2007  

20. října 2007
V sobotu 20.10.2007 proběhly v učebně Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě multimediální prezentace závěrečných prací jednotlivých účastníků projektu Komunikační, informační a marketingové kompetence absolventů vysokých škol, financovaném EU. Absolvoval ho úspěšně a Diplom obdržel i zástupce JOB-centrum Ostrava, s.r.o. Ing.Radovan Burkovič, jednatel.

Úvodní přivítání a lektoři kursu Skupinová fotka účastníků kursu po závěrečné obhajobě prací

16. října 2007
Dnešního dne vyšel ve Sbírce zákonů konečný text komplexu novel zákonů nazvaný Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů. Pracovníci JOB-centrum Ostrava, s.r.o. se s touto rozsáhlou novelou mnoha zákonů a vyhlášek postupně seznamují. Bohužel jde zase o normu, která není úplným zněním změněných zákonů, ale nepřehledným seznamem útržkovitých úprav typu "v § 21 odst. 3 se za poslední slovo čtvrté věty vkládá výraz "a" a poslední věta se od slova "konečným" ruší". Jelikož činnost pracovní agentury je složitým křížením paragrafů zákona o zaměstnanosti, zákoníku práce, zákona o dani z příjmu, zákona o DPH a celé řady zákonů upravujících oblast zdravotního, sociálního a úrazového pojištění, bude zřejmě do posledních chvil roku 2007 nejasné, jakým způsobem Vám budeme poskytovat naše služby v roce 2008. Očekáváme totiž ještě tzv. technickou novelu nového Zákoníku práce, která je teprve v prvním čtení v Poslanecké sněmově a několik dalších předpisů v projednávání. Všechny by přitom měly začít platit od 1.1.2008.

30. června 2007
Vedení společnosti JOB-centrum Ostrava, s.r.o. sděluje veřejnosti, že dne 30.6.2007 byla na parkovišti v Ostravě-Dubině odcizena taška obsahující mimo jiné firemní razítko s následujícím textem : "JOB-centrum Ostrava, s. r.o. Studentská 1770/1, Ostrava-Poruba, 700 32 IČO: 25359843 DIČ: CZ25359843 tel.: 596914178, 596996386, Fax: 596911856". V dolním pravém rohu razítka byla v kolečku číslice "4", označující pořadové číslo razítka. Dokumenty oražené výše uvedeným razítkem, které obdržíte nebo se jimi bude někdo vykazovat po datu 30.6.2007 včetně, jsou neplatné a prosíme o neprodlené ohlášení takové údálosti JOB-centru nebo Policii ČR. Děkujeme za pomoc a pochopení.

10. června 2007
Zaměstnanci JOB-centrum Ostrava, s.r.o. procházejí periodicky školeními moderních forem komunikace. Její základ zůstává ovšem stále stejný, jde o komunikaci mezi lidmi. Proto jsme využili nabídku známého lektora a propagátora komunikačních metod Ing.Davida Grubera (www.gruber.cz) a absolvovali víkendové školení Jak být efektivní v komunikaci. S obsahem semináře i místem konání v porubském Vědecko-technologickém parku byli všichni nadmíru spokojeni a těší se na používání získaných znalostí v denní praxi při jednání s našimi klienty.

Ing.Gruber v akci Řešení skupinového úkolu Vyhodnocení skupinového úkolu

18. května 2007
Projekt Kompetence pro trh práce, financovaný EU, byl dalším ze série firemního vzdělávání, jichž se účastní každoročně pracovníci JOB-centra. Získané poznatky využívají obratem nejen k vylepšování služeb klientům z řad firem i brigádníků, ale i pro vlastní osobní rozvoj. Pobytový kurz Zvládání stresu, kterého se zúčastnily 3 naše pracovnice, byl právě takovým případem a znamenal pro ně osvěžující vybočení z denní rutiny. Navíc poradil jak se každodenně vypořádat se stresem, fenoménem naší doby.

