2021 <-|           Novinky v roce 2020           |-> 2019     


21. prosince 2020

Lepší orientace - vývěsní cedule

Protože chodba J, v níž máme přechodně po dobu rekonstrukce budovy A kancelář, je dlouhá 100 metrů, vyvěsili jsme pro Vás nade dveřmi - jako za starých dobrých časů před krám v řadě domů - orientační vývěsní ceduli<>. Ať tedy půjdete k nám od vrátnice A-B nebo od vrátnice C, na spojovací chodbě J107 nás objevíte ihned.

vyvěsní cedule


07. prosince 2020

Zklidnění v době adventu, příjemné prožití svátků vánočních a šťastný Nový rok 2021 Vám přeje Vaše JOB-centrum Ostrava!
Dovolujeme si Vás informovat o vánočním a novoročním provozu. Od úterý 22.prosince 2020 do neděle 03.ledna 2021 je naše kancelář pro veřejnost uzavřena.
Těšíme se na Vás opět v pondělí 04.ledna 2021 9-15 hodin.
První novoroční výplatní termín je v pondělí 11.ledna 2021 9-15 hodin.

PF 2021


25. listopadu 2020

Jednatel a spolumajitel JOB-centrum Ostrava Ing. Radovan Burkovič zvolen předsedou Kontrolní rady Komory zaměstnavatelů zdravotně postižených

Volební online Valná hromada Komory zaměstnavatelů zdravotně postižených (KZZP), potvrdila dne 16.11.2020 Ing. Radovana Burkoviče, jednatele a spolumajitele JOB-centrum Ostrava, na další tříleté období do funkce člena Kontrolní rady KZZP. Od roku 2017 to bude jeho druhé volební období.

V následujícím online hlasování ustavující schůze Kontrolní rady KZZP byl Ing. Radovan Burkovič zvolen předsedou Kontrolní rady KZZP.

KZZP tvoří výhradně zaměstnavatelé osob zdravotně postižených (OZP). Její působnost je celorepubliková. Zastupuje a chrání zájmy zaměstnavatelů OZP zejména proti tlaku ze strany státu a dalších orgánů a institucí. Sjednocuje postup podnikatelských subjektů činných v oblasti sociálního podnikání a zaměstnávání OZP. Systematicky vytváří pozitivní legislativní a realizační podmínky pro podnikání v oblasti zaměstnávání OZP a pracuje na odstranění diskriminačních omezení při zaměstnávání OZP.

23. listopadu 2020

Je opětovné zvýšení minimální mzdy pro agenturní zaměstnance k něčemu dobré?
Levicová ČSSD, ovládající ve vládě Andreje Babiše (ANO) ministerstvo práce a sociálních věcí, prosadila s podporou odborů od 1.1.2021 další, již osmé zvýšení minimální mzdy za posledních 7 let. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) prosadila úplně nominální zvýšení minimální mzdy navzdory vládním opatřením v souvislosti s koronavirem, likvidujícími ekonomiku země, o 600,- Kč. Za 7 let se minimální mzda z původních 8.000,- Kč zvýšila na 8.500,- Kč, pak na 9.200,- Kč, následně na 9.900,- Kč, dále na 11.000,- Kč, pak na 12.200,- Kč, předloni na 13.350,- Kč, loni na 14.600,- Kč a od 1.1.2021 je minimální mzda 15.200,- Kč za měsíc. Zvýšila se tak i základní hodinová sazba minimální mzdy. Nejprve na 50,60 Kč/hod., pak na 55,- Kč/hod., 58,70 Kč/hod., 66,- Kč/hod., 73,20 Kč/hod., 79,80 Kč/hod., 87,30 Kč/hod. a od 1.1.2021 je 90,50 Kč/hod..

K čemu je opětovné zvýšení minimální mzdy pro agenturní pracovníky dobré? Posuďte sami:

V legálním agenturním zaměstnávání se mzdy a odměny z dohod řídí trhem práce a tzv. srovnatelnými podmínkami, které naši klienti musí plnit a také je řádně plní. Proto také v nabídce od naší agentury prakticky nenajdete díky obrovské poptávce po zaměstnancích mzdu nižší než 120,- Kč/hod., průměr se pohybuje na 150,- Kč. Zvýšení minimální mzdy na 90,50 Kč/hod je tedy opravdu "úžasná věc".

