Kdo nám dluží ?   

JOB-centrum Ostrava, s.r.o. zaručuje každému svému brigádníkovi, pokud se nedopustil žádného prohřešku vůči pracovnímu řádu, že dostane svou mzdu v pravidelných 14-ti denních výplatních termínech. A to i přesto, že mnoho firem je s placením mezd zaměstnancům poněkud na štíru, o placení faktur ani nemluvě.

Takové firmy pak většinou nezaplatí včas ani JOB-centru Ostrava, nebo se nemají k placení vůbec. Tím sprostě ukradou práci, kterou brigádníci JOB-centra u této firmy vykonali. JOB-centrum Ostrava mzdy brigádníkům hradí vždy dopředu ze své finanční rezervy. A ještě z mezd odvádí daně i pojistné státu. Že nejde o levnou záležitost je asi každému jasné. Na neseriózní firmy pak doplácíme všichni.

Abychom chránili studenty při výběru brigád a slušné lidi a firmy před neplatiči a podvodníky, pravidelně zde zveřéjňujeme přehled, řazený dle data vzniku dluhu od těch nejnovějších po ty nejstarší, a doufáme v jejich brzké laskavé uhrazení. Zároveň touto cestou děkujeme těm firmám a společnostem, které tak již učinily.
Níže uvedené společnosti jsou v prodlení s placením většinou déle než 1 měsíc od řádné splatnosti. Ve skutečnosti je krátkodobých dlužníků ještě mnohem více.


Pokud v uvedených společnostech pracují Vaši příbuzní či
známí, apelujte prosím na ně, poškozují tím i Vás !


Dlužníci JOB-centra Ostrava, s.r.o.

Aktualizace : 27. 5. 2022

 1. Rent people s.r.o. (od 31. března 2022) - IČO: 07902263, Pro zmíněnou firmu jsme před 3 lety zajistili vysoce kvalifikovaného zaměstnance. Nyní má dojít k prodloužení kontraktu. Připravili jsme pro něj všechny podklady, vyřídili notářská osvědčení a potvrzení o kvalifikaci, Pracovní smlouvu, vše poslali spolu s fakturou společnosti. Dlužník nekomunikuje a neozývá se na email, SMS, mobil ani datovou schránku. Po kontaktu jeho smluvního účetního jsme zjistili, že už pro ně nepracuje a netuší, kdo je novým účetním.

 2. Arrow line, a.s. (od 18. června 2012) - IČO: 1058548, Po dlouhém obchodním vztahu neuhradil dlužník 2 menší faktury po sobě. Dlouho se placení vyhýbal. Na podzim 2012 nás kontaktoval finanční ředitel s omluvou a první z dlužných faktur obratem uhradil. Druhou slíbil do konce listopadu. Ani náhradní termín v prosinci 2012 však nendodržel. V roce 2013 byla na firmu podána žaloba - platební příkaz. Firma nepřevzala poštu a věc je postoupena k soudnímu projednávání před soudcem. Přes vydaný platební rozkaz firma dále dluží a je od listopadu 2013 v insolvenci. Ani po 8 letech v roce 2021 nepřišlo nic.

 3. Klepek Lukáš (od 18. června 2012) - IČO: 73930679, Placení faktury se opakovaně vyhýbá, v listopadu 2012 podána žaloba. Teprve po roce! od podání žaloby rozhodl Okresní soud v Karviné v náš prospěch. Bohužel se dlužník vyhýbá doručení platebního rozkazu a ten zatím nenabyl právní moci. Nakonec byl dlužník nalezen v Bohumíně, bylo mu doručeno a od ledna 2014 probíhá exekuce, aktuláně srážkami ze mzdy.

 4. Vinárek René (od 20. srpna 2011) - IČO: 42950716, Neuhradil 2 faktury za práce provedené o prázdninách 2011. Nebere telefony, upomínky nezabírají. Po předžalobní upomínce uhradil část peněz. Po žalobní upomínce slíbil zaplatit do konce ledna 2012 část a do konce února 2012 zbytek, slib splnil jen z půlky. Nadále dluží část druhé faktury a kontaktu se vyhýbá. Na podanou žalobu zareagoval soud obratem a vydal v prosinci 2012 platební rozkaz. Dlužník obratem část pohledávek uhradil, dluží ještě úroky.