Lektorka při úvodním seznámení s obsahem a záměrem semináře Skupinové úkoly, za JOB-centrum v týmu Simona Kuchařová a Lenka Buzková Týmový výcvik trpělivosti - tvorba tibetské mandaly Tibetská mandala hotova, za chvíli ji na důkaz pomíjivosti smyje déšť Skupinové foto účastníků kurzu

15. května 2007
Volných pracovníků valem ubývá, o brigádnících platí totéž. Míra nezaměstnanosti v tuzemsku prudce klesá. Potvrzují to údaje Českého statistického úřadu. Podle jeho metodiky byla míra nezaměstnanosti na konci prvního letošního kvartálu nejnižší za posledních osm let, a to 6,1 %. Za rok se tak snížila téměř o dva procentní body.
Statistický úřad používá pro sledování míry nezaměstnanosti jinou metodiku než ministerstvo práce a sociálních věcí, proto se jejich údaje liší. Ministerstvo uvádí pro stejné období nezaměstnanost 7,7 %. Oba úřady se však shodují v tom, že situace na tuzemském rthu práce se výrazně zlepšuje, a to díky rychlému růstu hospodářství.
Velké rozdíly však stále zůstávají mezi jednotlivými regiony. Zatímco v Praze je míra nezaměstnanosti podle statistiků 2,8 %, na severní Moravě činí 10 % a na Ústecku až 11,3 %. „To se jen těžko změní. Zázračné řešení typu „pozveme velkého investora – zaměstnavatele“ neexistuje. I kdyby takový velký investor, jako například další automobilka, do problémového regionu přišel, stejně z větší části buď najme pracovníky ze zahraničí nebo je odčerpá jiným společnostem,“ upozorňuje analytička NextFinance Markéta Šichtařová. Více než polovinu lidí bez práce (54,5 %) totiž představují dlouhodobě nezaměstnaní, kteří jsou bez práce minimálně jeden rok. „A tito lidé jsou z hlediska potenciálního zaměstnavatele v mnoha případech v podstatě nezaměstnatelní. Jednak ztratili pracovní návyky, jednak se práci programově vyhýbají,“ dodává Šichtařová.
Navíc motivace k zaměstnávání je podle ní vzhledem k síle hospodářského růstu celkem malá i na straně zaměstnavatelů. Česká ekonomika by dokázala generovat více volných pracovních míst a míra nezaměstnanosti by mohla poklesnout až k pěti procentům, muselo by však klesnout daňové zatížení u přímých daní a odvodů. Proto jsou firmy motivovány získávat stále více pracovníky jen dočasně, jako brigádníky od pracovních agentur. I ty však začínají mít s náborem potíže.
"Za 8 let vlády sociální demokracie stoupla minimální mzda skoro 4-násobně, z 2,5 na 8 tisíc korun měsíčně", uvádí jednatel JOB-centra Ostrava Ing.Radovan Burkovič. "Stejně rychle rostly i mzdy brigádníků, kteří vykonávají povětšinou pomocné práce hodnocené mírně nad minimální mzdou (1.-3. mzdový tarif). Zatímco kdysi musel brigádník pracovat na nové kolečkové brusle za 2 tisíce korun skoro celý měsíc, nyní mu stačí odpracovat maximálně týden a brusle si koupí. Nemá motivaci pracovat více. To znamená, že na 1 měsíc trvající volné pracovní místo musí pracovní agentura sehnat místo jednoho alespoň 4 pracovníky, kteří se v práci vystřídají. A to s klesajícím počtem volných pracovníků není nic jednoduchého. Vláda sociální demokracie zároveň diskriminací středoškolských studentů zavedla od 1.1.2007 v novém Zákoníku práce faktický zákaz studentských brigád . Tím se byrokratickým omezením dále zmenšil počet volných pracovníků na trhu práce, i když by fakticky pracovat chtěli.".
Přitom pracovní agentury nyní nabídky práce doslova chrlí. Příkad ze stránek JOB-centrum Ostrava - denní nabídka :
Lukrativní z různých oborů (60,- Kč/hod a vyšší)
- úklid vagónu na skladě kulatin, muž nad 18 let, Paskov, směny ranní + odpolední , 15.,19.5, (hrubá mzda : 62,- Kč/hod)
- úklid hranolů na skladě řeziva, muž nad 18 let, Paskov, směny ranní , 6:00-14:30,, 21-26.5. (hrubá mzda : 62,- Kč/hod)
- úklid pílnice, muž nad 18 let, Paskov, směny noční , 22:00-06:00, 16,23.5. (hrubá mzda : 68,40 Kč/hod)
- pomocné práce v pekárně, nad 18 let, Sviadnov u F-M, směny noční , nutný ZP, 18.5. (hrubá mzda : 61,40 Kč/hod)
- stavba orchestru, muž nad 18 let, Ostrava 1, směny odpolední , 13:00-15:00,21:30-23:30, 21.5. (hrubá mzda : 60,- Kč/hod)
- čištění strojů na lakovně, muž nad 18 let, Ostrava Kunčice, směny ranní + odpolední , 19.,20.5. (hrubá mzda : 61,60 Kč/hod)
- odprašování papírenského stroje, muž nad 18 let, Ostrava Přívoz, směny ranní , odvoz do Žimrovic a zpět,5:00-17, 16.5. (hrubá mzda : 60,- Kč/hod)
Stavebnictví
- pomocné stavební práce, muž nad 18 let, Ostrava Radvanice, směny ranní , 7:00-17:00, mimo víkendy, 16.5. - 15.6. (hrubá mzda : 53,10 Kč/hod)
- demontáž,montáž,manipulace s okny, muž nad 18 let, Ostrava Poruba, směny ranní , 7:00-15:00, 16.-18.5. (hrubá mzda : 55,- Kč/hod)
- demoliční a manipulační práce, muž nad 18 let, Ostrava Hrušov, směny ranní , 16.5.-31.5. (hrubá mzda : 56,- Kč/hod)
Průmysl
- pomocné práce na svařovaných sítích, muž nad 18 let, Ostrava Fifejdy, směny ranní , 5:45-13:45, 21.5-25.5. (hrubá mzda : 53,10 Kč/hod)
- Potravinářství (zdravotní průkaz podmínkou !)
- práce v pekárně, nad 18 let, Sviadnov u F-M, směny ranní , nutný ZP, 16-17.5. (hrubá mzda : 51,40 Kč/hod)
- práce na stačírně sudů, muž nad 18 let, Ostrava Fifejdy, směny ranní + odpolední , nutný ZP,10:00-18:00, 16.-18.5. (hrubá mzda : 57,- Kč/hod)
- vychystávání pečiva v pekárně, nad 18 let, Sviadnov u FM, směny odpolední , nutný ZP,14:00-22:00, 17.,24.,31.5. (hrubá mzda : 51,40 Kč/hod)
- mytí kádí v pivovaru, nad 18 let, Ostrava Fifejdy, směny ranní , nutný ZP, 16.5.-31.8 (hrubá mzda : 57,- Kč/hod)
Ostatní obory (obchod, služby, zemědělství)
- lehčí zahradnické práce, muž nad 18 let, Ostrava Nová Bělá, směny ranní , 7:00-17:00, 17.5. (hrubá mzda : 54,- Kč/hod..