Mnoho lidí, kteří krátkodobě pracují prostřednictvím pracovních agentur, si ale musí platit zdravotní pojištění do tzv. minima. A zde je největší kámen úrazu - toto minnimum se vypočítává jako 13,5 % z minimální mzdy. Vzrostlo tedy v roce 2017 z 1.242,- Kč na 1.485,- Kč měsíčně. Pro rok 2018 už musel každý platit minimálně 1.647,- Kč měsíčně. Pro rok 2019 minimálně 1.803,- Kč měsíčně a v roc 2020 minimálně 1.971,- Kč měsíčně. V roce 2021 už budeme každý platit minimálně 2.052,- Kč měsíčně. Tedy závratných 24.624,- Kč ročně, i když si nevydělají ani korunu. De facto se jim tím zvýšily minimální zdravotní daně ze mzdy, jen tomu u nás politici říkají povinné minimální zdravotní pojištění.

Pro zaměstnávání načerno nebo prostřednictvím pseudoagentur žádná pravidla neplatí. A tak jsou opět vládou mafiáni systémově podporováni. Legální zaměstnavatelé musí zvedat mzdy a zdražit, nelegálním je to jedno.

Růst minimální mzdy je v roce 2021, stejně jako v letech minulých opět vysoký. Babišova vláda se zase rozhodla uplácet voliče. Paradoxně autor zvýšení ČSSD, ve volbách propadla, jak parlamentních 2018, tak komunálních 2019, tak krajských a senátních 2020. Její koaliční partner hnutí ANO naopak volby drtivě vyhrálo v obou letech i roce posledním, tedy minimálně ty krajské. Přesto se uplácení nepostavilo na odpor a souhlasilo. Muselo, u moci se drží s tichou podporou KSČM, která by klidně dala i vyšší minimální mzdu.
Přitom minimální mzdu pobírají jen 2 % všech pracujících, což je zhruba 150.000 lidí. Ale zbylých 4,5 milionu ovlivňují sazby zaručené mzdy dle náročnosti profese, které se zvýšením minimální mzdy rovněž zvýší a budou minimálně 15-30 tis. Kč měsíčně. A aby toho nebylo málo, zvýší se i zdravotní pojistné tzv. samoplátcům. Vypočítává se totiž z minimální mzdy, jak jsme výše uvedli.

26. října 2020 - úprava 3.11.2020

ONLINE - AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ od A do Z (problémy, chyby, obcházení zákona, správný postup) - POZOR, ZMĚNA! SEMINÁŘ SE KONÁ ONLINE VE STEJNÉM TERMÍNU ÚTERÝ 10.11.2020 9-14,30 HODIN.

V návaznosti na zpřísněná opatření vlády od 22.10.2020 do 20.11.2020 a zákaz volného pohybu osob, jsme se po poradě spolupořadatelů akce rozhodli seminář Agenturní zaměstnávání v úterý 10.11.2020 9-14,30 hodin konat v online formě jako webinář.

Dosavadní přihlášky a uhrazené účastnické poplatky zůstávají v platnosti. Dosavadní přihlášení, kteří chtěli uhradit účastnický poplatek na místě konání, tak musí učinit převodem nejpozději do 8.11.2020, jinak jejich přihláška zaniká. Účastnický poplatek činí za osobu 2400 Kč, u členů AKV pouze 1300 Kč za účastníka. Platbu poukažte na číslo účtu: 249804848 /0300 , variabilní symbol: 2002. IČ AKV: 45770689 AKV není plátcem DPH . Cena webináře zahrnuje kurzovné, podkladové materiály a jako náhradu za občerstvení jednorázovou slevu 10% na další semináře, pořádané AKV. Závazně se lze přihlásit nejpozději do 05.11.2020 na e-mailové adrese: seminare@akvpracpravo.cz.

Před datem konání webináře obdrží všichni přihlášení s uhrazeným účastnickým poplatkem do svého emailu podkladové materiály a přihlašovácí adresu pro online vstup na webinář v prostředí MS Teams. Na tu se 10.11.2020 mezi 8-9 hodinou v rámci prezence přihlásí a ověří si, že na svých zařízení vidí dobře obraz, slyší zvuk, funguje jim chat. Od 9 hodiny se webinář rozběhne, bude pamatováno na hygienické a občerstvovací přestávky.

S díky za pochopení situace za spolupořadatele Ing. Radovan Burkovič, jednatel JOB-centrum Ostrava, s.r.o., 1.místopředseda AKV a prezident APA


Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů, Asociace pracovních agentur a Státní úřad inspekce práce Vás zvou na
ONLINE webinář AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ od A do Z (problémy, chyby, obcházení zákona, správný postup). Místo a čas konání ONLINE v úterý 10. listopadu 2020 od 9.00 do 14.30 hodiny.


Webinář je určen vedoucím pracovníkům agentur práce a soukromým podnikatelům provozujícím tyto agentury, zájemcům o podnikání v agenturním zaměstnávání, personalistům a vedoucím pracovníkům firem, odborovým funkcionářům, podnikovým právníkům a ekonomům, osobám odpovědným za prevenci rizik, pracovníkům mzdových útvarů a mzdovým účetním, pracovníkům inspekce práce i dalším zájemcům, zabývajícím se problematikou zprostředkování zaměstnání jak z pohledu agentury práce, tak objednávající firmy-uživatele jejich služeb.

