1998   

Statistická data roku 1997
U 241 firem a společností jsme zaměstnali celkem 2.948 studentů
Naši studenti-brigádníci odevzdali přes 7.300 docházkových lístků
Vyplatili jsme našim brigádníkům necelých 5,8 miliónů korun v čistých mzdách
Odpracováno bylo přes 28.000 osmihodinových směn (čili 223.000 hodin)
Průměrná čistá mzda na jeden docházkový lístek činila 794,- Kč
Průměrná roční čistá mzda na 1 studenta činila 1.960,- Kč
Průměrně odpracoval 1 student 9,5 směny za rok
Nejlepší studenti si za rok 1997 vydělali v čisté mzdě přes 20.000,- Kč, což je více jak desetinásobek průměrné čisté mzdy jednoho studenta

Leden 1998
Nejnižší čistá hodinová mzda pro tento rok na JOB-centru byla stanovena na 28,-Kč. Průměrná a i obvyklá již přesáhla hranici 30,- Kč. Od 1. ledna JOB-centrum oficiálně zrušilo kopírování a odesílání faxů pro veřejnost. Kopírovacích strojů je v areálu snad již dostatek, a proto není nutné tuto službu již nabízet. Příjem faxů na naše faxová čísla zůstal v nabídce. 23.ledna byly obnoveny oficiální webowské stránky naší společnosti na Intenetu (zatím na servru VŠB pod studentskými aktivitami).

Leden 1998
21. ledna proběhlo každoroční vyhlášení a odměnění šesti nejlepších brigádníků JOB-centra roku 1997. Stali se jimi : Vendula Moravcová, Radka Pavlíčková, Gabriela Peikertová a Miroslav Hasala, Filip Krejčí, Milan Moravec.

nejlepší brigádníci JOB-centra roku 1997

Únor 1998
Zaregistrovali jsme si svou doménu na Internetu www.jobcentrum.cz a začali od 18.2.1998 v plné šíři poskytovat veřejnosti informace o nabídce aktuálních míst, elektronickém kontaktu, informace o brigádách jako takových, o nás samotných apod.

Březen
Ukončila pod svým původním majitelem svou činnost (brigády pro studenty) ve většině svých poboček včetně Ostravy, Studentská burza práce - ST UNITE, jedna z našich "konkurenčních" agentur, která zde za necelý rok působení proslula porušováním zákonů o zaměstnávání, horentními mzdami a dumpingovými cenami.

Duben 1998
Po tříměsíční praxi nastoupily na místa dispečinku nové tváře. Rozloučili jsme se tak po tři a půl letech s našimi dispečerkami, které v krátkém intervalu po sobě odešly plnit mateřské povinnosti. Protože se opět začalo vyskytovat mnoho firem, které za provedené práce neplatí, zveřejnili jsme na našich stránkách naše největší a nejdéle neplatící dlužníky, aby se studenti i ostatní návštěvníci mohli s dlužníky seznámit a vyhnout se jim obloukem (seznam dlužících firem je aktualizovaně zveřejněn také na našich prosklených nástěnkách před kanceláři JOB-centra. 20.dubna jsme zveřejnili novou stránku "Přímé nabídky firem", kde je možné si vybrat brigádu u firem, které si u nás zadaly požadavek na studenty a my je nezajišťujeme sami (odborné práce, provizní obchody ap.). Nabídka zrcadlí informace, které jsou zveřejňovány na našich prosklených nástěnkách před kanceláří JOB-centra.

Květen 1998
21.5. se JOB-centrum Ostrava s.r.o. jako jedna z 26 přihlášených firem zúčastnilo slavnostního vyhlášení soutěže FIRMA ROKU 1997, kterou každoročně vypisuje primátor města Ostravy Ing. Evžen Tošenovský. Letos byla prvnímu místu udělena kromě práva užívat titul "FIRMA ROKU 1997" také finanční odměna ve výši 75 tisíc korun. JOB-centrum sice nepostoupilo do finále, ale v konkurenci věhlasných gigantů to nebylo jednoduché. Čestné uznání magistrátu města Ostravy obdržely : Výtahy Ostrava, s.r.o., ODS-Dopravní stavby Ostrava, a.s. a VOKD, a.s.. Absolutním vítězem a „Firmou roku 1997“ se stal Institut rozvoje podnikání s.r.o., vedený Doc.Jüngrem.