24. dubna 2007
Projekt Kompetence pro trh práce, financovaný EU, byl dalším ze série firemního vzdělávání, jichž se účastní každoročně pracovníci JOB-centra. Získané poznatky využívají obratem k vylepšování služeb klientům z řad firem i brigádníků. Po úvodním otestování prostřednictvím internetových testů na zmíněných webových stránkách následovaly osobní výběrové pohovory s pořadateli projektu. Běhu pobytového kurzu Aktivní přístup se následně zúčastnili 3 naši pracovníci a byli nadmíru spokojeni. Jak s organizací, tak místem, tak přístupem lektorů a získanými poznatky.

Hotel Zlatý Orel, Ostravice Výuka v plném běhu, 3 lektoři na 10 účastníků Skupinové úkoly, prezentuje za JOB-centrum Radovan Burkovič Bojová hra, silný vítězný tým (složený mj. ze 3 pracovníků JOB-centra, Andrey karpytové, Heleny Golichové a Radovana Burkoviče) právě hrou v dámu získává klíče k dalším taktickým otázkám při dobývání pokladu Venkovní výuka na terase Skupinové foto účastníků kurzu s jejich závěrečným heslem

21. února 2007
Finále celostátní soutěže Podnikatel roku 2006 České republiky se prostřednictvím spoluzakladatele a spolumajitele Ing.Radovana Burkoviče, jednatele společnosti, zúčastnilo jako semifinalista i JOB-centrum Ostrava, s.r.o.
Den začal Podnikatelskou konferencí, konanou v kongresových prostorách Mövenpick Hotel Praha. Účastníci, většinou semifinalisté z krajů a další podnikatelská i akademická veřejnost, si vyslechli mnoho témat či zkušeností těch nejlepších z nich. Jak uspět v podnikání ve své zemi, v Evropě i v globálním měřítku. Praktické a vtipné prezentace sklízely obrovský aplaus a příjemnou novinkou byly i 3 panelové diskuze v užším kruhu zainteresovaných dle jednotlivých témat.