PROGRAM WEBINÁŘE - V praxi firem i agentur práce se vyskytují stále nejasnosti při posuzování i běžných situací spojených se zprostředkováním zaměstnání, které je u nás rozsáhle regulováno zákonem o zaměstnanosti a zákoníkem práce. Přestože je česká právní úprava na světě už 18 let, prošla mnohými novelizacemi. Připomeňme poslední (a velmi „tvrdou“) s účinností v průběhu července 2017, kdy přišlo o povolení k zprostředkování zaměstnání během pouhých 3 měsíců 544 agentur práce, tj. 40% legálního agenturního trhu. A s ní se ocitli v problému nelegálního zprostředkování a nelegálního zaměstnávání i jejich klienti z řady firem a agenturních zaměstnanců. Seminář provede problematikou od založení agentury práce, přes běžný provoz, styk s klienty z řad firem i uchazečů o práci až po plnění všech povinností. Zejména ukáže správnou praxi při sjednávání obvyklých smluvních dokumentů a řešení trojstranného vztahu firma/uživatel – agentura práce – agenturní/zprostředkovaný zaměstnanec. A to i ve světle nejnovější soudní judikatury, přestupků na poli agenturního zaměstnávání a hrozících postihů. Kromě toho se výklad zaměří i na základní rozlišení praktik zastřeného agenturního zaměstnávání a jak poznat legální hráče na trhu.

Jako lektoři na webináři vystoupí přední odborníci:
JUDr. Bořivoj Šubrt, předseda AKV, člen Kolegia expertů AKV, který bude seminář i moderovat a zaměří se na úpravu agenturního zaměstnávání vyplývající ze Zákoníku práce
Ing. Radovan Burkovič, prezident Asociace pracovních agentur, 1.místopředseda AKV, člen Kolegia expertů AKV, spolumajitel a jednatel agentury práce JOB-centrum Ostrava s 30 letou tradicí, který probere zejména praktickou stránku založení a fungování agentury práce dle zákona o zaměstnanosti
Ing. Jiří Macíček, náměstek generálního inspektora Státního úřadu inspekce práce a ředitel odboru inspekčních činností, který probere nejčastější pochybení v agenturním zaměstnávání ze strany firem i agentur práce a příklady z inspekční činnosti včetně hrozících postihů.

Lektoři se zaměří zejména na tyto otázky:
• postavení agenturního zaměstnance v zákoníku práce, jeho práva a povinnosti, zásada rovného odměňování a ostatních pracovních podmínek s „kmenovými“ zaměstnanci
• vztah agentur práce a firem-uživatelů jejich služeb podle zákoníku práce, povinnosti těchto subjektů
• pracovnělékařské prohlídky a pracovnělékařské služby pro agenturní zaměstnance
• povinná smluvní dokumentace a její náležitosti vyplývající ze zákoníku práce
• podmínky ke splnění nutné pro založení agentury práce v případě zprostředkování a poradenství, vyplývající ze zákona o zaměstnanosti
• podmínky ke splnění nutné pro založení agentury práce v případě dočasného přidělování, vyplývající ze zákona o zaměstnanosti,
• osoba odpovědného zástupce, požadavky, nároky, práva a povinnosti, hrozby
• proces vydání povolení agentuře práce, působnost GŘ ÚP, MV ČR, vzorové povolení, metodika, nejčastější chyby
• plnění povinností agenturou práce a hrozby odejmutí povolení
• zastřené agenturní zaměstnávání, nejčastější příklady obcházení či porušování zákonné úpravy
• činnost a působnost Státního úřadu inspekce práce a dalších orgánů na poli agenturního zaměstnávání (Úřady práce, Policie ČR, Finanční úřady, ČSSZ a další)
• příklady postihů a správné praxe při řešení běžných situací v agenturním zaměstnávání.
Účastníci obdrží podkladový materiál, a to včetně vzorové žádosti o povolení, vzoru Dohody o dočasném přidělení, Pracovní smlouvy, Dohody o pracovní činnosti, Pokynu k dočasnému přidělení či osnovy BOZP. Lektoři odpoví na dotazy účastníků.

Účastnický poplatek činí za osobu 2400 Kč, u členů AKV pouze 1300 Kč za účastníka. Platbu poukažte na číslo účtu: 249804848 /0300 , variabilní symbol: 2002. JINÝ ZPŮSOB PLATBY NENÍ MOŽNÝ.
IČ AKV: 45770689 AKV není plátcem DPH
• Cena webináře zahrnuje: kurzovné, podkladový materiál a jednorázovou slevu 10% na některý další seminář, pořádaný AKV.
• Závazně se lze přihlásit a UHRADIT POPLATEK nejpozději do 08.11.2020 na e-mailové adrese: seminare@akvpracpravo.cz. Přihlásit se lze rovněž na na adresu AKV semináře Kyjovice 127, 74768 Kyjovice, nebo na mobil 724 288 218 (tajemník ing. Čerbák)
• Pro vystavení daňového dokladu uveďte na přihlášce fakturační údaje (adresu, IČ a DIČ).