 5. MAKROCONCERT s.r.o. (od 27. února 2010) - IČO: 27895521, Pražská firma, které naši brigádníci vypomáhali při koncertech v Ostravě se stále nemá k placení a nechává se zapírat. Na výzvy nereaguje. Přitom nadále pořádá koncerty v jiných městech. Podána žaloba, v září 2010 poslány na výzvu soudu další podklady. V červenci 2011 padl rozsudek, žalovaný je povinen zaplatit. Protože dobrovolně povinnost nesplnil, má jej od října 2011 v moci exekutor. Posledním krokem dlužníka bylo přenesení sídla do Litvy. VYZÝVÁME OSOBY, KTERÉ K NĚMU MAJÍ ZÁVAZKY, K PROVEDENÍ ZÁPOČTU POHLEDÁVEK. KONTAKTUJTE PROSÍM EXEKUTORSKOU KANCELÁŘ JUDR. VRÁNY V PŘEROVĚ. Ta provádí od 3/2014 exekuci.

 6. Martiník Radim (od 9. října 2006) - IČO: 60303093, Sídlo 742 83, Klimkovice, Josefovice 39, provozovna Malá strana 87, Vřesina, 742 86. Hradí postupně s cca dvouměsíčním prodlením, stále mu ještě zbývají 2 faktury, skoro polovina původní částky, upomínky si nevyzvedává. Pokud je zastižen, slibuje další termíny úhrad, které neplní. Což činí opakovaně. Poslední vývoj je neustálé měnění sídla a místa pobytu, aby nemusel přebírat zásilky. Dokonce živnostenské úřady Ostravy i Frýdku-Místku neví, jak to s jeho sídlem a ostatními náležitostmi je. Posledním rozhodnutím ve věci se Krajský soud vyjadřoval k tomu, který soud je místně příslušný. Okresní soud F.-M má pravdu a věc musí soudit Okresní soud N.J.. Žalovaný sice v N.J. ukázal svůj OP, že už rok bydlí a podniká ve F.M., ale firma i provozovna jsou nadále registrovány na území spravovaném OS N.J., proto musí vynést rozsudek on. Kocourkov. Soud v N.J. rozsudek po 3 letech vynesl, ale protože se mu nepodařilo doručit platební rozkaz, následně jej zrušil a nařídil klasické soudní stání. Dlužník, jak je jeho zvykem, se k soudu nedostavil. Soud proto vyslovil rozsudek pro zmeškání. Věc je předána exekutorovi, čekáme na přivolení soudu k exekuci. Exkeuce v roce 2011 probíhá, exekutor postupně obstavuje konta, příjmy a majetek žalovaného. A to včetně stavebního spoření, je s podivem, jak dlužníci ještě dokáží šetřit. Naposledy v říjnu 2011 zabavil vybavení domácnosti dlužníka. V roce 2014 obstavení mzdy a vymožení prvního tisíce korun. VYZÝVÁME OSOBY, KTERÉ K NĚMU MAJÍ ZÁVAZKY, K PROVEDENÍ ZÁPOČTU POHLEDÁVEK. KONTAKTUJTE PROSÍM EXEKUTORSKOU KANCELÁŘ JUDR. VRÁNY V PŘEROVĚ. Exekuce bude ukončena po exekuci majetku pro nemajetnost. 24.11.2015 nabylo právní moci usnesení exekutora o zastavení exekuce pro nemajetnost.

 7. Media Team, a.s. (od 7. října 2006) - IČO: 26176475, Společnost provádí různé podivné praktiky typu dělení se apod., což obvykle při současném neplacení znamená jediné - snahu placení se vyhnout. Na sídle dle Obchodního rejstříku již nesídlí a ani jediná akcionářka dle OR Jana Merunková, Praha 7, Janovského 57, 170 00 doma poštu nepřebírá. Společnost je v konkursu.