Pan Singer z E&Y prezentuje výsledky Podnikatelského indexu vnímání prostředí pro podnikání v ČR a zemích Visegrádské 4 Účastníci konference, v popředí Podnikatelé roku např. Ing.Frolík a pan Řežáb, v pozadí další účastníci konference, mj. za JOB-centrum Ing.Radovan Burkovič Možnosti spolupráce se státem prezentuje ředitel Czechinvestu Ing.Tomáš Hruda Jednotlivé diskuzní panely vedli lídři různývh oborů podnikání, zde paní Olga Girstlová, spolumajitelka a ředitelka Gity s.r.o. Fantastická přednáška holandského Podnikatele roku o tom, jak krachy jeho firem přispívaly k růstu jeho podnikání a neopakování chyb Závěrečná diskuze účastníků konference s Podnikateli roku za uplynulá období soutěže

Slavnostní galavečer za přítomnosti vzácných hostů včetně premiéra ČR v Paláci Žofín na Slovanském ostrově, moderovaný Martinou Kociánovou, pokračoval po úvodním přípitku a večeři vyhodnocením jednotlivých kategorií (Sociálně prospěšný podnikatel roku 2006, Začínající podnikatel roku 2006, Technologický podnikatel roku 2006 a nakonec Podnikatel roku 2006 ČR). Už při vyhlašování finalistů hlavní soutěže Podnikatel roku ČR bylo zřejmé, že JOB-centrum Ostrava, s.r.o. naplní i letos olympijské heslo "Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se". Mezi 6 finalisty byly totiž giganty jako známý výrobce dveří SAPELI a.s., výrobce autodílů BRANO GROUP a.s., nakladatelství a vydavatelství GRADA Publishing a.s., výrobce strojů a ocelových konstrukcí BAEST a.s., výrobce strojů pro údržbu a opravy silnic KOBIT s.r.o. a výrobce dílů pro letecký průmysl SEKO EDM a.s..
Vítězem celostátního kola se stal stejně jako v Moravskoslezském kraji Ing.Pavel Juříček, Ph.D., generální ředitel a předseda představenstva BRANO GROUP z Hradce nad Moravicí, výrobce už nejen veřejnosti známých automatických zavíračů "Brano-zavírá samo". JOB-centrum tak bylo v krajském kole poraženo budoucím celostátním vítězem. Paradoxem letošního ročníku byl fakt, že zatímco u loňského krajského vítěze Ing.Ladislava Krause, spolumajitele a generálního ředitele Bochemie Bohumín, výrobce známých prostředků Savo či Chloramin, v době privatizace v letech 1993-1994 zpracovával na zakázku Projekt marketingového informačního systému právě Radovan Burkovič, tehdy student katedry Systémového inženýrství Ekonomické fakulty VŠB-Technické univerzity Ostrava a smlouvu na dodávku projektu s ním podepisoval nový spolumajitel firmy Ing.Kraus, tak letošní krajský vítěz Ing.Pavel Juříček, Ph.D., generální ředitel a předseda představenstva BRANO GROUP z Hradce nad Moravicí v době studií Radovanu Burkovičovi přednášel.

Slavnostní tabule pro účastníky Galavečera soutěže Podnikatel roku 2006 v Žofínském paláci Plný sál podnikatelů z ČR a jejich partnerů/rek Zkušená moderátorka z některých minulých let soutěže Martina Kociánová byla famózní Začínajícímu pPodnikateli roku 2006 Václavu Muchnovi předávají ocenění pan singer z E&Y, loňský Začínající Podnikatel roku 2005 Jan Řežáb a zástupce sponzora soutěže Abra software Zvláštní cenu obdrželi manželé Kasalovi, kteří z komunistického marasmu vzkřísili komunisty ukradenou rodinnou pilu a jako pár jsou svoji přes 50 let
Moravskoslezský kraj slavil úspěch v rámci ČR, Podnikatelem roku 2006 ČR se stal vítěz krajského kola Ing.Juříček z Brano group a.s. Vítězný podnikatel s premiérem ČR Mirkem Topolánkem a vedoucím partnerem E&Y v ČR Slavnostní defilé všech dekorovaných podnikatelů se zástupci pořadatelů a poroty soutěže a premiérem ČR

Detaily celé akce si můžete přečíst v časopise vydaném k této příležitosti. Vítěz celostátního kola bude reprezentovat podnikatelský stav České republiky na mezinárodním finále Entrepreneur Of The Year® v Monte Carlu v červnu 2007. Více o soutěži na www.podnikatelroku.cz.

