1990   

5. březen 1990
Založení ZK SM JOB-centrum VŠB Ostrava, první organizace, která se po listopadové revoluci 1989 rozhodla organizovat pro studenty brigády (neziskovou organizaci si založili sami studenti v počtu 20). Živnostenské listy ješte neexistují, dostáváme tedy 27.4.1990 svolení Národního výboru města Ostravy s naší vedlejší hospodářskou činností. Průměrná čistá hodinová mzda u nás tehdy činí dnes neuvěřitelných 13,- Kč. Zájem studentů o práci je však obrovský. Mzdy ve státních podnicích znamenají totiž pro studenta výdělek 6 až 9,- Kč za hodinu. S uvolněním VŠ studia (nepovinné přednášky a částečně nebo zcela nepovinné semináře) zavádíme brigády po celý rok.

Červenec 1990
Pořizujeme první počítač Comodore XT s tiskárnou Star a část práce přesouváme na něj. Začíná éra PC na JOB-centru. Beží první polistopadovaná "Letní pracovní aktivita" na základě dobrovolnosti. Do té doby byly brigády o prázdninách povinné a zapisovaly se do indexu jako každý jiný předmet studia na VŠ. Brigád je požehnane a pracuje se na území celé Moravy, spousta brigád je pobytových.

Srpen 1990
První polistopadová sklizeň chmele, kterou si organizují sami studenti. V Čechách i na Moravě. JOB-centrum patří k největším organizátorům v České republice a jako chmelové vedoucí zaměstnává i mnoho pedagogů z VŠB Ostrava.

Září 1990
Pořizujeme první malou kopírku Nashua od firmy TNS Slušovice. Tím okamžikem zavádíme na kolejích VŠB (a tehdy i v celé Ostravě) nevídanou věc, veřejné kopírovací služby. Často kopírujeme i pro samotnou VŠB, kde kopírovací stroj je také ješte vzácností.

Podzim 1990
Pořizujeme na Slovensku od jednoho z místních JZD soupravu strojů a činek a otevíráme na kolejích VŠB ve spolupráci v KaM VŠB v budově E první posilovny pro studenty.

Zima 1990
Začínáme vydávat svůj časopis (rozsahem spíše oboustranný leták) "JOBOVA ZVĚST", pranýřující některé nešvary na VŠB. Nešetříme v něm pedagogy, studenty ani organizace zde působící. Kromě nultého se dočká ješte dalších dvou čísel, v průběhu roku 1991 však zaniká (nastupuje Ekonomix, již mimo režii JOB-centra).

Prosinec 1990
Konec nepřetržitého střídání se na službách v kanceláři JOB-centra. Vypisujeme konkurs a ze 40-ti zájemkyň vybíráme naši první profesionální pracovnici pro styk s veřejností (nyní jim říkáme dispečerky). Studentská organizace tak dostává profesionální tvář.