5. října 2020

COVID-19! JOB-centrum Ostrava nebude činit žádná opatření kvůli vládou nově nařízenému podzimnímu Nouzovému stavu. COVID-19!

V návaznosti na Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření v souvislosti s koronavirem z 15.3.2020 č. 215, článku III., doporučení zaměstnavatelům (využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele), JOB-centrum na jarní vládní Nouzový stav reagovalo přechodným uzavřením kanceláří, home office, online setkáními a v případě potřeby výjezdy na recepce a vrátnice uživatelů. Tam operativně řešilo se zástupci uživatelů a svými agenturními zamětsnanci jejich požadavky. Od 18.5.2020 fungujeme v normálním režimu. Kancelář je otevřena pro veřejnost každé pondělí 9-15 hodin, jindy je možné setkání po předchozí telefonické nebo elektronické domluvě, naši zaměstnanci pracují převážně na home office nebo zajíždějí k uživatelům.

JOB-centrum Ostrava nebude v podzimním Nouzovém stavu činit žádná restriktivní opatření, nebude podporovat každodenní nesmyslnou vládní a mediální koronavirovou hysterii.

Kontaktujte nás prosím tak, jak jste zvyklí. Osobně v pondělky 9-15 hodin, emailem (info@jobcentrum.cz), na Facebooku (facebook.com/jobcentrumostrava) nebo telefonicky (603 451 105, mimo pondělí záznamník).

Děkujeme a věříme, že zdraví každého z nás je jeho osobní věc. Ochrání si je nejlépe sám, svou vlastní imunitou, zdravým životním stylem a pozitivním myšlením. Ing. Radovan Burkovič, jednatel JOB-centrum Ostrava, s.r.o.

20. září 2020

Seminář Agenturní zaměstnávání od A do Z, kde přednáší zástupci AKV, APA a SÚIP, je Z DŮVODU VLÁDNÍCH OPATŘENÍ A REAKCE NA KORONAVIRUS ODLOŽEN NA 10.11.2020.

Ve čtvrtek 16.dubna 2020 se měl konat třetí běh úspěšného semináře Agenturní zaměstnávání od A do Z (problémy, chyby, obcházení zákona, správný postup), kde spolu přednášeli - před dvakrát vyprodaným a dvojnásobně zvětšeným sálem - v září a prosinci 2019 zástupci Asociace pracovních agentur (prezident APA a současně spolumajitel a jednatel JOB-centrum Ostrava), Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů a Státního úřadu inspekce práce. Z důvodu v březnu 2019 vyhlášených opatření vlády a s ohledem na ukončení Nouzového stavu byl seminář odložen na původně na 20.10.2020, kdy ho ale zastihla nová vládní opatření. Konat se bude v úterý 10.11.2020 v Praze.

Děkujem za pochopení zájemcům i několika desítkám již přihlášených účastníků, přihlášky i uhrazené částky zústávají v platnosti. Další informace průběžně podá tajemník AKV pan Čerbák.

11. srpna 2020

Omezení provozu kanceláře JOB-centrum Ostrava v průběhu měsíce srpna 2020.

Od 11.8.2020 začala komplexní rekonstrukce vnitřních prostor, rozvodů elektřiny, vody, vzduchotechniky a požárního zabezpečení výškové budovy A kolejí Vysoké školy báňské-Technické univerzity, kde sídlí JOB-centrum Ostrava. Předpoklad ukončení prací je září 2021.

Po celou dobu rekonstrukce bude kancelář JOB-centrum Ostrava přemístěna z budovy A 3.patro do náhradních prostor na spojovací chodbu budov A a C, místnost číslo J107. Otevřena pro veřejnost bude stejně, každé pracovní pondělí od 9 do 15 hodin. V ostatní dny po předchozí domluvě.

V souvislosti s přebíráním a přípravou staveniště firmou Hochtief, přeložkami telefonních linek, optické kabeláže internetu a přepojování elektrické sítě, bude docházet k výpadkům služeb v objektu i celém areálu s důsledkem bude i omezení provozu kanceláře JOB-centrum Ostrava. A to v průběhu celého měsíce srpna 2020.