7. února 2007
Brigád v roce 2006 paradoxně přibylo - avšak opravdu ?
JOB-centrum Ostrava, s.r.o., agentura práce zajišťující na Ostravsku už osmnáctý rok brigády nejen pro studenty, zveřejnilo výsledky roku 2006. Prakticky ve všech měřených kategoriích byl rok 2006 v porovnání s rokem 2005 výrazně lepší. Počet 3.311 brigádníků, čili dvanáctiprocentní nárůst sice není nijak oslnivý, ale zato měli všichni více možností k výdělku. Oproti roku 2005 nastoupili na skoro 28 tisíc jednotlivých brigád, to je o 32% více. Což se projevilo v počtu odpracovaných osmihodinových směn, kterých bylo o 57% více. A hlavně ve výdělcích, kdy v roce 2006 JOB-centrum svým brigádníků vyplatilo skoro 37 miliónů korun, nárůst o 51%. Průměrná roční mzda brigádníka tak vystoupala o 34% z 8 na 11 tisíc korun.
Z uvedených čísel by se mohlo zdát, že rok 2006 byl pro brigádníky rokem zaslíbeným. Avšak opak je pravdou. Likvidační zásahy socialistických vlád, jako zvýšení DPH z 5% na 19%, zavedení nového licenčního systému agentur práce a jediného povoleného systému dodávek brigádníků v novelách Zákoníku práce a Zákona o zaměstnanosti z října 2004, přinesly své hořkosladké ovoce. Hořké ovoce v podobě vymizení poptávky z řad soukromých osob, živnostníků a malých firem, zvýšení administrativní náročnosti pro agentury, brigádníky i firmy a nakonec likvidace mnohých studentských agentur práce, které přechod finančně neunesly a zkrachovaly. Sladké ovoce těm agenturám, které zásahy státu ustály a specializovaly se. Díky likvidaci konkurence mají více zakázek. To ovšem žádného podnikatele nepotěší, to není férový byznys. Je jen otázkou času, kdy se ocitne v potížích i on. Přitom agentury práce jen podle předloňských odhadů Ministerstva práce zaměstnávaly přes 170 tisíc osob. A to v době půlmilionové nezaměstnanosti. Jinými slovy bez nich by byla nezaměstnanost skoro 700 tisíc osob.
Šrouby jsou dále utahovány a pracovní trh trpí. Jednoduchý důkaz ? Kdysi stačilo pro zajišťování brigád pořídit si 1 živnostenský list za 1.000,- Kč. Platil bez omezení, doživotně. Pak vlády sociální demokracie zavedly agenturám práce ministerské licence. Byly dobrovolné a šlo podnikat oběma způsoby. Následně uzákonily povinnost mít licenci. Licence platí jen 3 roky a stojí 1-10 tisíc korun dle rozsahu. Po 3 letech se musí obnovit. Opět předložit stejné úředně ověřené doklady a zaplatit 1-10 tis. Kč.. Seznam podmínek k získání licence je dlouhý, jde vlastně o vázanou živnost na dobu určitou, naprostou anomálii v naší ekonomice. To ale nestačilo. V říjnu 2004 vyšel zákon, který platnost dosavadních licencí naráz ukončil a donutil všechny agentury vyřídit si nové. Navíc 100% zreguloval systém dodávání brigádníků a agenturám zakázal používat Dohody o provedení práce. Což trvá dodnes. Ani to však pro vlády sociální demokracie nebylo dost a tak v roce 2005 zvedly poplatek za licenci z 1-10 na 5-10 tisíc korun dle rozsahu. Za ověřování všech papírů, jimiž dokazujete svou odbornost při získání licence, dáte obvykle na kolcích dalších 1 tis. Kč. A za 3 roky znovu. Socialisté s podporou komunistů pak v parlamentu schválili i kontroverzní nový Zákoník práce, platící od 1.ledna 2007. Tím mj. zakázali středoškolákům mladším 18-ti let pracovat více než 6 hodin denně a 30 týdně. De facto zakázali středoškolákům pracovat úplně, protože tak krátké směny v podnicích nejsou. Čili vzali pracovním agenturám část "jejich zboží" a brigádníkům možnost si přivydělat při studiu. Statistická čísla u brigád za rok 2006 sice vypadají na první pohled hezky, ale pohled do hloubky asi nikoho nepotěší.

