2002   

Leden 2002
Zvýšení minimální mzdy, ohlášené vládou ČR na 1.1.2002 se odrazilo i ve mzdách studentů. Bylo by ostudou pro pracovní agenturu nabízet lidem práci za platy pohybující se kousek nad hranicí minimální mzdy 5.700,- Kč hrubého / měsíc (cca 4.845,- Kč čistého, průměrná čistá hodinová mzda 28,84 Kč) nebo jen těsně nad ní. JOB-centrum Ostrava, s.r.o. proto zvyšuje s platností od 1.1.2002 u 90% svých brigád minimální čistou hodinovou z 33,- na 35,- Kč.

23. ledna 2002
JOB-centrum Ostrava již od roku 1990 zajišťuje na Severní Moravě celoročně brigády převážně pro studenty středních a vysokých škol. S příchodem nového roku vždy vyhlašuje šestici nejlepších brigádníků roku minulého, kteří získávají kromě věcných cen také titul "Nejlepší brigádník JOB-centra pro rok 2001". V letošním roce se vybíralo z více jak 3.000 zaměstnaných studentů, přičemž kritérií bylo hned několik (celková výše ročního výdělku, vzájemná spolupráce, nulová absence, reference z firem a podniků ap.). Mezi muži nakonec zvítězili Lukáš Krčmarský (18 let), Tomáš Haničák (22 let) a David Gamba (23 let). Jen pro zajímavost, jejich čisté roční výdělky činí od 38 do 46 tisíc korun. Navíc David se již potřetí za sebou umístit mezi třemi nejlepšími. V příštím roce však již svoji pozici uvolní někomu jinému, neboť jej informace o umístění zastihla v kasárnách, kde vykonává základní vojenskou službu. Také mezi děvčaty byli nakonec vybrány tři nejlepší - Vendula Rotterová (22 let), Anna Novobilská (23 let) a Monika Kavecká (21 let). Také jejich roční čisté výdělky byly vysoce nadprůměrné i když celkově nižší, nežli u chlapců, a to od 25 do 36 tisíc korun. Všechny tři děvčata se vyhlášení účastnila poprvé. Studenti obdrželi mimo peněžní premie také sladké odměny v podobě velkých dortů a mnoha dalších věcných cen. JOB-centrum Ostrava zaměstnalo v loňském roce 3.026 brigádníků u 194 podniků, přičemž jim celkově vyplatilo v čistých mzdách více jak 17,2 miliónů korun. Průměrně si tedy každý student u JOB-centra Ostrava v roce 2001 vydělal 5.700,- Kč. Vyhlášení studenti tento průměr překročili až sedmkrát. Studenti v JOB-centru Ostrava obsadili v loňském roce více jak 63.000 pracovních směn, což je jistě výrazná pomoc naší ekonomice. Studenti většinou pracují na takých místech, kde není reálné zaměstnat stálého zaměstnance, neboť se vždy jedná jen o krátkodobě vytvořené pracovní místo. Proto se často stává, že studenti během jednoho roku pracují i u více jak 10-ti různých podniků.

Vendula Rotterová Lukáš Krčmarský
Anna Novobilská Tomáš Haničák
Monika Kavecká David Gamba

4. února 2002
Připravili jsme pro Vás všechny unikátní elektronický systém, který Vám u nás lépe a snadněji najde tu pravou brigádu - iJOB. Umožňuje na základě Vaší registrace v naší on-line databázi evidovat lépe Váš požadavek na brigádu. Navíc máte možnost si jej kdykoliv a odkudkoliv sami pomocí internetu aktualizovat nebo změnit. Mimo to můžete sledovat naší aktuální nabídku brigád z minimálně pěti různých zdrojů ! Můžete se samozřejmě zastavit či zavolat přímo k nám do kanceláře a aktuální nabídku si vyslechnout. Mimo to máte možnost aktuální nabídku již několik let sledovat přímo na našich internetových stránkách (za tu dobu jste nás takto navštívili přes 150.000 krát). Zhruba jeden rok si můžete nechávat automaticky posílat aktuální nabídku brigád také na svoji E-mailovou adresu (k dnešnímu dni tento zdroj využívá více jak 2.500 osob). Tato služba však prošla v současné době inovací a je zcela nová. Od počátku roku 2002 si tak můžete nechávat posílat aktuální nabídku brigád také na Váš mobilní telefon pomocí textových SMS zpráv, které jsou navíc určeny přímo Vám (již tedy nemusí číst děvčata nabídky určené pouze mužům a naopak). A pro ty z Vás, kteří máte navíc možnost na svém mobilním telefonu pracovat s wapem, jsme zprovoznili také zcela nové wapové stránky wap.jobcentrum.cz. Všude zde se budou aktuálně objevovat informace o našich brigádách a to tak, že jakákoli jejich změna se projeví ihned.