Výpadek dodávek elektřiny je hlášen minimálně na úterý 11.8., 7-14 hodin, středu 19.8. 6-11 hodin a čtvrtek 20.8.2020 6-11 hodin. V tu dobu nebudou dostupné služby kanceláře včetně internetového připojení, telefonického spojení, webu a emailu. Případné další dny bude vedení areálu Kolejí a menz VŠB-TUO upřesňovat vždy 3 dny předem.

V týdnu od středy 12.8. do středy 19.8.2020 budou kanceláře, technické zázemí a archiv JOB-centrum Ostrava stěhovány do náhradních prostor. Proto bude provoz, včetně návazných služeb, omezen na nezbytné minimum. Děkujeme Vám za pochopení a trpělivost.

22. června 2020

Prázdniny jsou tady a s nimi doba dovolených. JOB-centrum proto vypisuje další výplatní termíny v hotovosti za měsíc červenec.

Prázdniny jsou tady a s nimi doba dovolených. Může se tak stát, že hotovostní výplatní termín padne právě dod doby, kde jste mimo. JOB-centrum proto vypisuje další výplatní termíny v hotovosti za měsíc červenec. Budou dva, od 9 do 15 hodin v pondělí 3.8. i pondělí 10.8.2020.

22. června 2020

JOB-centrum vypisuje výplatní termíny v hotovosti na 2.pololetí roku 2020

Přestože většina zaměstnanců a brigádníků JOB-centrum Ostrava, s.r.o. dává přednost bezhotovostní výplatě mzdy na konto, stále se najdou zájemci o hotovost. Zejména pro ně vypisujeme dny výplat v hotovosti.

Budou to pondělky od 9 do 15 hodin ve dnech 10.8. za červenec, 7.9. za srpen, 5.10. za září, 9.11. za říjen, 7.12.2020 za listopad a 11.1.2021 za prosinec.

14. června 2020

Jednatel a spolumajitel JOB-centrum Ostrava Ing. Radovan Burkovič zvolen členem představenstva Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje

Členové Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje (KHK MSK) se 11. června 2020 účastnili Řádného shromáždění členů – delegátů KHK MSK s volbou předsedy, místopředsedů, členů představenstva, členů dozorčí rady a delegátů na Sněm HK ČR.

Členem představenstva vedení KHK MSK byl zvolen též Ing. Radovan Burkovič, jednatel a spolumajitel agentury práce JOB-centrum Ostrava s.r.o.. Kopie Volebního zápisu.

KHK MSK svými aktivitami pomáhá zejména malým a středním podnikatelům prosadit se na trhu, přerůst svou konkurenci, vzdělávat své zaměstnance a spolu s ostatními členskými firmami využívat celou řadu výhod. V kraji zastupuje Hospodářskou komoru ČR, která sdružuje 15 tisíc členů organizovaných v 68 komorách v regionech a ve 107 oborových asociacích. Hospodářská komora České republiky je jediným zákonným zástupcem podnikatelů v ČR.

09. června 2020

Jednatel a spolumajitel JOB-centrum Ostrava Ing. Radovan Burkovič zvolen 1. místopředsedou Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů

Volební Valná hromada Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů, potvrdila v Praze dne 09.06.2020 Ing. Radovana Burkoviče, jednatele a spolumajitele JOB-centrum Ostrava, na další tříleté období do funkce člena Výboru AKV. Od roku 2014 to bude jeho třetí volební období.

V následujícím hlasování ustavující schůze Výboru AKV byl Ing. Radovan Burkovič povýšen z dosavadní funkce 2. místopředsedy AKV na 1. místopředsedu AKV.

Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů je odborným sdružením fyzických a právnických osob působících v oblasti práva pracovního, sociálního zabezpečení, financí a ostatních ekonomických a sociálních vztahů. Jedná s cílem udržení sociálního smíru, v zájmu prosperity zaměstnavatelských subjektů a tím i zlepšování pracovních a životních podmínek zaměstnanců.

18. května 2020

COVID-19! JOB-centrum Ostrava od 18.května opět otevírá kancelář pro veřejnost. COVID-19!

V návaznosti na ukončení Nouzového stavu, vyhlášeného Usnesením vlády ČR o přijetí krizového opatření v souvislosti s koronavirem, JOB-centrum Ostrava od 18.05.2020 opět otevírá svou kancelář na kolejích VŠB-TUO v Ostravě-Porubě pro veřejnost. Dodržujte prosím (do odvolání platná) opatření majitele budovy o povinném nošení roušek v objektu a orientačním měření tělesné teploty na vstupu v recepci. Děkujeme.

Jsme tu pro Vás každé pracovní pondělí mezi 9-15 hodinou, v dalších dnech po předchozí domluvě.

14. dubna 2020

JOB-centrum Ostrava slaví neuvěřitelných 30 let!