6. února 2007
Ve finále Podnikatel roku 2006 v Moravskoslezském kraji bylo i JOB-centrum Ostrava, respektive spoluzakladatel a spolumajitel Ing.Radovan Burkovič, jednatel společnosti. Sedmnáct let podílu na budování firmy, zaměřené na brigády pro studenty, ale nejen pro ně, odměnila odborná porota jeho účastí mezi 7 finalisty v Moravskoslezském kraji.
Vyhodnocení krajského kola se konalo v úterý 6.2.2007 v předsálí budovy Moravskoslezského kraje za účasti náměstka hejtmana pro ekonomiku Mgr. Pavla Drobila, předsedy poroty a zároveň Podnikatele roku 2005 v ČR Ing.Radima Jančury ze Student Agency s.r.o., PhDr. Magdy Habrmanové, CSc., ředitelky Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje, zástupců pořádající auditorské firmy Ernst & Young a médií. Jako nejlepší byl vyhodnocen Ing.Pavel Juříček, Ph.D., generální ředitel a předseda představenstva BRANO GROUP z Hradce nad Moravicí, výrobce už nejen veřejnosti známých automatických zavíračů "Brano-zavírá samo".

Předsálí budovy Úřadu Moravskoslezského kraje, vyhodnocení soutěže Podnikatel roku 2006 MSK Pavel Juříček, Podnikatel roku 2006 v MSK Vítězný podnikatel MSK s náměstkem hejtmana MSK Ing.Drobilem a zástupcem pořadatele E&Y pane Singrem

Paradoxem letošního ročníku byl fakt, že zatímco u loňského krajského vítěze Ing.Ladislava Krause, spolumajitele a generálního ředitele Bochemie Bohumín, výrobce známých prostředků Savo či Chloramin, v době privatizace v letech 1993-1994 zpracovával na zakázku Projekt marketingového informačního systému právě Radovan Burkovič, tehdy student katedry Systémového inženýrství Ekonomické fakulty VŠB-Technické univerzity Ostrava a smlouvu na dodávku projektu s ním podepisoval nový spolumajitel firmy Ing.Kraus, tak letošní krajský vítěz Ing.Pavel Juříček, Ph.D., generální ředitel a předseda představenstva BRANO GROUP z Hradce nad Moravicí v době studií Radovanu Burkovičovi přednášel.
Celostátní kolo soutěže Podnikatel roku 2006, jejímž je Ing.Burkovič jedním ze semifinalistů, proběhne jako slavnostní galavečer za přítomnosti vzácných hostů v Paláci Žofín v Praze 21.února 2007. Bude tečkou na závěr Podnikatelské konference, konané v kongresových prostorách Mövenpick Hotel Praha. Vítěz celostátního kola bude reprezentovat podnikatelský stav České republiky na mezinárodním finále Entrepreneur Of The Year® v Monte Carlu v červnu 2007.
Více na www.podnikatelroku.cz.

13. ledna 2007
V sobotu 13. 1. 2007 bylo v multimediální učebně Obchodně-podnikatelské fakulty Slezské univerzity v Karviné závěrečné setkání účastníků 3. běhu kurzu Prohloubení manažerských dovedností řídících pracovníků malých a středních podniků financovaný EU. Absolvoval ho úspěšně a osvědčení obdržel i rovněž zástupce JOB-centrum Ostrava, s.r.o. Ing.Radovan Burkovič, jednatel.

Audiovizuální učebně Obchodně-podnikatelské fakulty Slezské univerzity v Karviné při úvodní sérii přednášek Účastníci kurzu

Splnil závěrečné testy a spolu s průběžnou odevzdanou prací obdržel Osvědčení o absolvování kurzu. Projekt, financovaný EU, byl tak dalším ze série firemního vzdělávání, jichž se účastní každoročně pracovníci JOB-centra. Získané poznatky využívají obratem k vylepšování služeb klientům z řad firem i brigádníků.