 8. NIPOKOV, s.r.o. v likvidaci (od 22. května 2005) - IČO: 48399191, Likvidátor firmy se ohledně placení faktur chová jako typický dlužník. Už zmizel ze sídla i provozovny i korespondenční adresy a nebere telefony. Korespondenci přebírá on i bývalý jednatel, nicméně jinak hrají mrtvého brouka. Včetně placení. Nově byl soudem ustanoven 25.2.2008 likvidátor Mgr. Petr Kausta, Ostrava-Moravská Ostrava, Čs. Legií 5, 702 00, ale ani po měsíci na doporučeně doručenou poštu neodpověděl. Mrtvého brouka hraje stále. VYZÝVÁME OSOBY, KTERÉ K NĚMU MAJÍ ZÁVAZKY, K PROVEDENÍ ZÁPOČTU POHLEDÁVEK. KONTAKTUJTE PROSÍM PŘÍMO NÁS.

 9. VC - tip, a.s. (nyní VC auto a.s.) (od 23. srpna 2002) - IČO: 26417634, Opakované sliby o zaplacení neplní, zástupci společnosti se nám vyhýbají, nechávají se zapírat, neberou telefony. Podaný platební příkaz k soudu nerozporovala. Pravomocný rozsudek ignoruje a opět i přes soudní příkaz neplatí. Mimochodem jde o společnost, která v centru Ostravy v Paláci Elektra provozovala spornou restauraci Hacienda Mexicana, o níž ostravský magistrát tvrdil, že jde o nepovolenou stavbu. Nyní je tam místo ní nějaká sročka, stavba se však nezměnila. Na dlužníka byla vyhlášena exekuce, ten bleskově vyprázdnil obě konta. Na dlužníka podána exekuce na nucenou správu a prodej podniku. Na nařízené soudní stání v říjnu 2005 se díky procesní chybě soudu dlužník k přiznání majetku nedostavil, další pozvání si nepřevzal a soudu se vyhýbá. Vzhledem ke zjištěným skutečnostem bylo na vedení společnosti podáno trestní oznámení. V 11/2007 pro nedostavení se k soudu trestní příkaz k předvedení zástupců žalovaného. Nadále soud v roce 2008 - 2010 ignorovali, mezitím poslali společnost do likvidace. Ani exekutor (pro jiného klienta) v ní nic nenašel. Likvidátor a bývalý předseda představenstva se přes výzvy soudu k prohlášení o majetku na soudní jednání nedostavuje. Naposledy nepřišel v březnu 2012, soudce ho dá předvést Policií ČR. Opakované pokusy selhaly. Až celostátní zatykač na dotyčného již bývalého předsedu představenstva a pozdějšího likvidátora Bárta v jiné věci, ho donutil vydat se přes svého advokáta soudu a přiznat bydliště u matky v Rychvaldě u Karviné. jinak by skončil ve vazbě. Podle současného, již třetího likvidátora společnosti, firma nefunguje, nepodává daňová přiznání ani neplní další povinnosti dle zákona a nemá žádný dohledatelný majetek. Čekáme tedy na ukončení likvidace a návrh na výmaz z Obchodního rejstříku. Dlužné peníze tak můžeme odepsat. už je neuvidíme.