JOB-centrum Ostrava slaví neuvěřitelných 30 let! Nedožili jsme se jich, díky 16 let trvajícímu státnímu ideovému honu na čarodějnice agentury práce, v plném počtu a velikosti, nicméně své místo na trhu práce jsme si udrželi a našli činnosti nové.
Přesně před rokem jsme po 29 letech ukončili jednu z našich stěžejních služeb, nabídku brigád a brigádníků. Byla díky likvidační legislativě druhý rok prodělečná a nechtěli jsme ji dále dotovat.
Služby dlouhodobého zaměstnávání (outsorcing na Pracovní smlouvy i Dohody o pracovní činnosti), zprostředkování, inzerce, poradenství a speciální personální projekty se nám ale daří. I přes druhý měsíc řádící koronavirus, tedy spíše hlava nehlava v ekonomice řádící vládu. Díky čemuž se také nekonala společná oslava se všemi, kdo JOB-centrem za ty roky prošli.
Jedinou letošní změnou bude asi změna kanceláře. Jak avizovaly Koleje a menzy VŠB-TUO, v jejichž prostorách už 30 let sídlíme, od 1.7.2020 má být na 2 roky uzavřena budova A. Z důvodu celkové rekonstrukce po 50 letech provozu. Naleznete nás tak zřejmě v přízemí spojovací chodby J.
Děkujeme Vám všem za desítky let trvající důvěru a přízeň.

PF 2020


23. března 2020

JOB-centrum Ostrava elektronicky i telefonicky pomáhá s řešením pracovně právních problémů zaměstnancům i firmám v nesnázích

JOB-centrum Ostrava, jako zkušený poskytovatel služeb agentury práce s 30-ti letou tradicí a majitel povolení k zprostředkování zaměstnaní a poradenství, elektronicky i telefonicky pomáhá s řešením pracovně právních problémů zaměstnancům i firmám v nesnázích. Každá situeace je jiná, nicméně obecně by nemělo docházek k porušování Zákoníku práce, jeho obcházení nebo jednání v rozporu s dobrými mravy. Popis jak a kdy se zachovat přináší shrnutí MPSV PRACOVNĚPRÁVNÍ DESATERO BOJE S KORONAVIREM.

Těm, kteří by je zpochybňovali nebo se chtěli zachovat v neprospěch zaměstnanců kmenových či agenturních v této krizové době pak připomínáme, že Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR je řídícím a odvolacím orgánem pro Stántí úřad inspekce práce, jehož oblastní inspekotoráty budou dodržování tété metodiky kontrolovat a postihovat.

16. března 2020

COVID-19! JOB-centrum Ostrava od 17.3. do 30.4.2020 uzavírá kancelář pro veřejnost. COVID-19!

V návaznosti na Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření v souvislosti s koronavirem z 15.3.2020 č. 215, článku III., doporučení zaměstnavatelům (využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele),

JOB-centrum Ostrava od 17.3. do 30.4.2020 uzavírá kancelář pro veřejnost.

Kontaktujte nás prosím emailem (info@jobcentrum.cz), na Facebooku (facebook.com/jobcentrumostrava) nebo telefonicky (603 451 105, 596 914 178).

Děkujeme Vám za pochopení, JOB-centrum Ostrava, s.r.o.

15. března 2020

Seminář Agenturní zaměstnávání od A do Z, kde přednáší 16.4.2020 zástupci AKV, APA a SÚIP, je Z DŮVODU VLÁDNÍCH OPATŘENÍ A REAKCE NA KORONAVIRUS ODLOŽEN NA 20.10.2020.

Ve čtvrtek 16.dubna 2020 se měl konat třetí běh úspěšného semináře Agenturní zaměstnávání od A do Z, kde spolu přednášeli před vyprodaným (a dvojnásobně zvětšeným) sálem v září a prosinci 2019 zástupci Asociace pracovních agentur (prezident APA a současně spolumajitel a jednatel JOB-centrum Ostrava), Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů a Státního úřadu inspekce práce. Z důvodu dnes vyhlášených opatření vlády a s ohledem na ukončení Nouzového stavu nejdříve 10.4.2020, je seminář odložen na 20.10.2020.

Děkujem za pochopení zájemcům i několika desítkám již přihlášených účastníků. Vypořádání s nimi zajistí tajemník AKV pan Čerbák.

14. března 2020

JOB-centrum Ostrava nepodléhá hysterii kolem koronaviru, věci hodnotíme střízlivě.

