1997   

Statistická data roku 1996
U 150 podniků, firem a institucí na Ostravsku jsme zaměstnali celkem 2.846 studentů-brigádníků.
Naši studenti-brigádníci odevzdali přes 7.700 docházkových lístků.
Vyplatili jsme našim brigádníkům necelých 6 miliónů korun v čistých mzdách
Odpracováno bylo přes 30.000 osmihodinových směn (čili 232.500 hodin)
Průměrná čistá mzda na jeden docházkový lístek činila 754,- Kč
Průměrná roční čistá mzda na 1 studenta činila 2.050,- Kč
Průměrně odpracoval 1 student 10 směn za rok
Nejlepší studenti si za rok 1996 vydělali v čisté mzdě přes 20.000,- Kč, což je více jak desetinásobek průměrné čisté mzdy jednoho studenta

Leden 1997
Probíhá první vyhodnocení nejlepších brigádníků za rok 1996. Spolu s finanční odměnou získávají 3 chlapci (Konček Petr, Staněk Roman, Kůstka Jiří) a 3 dívky (Talandová Helena, Rygelová Pavlína, Čermáková Kamila), upomínkové předměty a dort. Akci prezentují média. Pořizujeme mobilní telefony a rázem se naše práce zrychluje a dále zkvalitňuje. Jsme opravdu ihned tam, kde je nás potřeba.

Leden až březen 1997
Odeznívá rok 1996, překračujeme veškerá očekávání, v březnu dokonce o 300%.

Duben 1997
Vládní balíčky škrtí hospodářství a nahromaděná druhotná platební neschopnost způsobená nefunkčními soudy a konkursním řízením s úpadkem neplatících firem se odrážejí i na poklesu nabídky práce pro studenty. Nepamatujeme takový nedostatek míst v dané části roku.

Červenec 1997
Povodněmi zasažená Ostrava a hlavně průmysl v okolí řek dostává účinnou pomoc od JOB-centra, které díky své poloze (vrchol kopce), technické připravenosti (zálohové zdroje, mobilní telefony), profesionální organizovanosti a zkušenostem s řízením větších počtů osob, poskytuje pomoc nejen evakuačnímu centru na kolejích VŠB-TU, ale především postiženým podnikům. Za snížené ceny dodává brigádníky na urychlenou likvidaci škod a znovurozjetí výroby. Při bleskové třídenní akci tak zajišťuje 200 osob jen pro MCHZ a v průběhu týdne je doplňuje na počet 500. To vše při současném uspokojování dalších partnerů.

Září 1997
Povodněmi postižené firmy dohánějí výpadky výroby. Potřeba lidí roste. Vzhledem k nástupům studentů do školních lavic však JOB-centrum marně drasticky zvyšuje mzdy a láká rozsáhlou reklamní kampaní na práci v nich. Neobsazeno zůstává přes 4.000 směn v podnicích na Ostravsku i postiženém Bruntálsku.