2. ledna 2007
Nový Zákoník práce zakazuje od 1.1.2007 práci středoškolákům a učňům. Zákaz brigád středoškolákům a učňům od 1.1.2007 byl přes odpor opozice, senátu i prezidenta před volbami v červnu 2006 schválen. Snaha pravice v listopadu a prosinci 2006 Zákoník práce alespoň o rok odložit byla levicí díky povolebnímu patu zablokována. Nový Zákoník práce už platí se všemi problémy a chybami, na něž jsme i my sami obsáhle upozorňovali. Viz naše legislativní návrhy v roce 2005, obsáhle projednávané s pravicí i levicí v průběhu roku 2006.
Zákaz studentských brigád obsahuje § 79 odstavec 2 písmeno d) nového ZP, kerý říká : „Délka stanovené týdenní pracovní doby nesmí překročit u zaměstnanců mladších 18 let 30 hodin týdně s tím, že délka směny v jednotlivých dnech nesmí přesáhnout 6 hodin. Délka stanovené týdenní pracovní doby ve více pracovněprávních vztazích podle § 3 zaměstnance mladšího než 18 let nesmí ve svém souhrnu přesáhnout 30 hodin týdně.“
Pracovní doba je nyní u nás zákonem dána na 40 hodin týdně, tedy 8 hodin denně. V třísměnných provozech 7,5 hodiny. Nikde však nemají 6 hodin, taková práce prakticky neexistuje. Dlouhé roky platí stejné 6-ti hodinové omezení pro osoby mladší 16-ti let. A výsledek ? Nemají žádnou šanci najít si brigádu.
Je to léty prověřená praxe, žádné dohady. Současně ovšem po studentech novelizovaný Zákon o zaměstnanosti z ledna 2006 požaduje odpracovat při studiu minimálně půl roku za poslední 3 roky (minulá verze zákona z roku 2004 požadovala dokonce 12 měsíců!), aby měli nárok na podporu v nezaměstnanosti. Tedy zjevný rozpor POVINNOST x ZÁKAZ, který Škromachovu sociálně-demokratickému Ministerstvu práce nijak nevadil.
Morální rovinu celého paragrafu a důsledek pro budoucnost státu už vůbec neřešil. Budeme vychovávat generace, které nebude mít žádný vztah k práci a výdělku z ní až do skončení střední školy.

1. ledna 2007
Připravili jsme pro Vás Stručného průvodce novinkami v zaměstnávání platnými od 1.1.2007. Díky povolebnímu patu z června 2006, praktickému bezvládí a nemožnosti hlasovat v parlamentu se všechny změny dohodnuté pravicí a levicí udály až v průběhu prosince 2006, což do poslední chvíle znemožňovalo jakoukoliv smysluplnou přípravu celému hospodářství.

0. Věkové omezení dle nového Zákoníku práce

Nový Zákoník § 79 odst. 2 písm. d) : „Délka stanovené týdenní pracovní doby nesmí překročit u zaměstnanců mladších 18 let 30 hodin týdně s tím, že délka směny v jednotlivých dnech nesmí přesáhnout 6 hodin. Délka stanovené týdenní pracovní doby ve více pracovněprávních vztazích podle § 3 zaměstnance mladšího než 18 let nesmí ve svém souhrnu přesáhnout 30 hodin týdně.“ Jde fakticky o zákaz práce pro zaměstnance mladší 18-ti let (typicky středoškoláky a učně), protože brigád s pracovní dobou kratší než 6 hodin je mizivě málo.

1. Možnost práce současně se zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání na ÚP

Každý uchazeč o zaměstnání na Úřadu práce si může u JOB-centra vydělat brigádně max. 3.999,50 Kč hrubého měsíčně (tj. méně než polovinu minimální mzdy) a zároveň nesmí odpracovat týdně více než 19,9 hodiny (tj. méně než polovinu týdenní pracovní doby). Jen tak může být současně evidován na ÚP a pobírat podporu v nezaměstnanosti. Výdělky dosažené u několika zaměstnavatelů v průběhu 1 měsíce se sčítají a překročení si musí hlídat pracovník sám. Stejně tak se sčítají odpracované hodiny za týden a pracovník si to musí hlídat sám. Uchazeč o zaměstnání je povinen Úřadu práce předem ohlásit a poté do 8-mi dnů doložit výkon práce, její rozsah a výši odměny.