Květen 1998
Zveřejnili jsme seznam internetových kaváren na území Ostravska, aby naši studenti měli i během prázdnin možnost navštěvovat naše stránky.

Červen 1998
Začali jsme na Internetu pravidelně každý pracovní den zveřejňovat Aktuální brigády již v 10:00 hodin, tak aby se k nabídkám volných míst naši potencionální brigádníci dostali co nejdříve. Aktuální nabídky všech našich brigád jsme každý den vkládali ručně přímo do HTML kódu.

Červen 1998
Očekávaný prudký nájezd a zvýšení počtů brigád počátkem prázdnin jako v minulých letech se v tomto měsíci poprvé za 9 let nekonalo. Připraveni na pořádný pracovní záběr jsme pocítili recesi v českém hospodářství. Pomalý a poklidný nárůst počtu míst ostře kontrastoval s obrovským náporem zájemců o brigádu. Bohužel jsme studenty uspokojili daleko méně než v roce 1997. Také prakticky zmizely dlouhodobé brigády. Firmy si začaly objednávat lidi maximálně na 1 týden, vyjímečně dva. Nejběžnější požadavek už zněl ne na desítky lidí, ale pár jednotlivců, a ne na měsíce, ale na dny. Pravidlem se pak stalo objednávání ze dne na den, někdy i ráno na odpoledne či večer. Studenti tak kvůli obvyklým 14 dnům brigády dělali někdy i v 5 firmách a museli být stále ve střehu - volat k nám či čekat na rychlý telefon a po něm nastoupit někdy i do hodiny na místo brigády.

Září 1998
Pokles zájmu o brigády, očekávaný stejně jako v předchozích letech vždy v září a říjnu, se tentokrát nekonal. Rok 1998 se opětně ukázal anomálií oproti všemu, co zde bylo dříve. Dá se říci, že požadavky studentů a nabídka brigád byly takřka vyrovnány, zájemců o práci bylo jen mírně více než nabízených míst.

Říjen 1998
Obdrželi jsme po několika urgencích a dohadech se zcela nekompetentními úředníky z Ministerstva práce a sociálních věcí a v rozporu se zákonem až po 5 měsících odpověď na naši žádost o licenci k poskytování Zprostředkovatelských služeb na trhu práce. Dle správního zákona má ministerstvo jako každý státní úřad lhůtu 30 dní na vyjádření. V našem případě to stihlo za 150 dní. Řečeno ostravsky "plna huba kecu o tym, jak je třeba roboty, a robota žadna". Zase sedí u koryta někdo, kdo se za naše daně krmí a nic nedělá. Rozhodnutí je kladné a JOB-centrum Ostrava s.r.o. může provádět Zprostředkování zaměstnání za úhradu pro české občany na území ČR. Stali jsme se tedy Personální agenturou.

Listopad 1998
Také náš server se připojil 18.listopadu k akci "Internet proti monopolu", kterou jsme protestovali proti plánovanému 60% zdražení místních telefonních poplatků monopolním provozovatelel pevné sítě SPT Telecom a.s.. Bližší informace jste mohli obdržet na tehdy funkčním servru organizátorů akce www.bojkot.cz. Díky ne příliš dobrým zkušenostem jsme mohli i my prohlásit : "Občas máme dojem, že zkratka SPT znamená Společnost Proti Telefonování". Bojkot se ale nakonec zdařil a SPT Telecom později uvedl speciální levnější tarif pro připojení pomocí modemu do internetu.

Listopad 1998
Zavedli jsme na našich stránkách možnost si zakoupit některé starší věci z majetku JOB-centra (první taková akce proběhla v roce 1997 s velkým úspěchem, prodalo se přes 90% nabízených věcí - notebook, tiskárny, PC, telefony, stojany...), případně i z majetku našich dlužníků, ať už byli v likvidaci či jen dali dotyčnou věc do zástavy.

Listopad 1998
V tomto měsíci jsme po zvýšení poptávky ze strany firem zkušebně rozjeli nábor dívek a chlapců do databáze pro práci při promotion akcích, hostesek, recepčních, modelů a modelek.