Dočasné přidělení (agenturní zaměstnávání), Ověření zaměstnanců (Try & Hire), Payroll (mandátní zprostředkování)   

Dočasné přidělení (agenturní zaměstnávání)

Pracovníky dle Vašeho zadání vyhledáme (pokud je nemáte již vyhlédnuté) a zaměstnáme (dle Vašich požadavků a potřeb, buď na Dohodu o pracovní činnosti nebo Pracovní smlouvu). Dočasně Vám je přidělíme na Vaše pracoviště. Plníme veškeré zákonné povinnosti zaměstnavatele (výplata mzdy, odvod pojistného, vystavení potvrzení.....). Šetříte tím Vaše peníze a čas na personální a mzdovou administrativou. Agenturní zaměstnávání proběhne dle §§ 307a-309 Zákoník práce č.262/2006 Sb.. JOB-centrum Ostrava s.r.o. je agentura práce, pracovníci jsou dočasně přidělovaní zaměstnanci agentury práce, uživatel je Vaše firma, která pracovníky využívá. Fakturační cena je součet hrubé mzda zaměstnance včetně všech nároků (přesčasy, svátky, nemocenská, dovolená...), zákonných odvodů sociálního, zdravotního a úrazového pojištění, odměny agentury práce a DPH 21%.

Ověření zaměstnanců (Try & Hire)

Jako agentura práce Vám prodloužíme dobu, po níž si budete moci zaměstnance vyzkoušet, z obvyklých 3 měsíců (6 u vedoucích pracovníků) až na 12 měsíců. Jak dovoluje Zákoník práce. Šetříte tím Vaše peníze a čas na personální a mzdovou administrativou, placení mzdy po dobu běhu výpovědní doby i odstupné. Dočasně Vám přidělíme Vámi vyhledaného zaměstnance po dobu, než se rozhodnete, zda jej přijmete do kmenového stavu Vaší firmy či nikoli. Ověření zaměstnanců lze využít jako samostatně při Vašem náboru, tak v kombinaci s dočasným přidělování, pokud nechcete zvyšovat kmenový stav a snižovat ekonomické ukazatele produktivity práce na zaměstnance. Dokonce i v kombinaci s mandátním zprostředkováním, pokud jde o krátkodobé práce. Krátkodobá kombinace s DPČ či DPP umožňuje u prací v 1. a 2.kategorii rizik vyhnout se finynčně nákladné a časově náročné vstupní lékařské prohlídce. Cena je obdobná jako u dočasného přidělení.

Payroll (mandátní zprostředkování)

Zbavte se starostí o vlastní brigádníky! Snižte si náklady za vedení agendy brigádníků, mzdy, administraci, tak zbytečně zatěžujíci Vaše personalisty/ky i mzdové účetní. Jen Vy jako zaměstnavatel můžete uzavřít nejlevnější typ pracovněprávního vztahu, Dohodu o provedení práce. Agenturám práce je od roku 2003 zakázána. Proto nás pověříte Mandátní (příkazní) smlouvou, abychom DPP za Vás uzavírali, včetně výplat mezd a vedení administrativy. Podobně jako to dělají účetní firmy při externím zpracování mezd, ale včetně personální agendy, výplaty a dalších činností personálního oddělení. Brigádníci jsou na 300 hodin ročně (prakticky 2 měsíce 8 hodinových směn) Vašimi zaměstnanci, vše je flexibilní a levné. Protože DPP nezakládá účast na odvodech zdravotního a sociálního pojištění (do 10.000,- Kč hrubé mzdy měsíčně). Šetříte odvody ve výše 34% hrubé mzdy plus administrativní zatížení. Cena je oproti dočasnému přidělení snížená o 34% zákonných odvodů.

"Vyzkoušejte nás. Budete-li spokojeni, doporučte nás.
Pokud ne, řekněte to nám. Sjednáme nápravu."

Napište nám, co se Vám líbí, co ne a co by jste navrhovali.“