Úrazy   

Chraňte si své zdraví a život ! Je to nejcennější, co máte.

Každoročně je JOB-centrum svědkem několika většinou zcela zbytečných úrazů svých brigádníků. Pokaždé se ukazuje, že některý z nich jednal neopatrně, svévolně, zcela nelogicky nebo “frajeřil”.

Příklady nejčastějších typů úrazů, činností při nichž se staly a čím byly zaviněny.

Šlápnutí na hřebík (bolestivé poranění chodidla, většinou nutný zákrok chirurga) - práce v dílnách, práce na stavbách - brigádník nenosí do práce předepsanou pracovní obuv.

Pády předmětů (zlomeniny kostí, zhmoždění kloubů, vnitřních ogánů těla, krvácení do moči, nutný i pobyt na Jednotce intenzívní péče v nemocnici) - přesuny těžkých předmětů, nábytku, konstrukcí, trezorů ap. - brigádník zvedá a manipuluje s předměty nad 50 kg váhy / 1 osoba nebo je fyzicky slabý, přecenění sil, pohyb v zakázaných prostorách.

Pořezání, pobodání (špatně se hojicí rány s následnými jizvami, nutné bývá jejich sešití chirurgem) - práce s masem, čištění zeleniny, šití oděvů - neopatrnost, nesoustředění na práci.

Pády osob (ošklivá zranění způsobená dopadem na ostré hrany a předměty) - stavební práce, vykládka - neopatrnost při chůzi, při práci, vchod do zakázaných prostor, chůze po sutině ap..

Úrazy způsobené stroji a zařízeními (těžké i smrtelné úrazy, rozmačkání kostí a orgánů, trvalé následky) - práce na linkách, ve strojírenství, na montážích - nedovolené pouštění strojů a jejich ovládání, vstup do zakázaných prostor, pracovních zón robotů a automatů, hrubé porušování všech nařízení.

Společné pro všechny úrazy bývá :

1) Brigádník na tom místě nesměl vůbec být.
2) Brigádník s tím zařízením nesměl vůbec zacházet.
3) Brigádník se měl soustředit na práci a dělat ji přesně dle příkazů.

“ Není uměním se zabít, ale je velkým uměním přežít. ”