Březen 2002
Protože zavedení systému iJOB se setkalo s velkým ohlasem a mnoho studentů i přes proklamace Ministerstva školství o "báječné akci Internet do škol" nemá možnost přístupu na světovou síť sítí, instalovali jsme do naší kanceláře jeden veřejně zdarma přístupný počítač k zápisu svého požadavku na brigády a nastavení příjmu emailových nebo SMS zpráv o nejnovější nabídce brigád. Každý zájemce o brigádu si tak může přímo na místě provést zdarma zápis do databáze iJOB a na stránkách svého mobilního operátora nastavit způsob zasílání SMS o nejnovějších brigádách.

2. dubna 2002
Podobně jako v minulém roce se i letos daří JOB-centru zvyšovat nabídku brigád pro studenty. Nejen co se rozmanitosti, ale i počtu míst týče. Za první čtvrtletí roku 2002 šel počet brigád o 10 až 16% nahoru oproti stejnému období roku 2001. Nabídka brigád je tak opět větší než loni. A to loni byla o 40 až 56% vyšší než předloni, v roce 2000.

10. června 2002
Systém iJOB slaví velký úspěch a počet jeho uživatelů je nyní v řádech tisíců. Díky blížícím se prázdninovým měsícům prudce stoupá zájem o zápis svého požadavku do něj. Protože Ministerstvo školství díky parlamentním volbám o akci Internet do škol už úplně ztratilo zájem, vyšli jsme vstříc našim studentům a v naší kanceláři najdou i druhý veřejně zdarma přístupný počítač k zápisu svého požadavku na brigády a nastavení příjmu emailových nebo SMS zpráv o nejnovější nabídce brigád. Určitě tak potěšíme spoustu zájemců o brigády a dvojnásobně zrychlíme jejich obsluhu.

30. srpna 2002
Tradičně nejsilnější brigádnické letní prázdninové měsíce letos své pověsti příliš nedostály. Zatímco první polovina roku 2002 vypadala u nás i ve světě z hlediska hospodářství slibně , druhá půlka potvrdila skeptické předpoklady realistů. Počet míst pro brigádníky v období prázdnin 2002 stěží kopíroval rok 2001. Hodně zájemců o brigády, natěšených z jarních měsíců, tak zůstalo doma.

21. září 2002
Samozřejmě i nás zasáhla celorepubliková akce Českého telekomunikačního úřadu - přechod na digitální telefonní čísla. Přípravy u nás zahrnovaly nejen změny na všech tiskovinách (plakáty, vizitky, hlavičkové papíry atd.) ale i v elektronické podobě (hlášení ústředny, faxmodemů, internetová prezentace atd.). Až na malé výjimky se nám akce povedla a naši zákazníci obdrželi informace již předem, v průběhu a opakovaně i po ukončení změn. Nová telefonní čísla JOB-centrum Ostrava, s.r.o. jsou tedy 596 914 178, 596 996 386, faxové 596 911 856 a mobilní 603 451 105. Prozatím jsme změny nevyužili k výměně operátora a zůstali věrni Českému Telecomu a.s. a Radiomobilu a.s. (provozovatel mobilní sítě Paegas).

Listopad a Prosinec 2002
Závěr roku bývá ve firmách většinou věnován bilancování a také zbrojení na rok následující. Po absolvování každoroční Strategické porady JOB-centra jsme se rozhodli nejen posílit náš hardware, ale také software. Jeho výsledkem bude jednodušší a rychlejší práce odrážející se ve zvýšení komfortu obsluhy našich klientů z řad podniků i brigádníků. V seznamu majetku JOB-centra k odprodeji se tak ocitly nejen tiskárny, ale i mobilní telefony, reklamní stojan, počítač či fotoaparát Polaroid.


Kontakt :
JOB-centrum Ostrava, s.r.o.
koleje VŠB-TUO, přízemí spojovací chodba J kancelář č.107, Studentská 1770/1, Ostrava Poruba, 700 32
Mobil: +420 603 451 105 záznamník, Otevřeno Pondělí 09 - 15 hodin
E-mail: info@jobcentrum.cz
 
© 1990 - 2021 JOB-centrum Ostrava, s.r.o.