Řídíme se doporučeními zástupců podnikatelů, jichž jsme členem, jako Hospodářské komory ČR nebo Asociace pracovních agentur. Na svém webu je nebudeme zbytečně opakovat. JOB-centrum Ostrava, kromě zvýšené hygieny a úklidu ve vlastních prostorách, spolu s ještě větším využíváním práce z domova prostřednictvím internetu (home office), svým dočasně přiděleným agenturním zaměstnancům sdělilo opatření, přijatá uživateli-zákazníky z řad firem. Mezi ně patří kromě většího důrazu na hygienu a úklid ve firmách i rušení větších akcí, porad, opatření v závodním stravování, v kuchyňkách, v šatnách a v umývárnách. Na vstupu do některých firem, převážně potravinářských, bude navíc probíhat vždy měření tělesné teploty u každého návštěvníka i zaměstnance. Kdo bude mít teplotu nad 37,5°C nebo se odmítne měření podrobit, nebude do areálu firmy vpuštěn.

JOB-centrum Ostrava se také účastní prostřednictvím svých zástupců a informacemi z terénu řešení některých vládních rozhodnutí a upozorňuje na jejich fatální důsledky. Jde zejména o tyto oblasti:
Problém pohybu osob přes hranici, který znemožnil pendlerům každodenní dojíždění přes hranici do práce, byl pravidlem 50 km pásu kolem hranic a průchodu s OP a potvrzením od zaměstnavatele vyřešen. Firmy tak mohou fungovat.
Dalším problém je střídání turnusů, aktuální už o tomto víkendu. Jak ze zemí EU, tak mimo EU. Protože jak zaznělo jen z úst zástupců výrobců dopravních prostředků (od motorek, přes auta, náklaďáky, busy, vagony, lokomotivy, speciální stroje až po letadla) před měsícem na setkání projektu Kompas MPSV na půdě ČVUT, denně mají v terénu 250.000 agenturních zaměstnanců. A bez nich prostě linky nerozjedou, to nejsou žádní lidé navíc, ale běžná součást provozu. Situaci je v řešení.
Největší problém do blízkého budoucna jsou aktuálně cizinci ze 3.zemí a tříměsíční i dvouletá víza. MV ČR pozastavilo vydávání víz a prozatím nechápe, že hodně firem může rovnou zavřít fabriku. Noví zaměstnanci jim za (doslova) pár měsíců náhradou za stávající, kterým tříměsíční víza vyprší, prostě nepřijedou. A stávající s dvouletými vízy, kteří jsou mnohdy zapracovaní a nepostradatelní odborníci, budou muset odjet domů, namísto jejich prodloužení. Situaci je v řešení.

26. února 2020

Volební Shromáždění členů Asociace pracovních agentur potvrdilo ve funkcích stávající Výbor a Prezidenta APA z řad JOB-centrum Ostrava na další 3 roky.

Volební zasedání Shromáždění členů Asociace pracovních agentur (APA) rozhodovalo dne 18.02.2020 v Praze o 4 kandidátech do tříčlenného Výboru APA, z jehož středu je následně volen Prezident APA. Kandidovali stávající členové Výboru a z pléna navržený Milan Drbohlav.

Členové APA potvrdili ve funkcích stávající Výbor a Prezidenta APA na další 3 roky. Členy Výboru APA jsou pro období 2020 - 2022 Kamil Grund z Brna, Roman Kubričan z Prahy a Ing. Radovan Burkovič z Ostravy. Prezidentem APA byl ve funkci potvrzen dosavadní prezident Ing. Radovan Burkovič. Od roku 2011 to bude jeho čtvrté volební období.

Prezidentem APA byl ve funkci potvrzen dosavadní prezident Ing. Radovan Burkovič, jednatel a spolumajitel JOB-centrum Ostrava, s.r.o.. Od roku 2011 to bude jeho čtvrté volební období.

15. ledna 2020

Už jedeme digitálně. Takže máme na prodej věci z papírového archivu, šanony, krabice na ně, krabice A5, A6......

Činnost pracovní agentury je doslova a do písmene papírově hodně náročná. tedy i náročná na archivační kapascity, šanony a všemožné krabice. Část věcí prošla skartací dle zákona, část jsme digitalizovali. Takže máme na prodej za příjemné ceny domů, do kanclu, do zájmových sdružení, do firem, prostě pro kohokoliv Šanony pořadače A4, pákové i závěsné, různé barvy a Archivační krabice Pressel Store Box a na šanony Noname.

Podrobnosti ve zmíněných inzerátech. Neváhejte, je o ně docela zájem.

02. ledna 2020

Stručný průvodce novinkami v zaměstnávání platnými od 01.01.2020

Činnost pracovní agentury je složitým křížením paragrafů Zákona o zaměstnanosti, Zákoníku práce, Zákona o dani z příjmu, Zákona o DPH a celé řady zákonů upravujících oblast zdravotního, sociálního a úrazového pojištění. Ty se obvykle mění k 1.lednu.

Pravidla pro uchazeče o brigády i brigádníky v roce 2020 stručně v bodech.

Máte další otázky, na které jste nenašli odpověď ? Zkuste FAQ Otázky a odpovědi.