 10. CPS leader, a.s. v likvidaci a v konkursu (od 23. října 2000) - IČO: 25386352, spolumajitel a předseda představenstva společnosti vlastní jako fyzická osoba Pracovní agenturu Ostrava, se kterou přivedl mnoho lidí do problémů (jinak též figuruje ve společnostech PAO s.r.o. IČO 47667923 a Strom s.r.o. IČO 61943215). Nedávno jsme jako svědci vystupovali v soudním procesu proti němu. Díky neustálému zakládání nových firem, v nichž přímo nefiguroval a objevil se až v průběhu spolupráce, dostal od nás pracovníky, za něž samozřejmě nezaplatil. Pak se firma přestěhovala, odpojeny telefony atd.. V roce 2003 se ozvali sami, nahlásili místo podnikání i stránky Internetu a požadovali znovu zaslání všech faktur a upomínek, které údajně neobdrželi. Poslali jsme je tedy znovu, s doručenkou a doporučeně, vše převzali, ale od té doby žádná platba nepřišla a už se neozvali .............. Perlička - v lednu 2004 nám omylem přišel dopis, v němž likvidátor Cone spol. s r.o. požaduje po Martinu Seberovi - Pracovní agentura Ostrava, IČO 11192488, odsouhlašení pohledávky vůči němu ve výši cca 78 tis. Kč z roku 1993 ! A jako by to nestačilo, Okresní soud nařídil podle pravomocného vykonatelného výkazu Okresní správy sociálního zabezpečení Ostrava-město nucený prodej podniku CPS Leader a.s. k uspokojení pohledávky Okresní správy sociálního zabezpečení Ostrava-město 1,023.724,-Kč (opravdu milion) a ještě nařídil exekuci vůči CPS Leader a.s. podle rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu k uspokojení pohledávky Český Telecom, a.s. ve výši 13.837,80 Kč. Nejnovějším počinem pana Sebery, předsedy představenstva a.s. CPS Leader bylo trestní oznámení na nás, protože ho prý špiníme jako konkurenci, pomlouváme jej a tím mu nekale konkurujeme.Tedy nejenže neplatím, ale ještě věřitele udávám na policii. WWW stránky již nefungují a byl vydán platební rozkaz. Ten dlužník, ve snaze platbu oddálit, rozporoval. Je zajímavé a na celém případu pozoruhodné, že ač je společnost v nucené správě, rozpor nepodává nucený správce a současně i advokát, ale předsedou představenstva najatý cizí právník. Po nahlédnutí do výpisu z OR CPS Leader a.s. se ovšem ukáže, že kolega onoho právníka ze stejné právní kanceláře je v ní členem dozorčí rady. Zda nucený správce krok předsedy představenstva schválil, jak požaduje zákon, nevíme. Právní zástupce dlužníka podal až po dalších 6-ti měsících v červnu 2005 (oblíbená zdržovací taktika) soudu vyjádření ve stylu my nic, za vše může věřitel, ať prokáže, že mu opravdu dlužíme. Že to vše byla jen zástěrka proto, aby dlužník mohl vstoupit do konkursu a z platby se vyvléci se ukázalo, když podnik kvůli dluhům převzal nucený správce a ihned jej navrhnul do konkursu pro předlužení. Současně však předseda představenstva neváhal a vyhlásil likvidaci firmy. Prostě totální zmatek. Podle posledních informací likvidace skončila pro předlužení konkursem, který od 11/2005 běží. Dne 10.4.2008 byl konkurs zrušen pro nedostatek majetku dlužníka. I konkursnímu správci musel místo dlužníka uhradit odměnu soud z peněz nás všech, daňových poplatníků.

 11. Spousty dlužníků starších než 4 roky jsme již (pokud neprobíhá soud) ze seznamu vymazali (od 1. ledna 1991) - IČO: , Spousty dlužníků starších než 4 roky jsme již (pokud neprobíhá soud) ze seznamu vymazali, protože právně je jejich dluh promlčen. Zejména taktové dlužníky, u nichž vzhledem k soudním poplatkům a výšce dluhu bylo neekonomické je žalovat. Dále takové dlužníky, kteří podnikali jen za účelem okrást ostatní a v jimi spravovaných společnostech nezbylo kromě dluhů nic. Soudit se s nimi by sice bylo čestné, ale jen další vyhazování peněz. Výsledkem by bylo uznání našich nároků, ale exekutor by stejně nemohl pro nás nic vymoci ani zabavit. Jen pro zajímavost - od doby založení JOB-centra v březnu roku 1990 jde celkem o několik milionů korun. To je další skrýtá daň placená státu - za to, že není schopen zorganizovat rychlé soudnictví. Perličkou je fakt, že JOB-centrum tomu samému státu z mezd vypalcených birgádníkům, pracujícím u dlužníků, odvedlo daně a rovněž z nikdy nezapalcených faktur státu daň z přidané hodnoty. Stát tak vlastně na dlužnících vydělává několikrát - na dani z mezd, na dani z přidané hodnoty a pak na soudních poplatcích.

Napište nám, jak by jste proti dlužníkům postupovali Vy, nebo jak nám můžete s vymožením dluhů pomoci.“JOB-centrum Ostrava s.r.o.,
koleje VŠB-TUO budova A 3.patro, Studentská 1770/1, Ostrava Poruba, 700 32
Mobil: 603 451 105, záznamník - Otevřeno pro veřejnost pracovní Pondělí 9-15 hodin
E-mail : info@jobcentrum.cz

programming TradePoint Ostrava, copyright JOB-centrum Ostrava, s.r.o. 1990 - 2020