2. Evidence odpracované doby pro účely poskytování podpory v nezaměstnanosti

Nárok na podporu v nezaměstnanosti má osoba, která v posledních 3 letech před zařazením do evidence ÚP vykonávala zaměstnání alespoň po dobu 6 měsíců. Za výkon zaměstnání se považuje pouze takové zaměstnání, ze kterého bylo odváděno sociální pojištění a některé náhradní doby (péče o děti do 4 let ap.). Za výkon zaměstnání se nepovažuje zejména doba studia a práce na krátkodobých brigádách, které mají všichni pracovníci na JOB-centru.

3. Sociální dávky a dávky státní sociální podpory

Příjem získaný od JOB-centra ovlivňuje nárok na dávky státní sociální podpory (přídavky na dítě, příspěvek na bydlení) a je Vaše povinnost tento příjem přiznat. Jediná výjimka je příjem studenta v období července a srpna. Pokud pobíráte sociální dávky od sociálního odboru obecního úřadu, např. doplatek do životního minima, je zde povinnost přiznat veškeré příjmy, a to i včetně července a srpna.
Ženy na mateřské a rodičovské dovolené si mohou vydělávat neomezeně, aniž ztratí nárok na výplatu mateřské či rodičovského příspěvku.

4. Zdravotní pojištění, nemocenská, důchody

Při příležitostných brigádách se dle zákona neplatí sociální a zdravotní pojištění. Pokud nejste zdravotně pojištěni jinak (v jiném zaměstnání, student, žena na mateřské, důchodce ap.) musíte se přihlásit na své zdravotní pojišťovně jako samoplátce a platit si zdravotní pojištění sami (1.080,- Kč měsíčně). Při příležitostných brigádách dle zákona není nárok na nemocenskou ani dovolenou, odpracovaná doba se Vám nezapočítává do nároku na starobní důchod. Jde jen o brigádu, ne o trvalý pracovní poměr.

5. Prohlášení k uplatnění nezdanitelných částek ze základu daně (daňové prohlášení, zvýhodnění zdravotně postižených)

Mzda obdržená od JOB-centra podléhá dani z příjmu. Vypočtenou daň lze snížit minimálně o 600,- Kč měsíčně (studenti 800,-Kč), pokud máte u JOB-centra podepsáno Daňové prohlášení. Daňové prohlášení lze v rámci 1 měsíce podepsat pouze u 1 zaměstnavatele. U JOB-centra Daňové prohlášení podepisujete jen na ty kalendářní měsíce, ve kterých odpracujete u JOB-centra alespoň 1 den. V ostatních měsících si můžete Daňové prohlášení podepsat i jinde. Zde jsou některé vzorové Příklady zdanění v roce 2007.
Po skončení kalendářního roku můžete svého posledního zaměstnavatele požádat o tzv. roční zúčtování (vrácení) daně, byla-li v průběhu roku nějaká daň odvedena. K žádosti je nutno doložit Potvrzení o příjmech od všech zaměstnavatelů v roce. JOB-centrum Vám zaručuje hrubou mzdu. Čistá mzda bude záviset na výši daně, která může činit 0 - 32 % (podle výšky výdělku).
Osoby se zdravotním postižením, poživatelé plně nebo částečně invalidních důchodů, mají díky slevám na dani čistou mzdu až o 250,- Kč měsíčně vyšší (nutno uvést v Daňovém prohlášení a doložit).

6. Máte další otázky, na které jste tady nenašli odpověď ? Zkuste FAQ pro brigádníky.

7. Máte další otázky, na které jste nenašli odpověď tady ani v části FAQ pro brigádníky ? Napište nám ji.
Kontakt :
JOB-centrum Ostrava, s.r.o.
koleje VŠB-TUO, přízemí spojovací chodba J kancelář č.107, Studentská 1770/1, Ostrava Poruba, 700 32
Mobil: +420 603 451 105 záznamník, Otevřeno Pondělí 09 - 15 hodin
E-mail: info@jobcentrum.cz
 
© 1990 - 2021 JOB-centrum Ostrava, s.r.o.