Máte další otázky, na které jste nenašli odpověď tady ani v části FAQ pro brigádníky? Napište nám ji.

02. ledna 2020

Je opětovné zvýšení minimální mzdy pro agenturní zaměstnance k něčemu dobré?
Levicová ČSSD, ovládající ve vládě Andreje Babiše (ANO) ministerstvo práce a sociálních věcí, prosadila s podporou odborů od 1.1.2020 další, již sedmé zvýšení minimální mzdy za posledních 6 let. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) prosadila úplně největší nominální zvýšení minimální mzdy v historii vůbec, o 1.250,- Kč. Za 6 let se minimální mzda z původních 8.000,- Kč zvýšila na 8.500,- Kč, pak na 9.200,- Kč, následně na 9.900,- Kč, dále na 11.000,- Kč, předloni na 12.200,- Kč, loni na 13.350,- Kč a od 1.1.2020 je minimální mzda 14.600,- Kč za měsíc. Zvýšila se tak i základní hodinová sazba minimální mzdy. Nejprve na 50,60 Kč/hod., pak na 55,- Kč/hod., 58,70 Kč/hod., 66,- Kč/hod., 73,20 Kč/hod., 79,80 Kč/hod a od 1.1.2020 je 87,30 Kč/hod..

K čemu je opětovné zvýšení minimální mzdy pro agenturní pracovníky dobré? Posuďte sami:

V legálním agenturním zaměstnávání se mzdy a odměny z dohod řídí trhem práce a tzv. srovnatelnými podmínkami, které naši klienti musí plnit a také je řádně plní. Proto také v nabídce od naší agentury prakticky nenajdete díky obrovské poptávce po zaměstnancích mzdu nižší než 100,- Kč/hod., průměr se pohybuje na 120,- Kč. Zvýšení minimální mzdy na 87,30 Kč/hod je tedy opravdu "úžasná věc".

Mnoho lidí, kteří krátkodobě pracují prostřednictvím pracovních agentur, si musí platit zdravotní pojištění do tzv. minima. A zde je největší kámen úrazu - toto minnimum se vypočítává jako 13,5 % z minimální mzdy. Vzrostlo tedy v roce 2017 z 1.242,- Kč na 1.485,- Kč měsíčně. Pro rok 2018 už musel každý platit minimálně 1.647,- Kč měsíčně. Pro rok 2019 minimálně 1.803,- Kč měsíčně. V roce 2020 už budeme každý platit minimálně 1.971,- Kč měsíčně. De facto se tím zvýšily zdravotní daně ze mzdy, jen u nás jim politici říkají pojištění.

Pro zaměstnávání načerno nebo prostřednictvím pseudoagentur žádná pravidla neplatí. A tak jsou opět vládou mafiáni systémově podporováni. Legální zaměstnavatelé musí zvedat mzdy a zdražit, nelegálním je to jedno.

Růst minimální mzdy je v roce 2020, stejně jako v letech minulých opět vysoký. Babišova vláda se zase rozhodla uplácet voliče. Paradoxně autor zvýšení ČSSD, ve volbách propadla, jak parlamentních 2018, tak komunálních 2019. Její koaliční partner hnutí ANO naopak volby drtivě vyhrálo v obou letech, přesto se uplácení nepostavilo na odpor a souhlasilo. Muselo, u moci se drží s tichou podporou KSČM, která by klidně dala i vyšší minimální mzdu.
Přitom minimální mzdu pobírají jen 2 % všech pracujících, což je zhruba 150.000 lidí. Ale zbylých 4,5 milionu ovlivňují sazby zaručené mzdy dle náročnosti profese, které se zvýšením minimální mzdy rovněž zvýší a budou minimálně 14-29 tis. Kč měsíčně. A aby toho nebylo málo, zvýší se i zdravotní pojistné tzv. samoplátcům. Vypočítává se totiž z minimální mzdy.

01. ledna 2020

Šťastný Nový rok 2020 Vám přeje Vaše JOB-centrum Ostrava!
Dovolujeme si Vás informovat o novoročním provozu. Od úterý 17.prosince 2019 do neděle 5.ledna 2020 je naše kancelář pro veřejnost uzavřena.
Těšíme se na Vás opět v pondělí 6.ledna 2020 9-15 hodin.
První novoroční výplatní termín je v pondělí 13.ledna 2020 9-15 hodin.

PF 2020Kontakt :
JOB-centrum Ostrava, s.r.o.
koleje VŠB-TUO, přízemí spojovací chodba J kancelář č.107, Studentská 1770/1, Ostrava Poruba, 700 32
Mobil: +420 603 451 105 záznamník, Otevřeno Pondělí 09 - 15 hodin
E-mail: info@jobcentrum.cz
 
© 1990 - 2021 JOB-centrum Ostrava, s.r.o.