2005   

12. prosince 2005
JOB-centrum Ostrava, s.r.o. bylo rozhodnutím představenstva komory přijato do prestižního společenství firem a je členem Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje.

23. listopadu 2005
Podmínky studentských brigád se nezlepší. Pravidla, za jakých si posluchači středních a vysokých škol mohou přivydělat, se nezmění. ČSSD s komunisty zamítla návrh Zákona o studentských brigádách, s nímž přišla opoziční ODS. Koaliční lidovci návrh podpořili. Novela měla zlepšit podmínky studentů. Zhoršení nastalo loni v souvislosti se Zákonem o zaměstnanosti. Firmy nyní musí platit zdravotní a sociální pojištění za každého studenta, který u nich pracuje více než sto hodin ročně. To práci studentů zdražuje, zaměstnavatelé je přijímají s menší ochotou. ODS chtěla změnit limit u Dohod o provedení práce na sto hodin měsíčně. Navíc navrhla, aby studenti až do výdělku 25 tisíc korun měsíčně byli stále v nejnižší daňové sazbě - teď je to do 5.000,- Kč měsíčně. „Je absolutně nepochopitelné, že komunisté a sociální demokraté zákon smetli. Paradoxně to nejvíc dopadne na děti z nízkopříjmových rodin. Jejich přístup k vysokoškolskému studiu bude omezen a v některých případech znemožněn,“ řekl Právu jeden z navrhovatelů novely, šéf školského výboru Sněmovny a stínový ministr školství ODS Walter Bartoš. Ze sociálně slabších rodin u nás podle něj na VŠ studuje 7,6 % dětí, zatímco například ve Skandinávii je to 22 % a na Novém Zélandě a v USA asi 35 %. JOB-centru, a pracovním agenturám vůbec, by sice zákon nepomohl (Dohody o provedení práce jim zákon loni zakázal), nicméně je to další ukázka špatného přístupu vlády ke studentským brigádám a studentům obecně (8/2004 zrušení odpočtů u pojistného, 10/2004 povinnost platby pojistného+odebrání nároku na podporu v nezaměstnanosti+zvýšení administrativy u brigád+zákaz práce včetně prázdnin po základní škole, 7/2005 návrh Zákoníku práce zakazujícího brigády až do 18-ti let-je v jednání, 11/2005 zamítnutí zjednodušení pravidel brigád.....).

27. října 2005
Odeslali jsme zdarma poslancům, senátorům, zaměstnavatelským svazům, odborům, agenturám práce a médiím z naší iniciativy vypracované Připomínky k novému Zákoníku práce - seriál - 5.díl - rozpory v Důvodové zprávě vlády k zákonu (sněmovní tisk 1153).

26. října 2005
Odeslali jsme zdarma poslancům, senátorům, zaměstnavatelským svazům, odborům, agenturám práce a médiím z naší iniciativy vypracované Připomínky k novému Zákoníku práce - seriál - 4.díl - § 227 až § 395 (sněmovní tisk 1153).

20. října 2005
V noci ze středy na čtvrtek došlo 2 x k napadení kanceláří JOB-centra. V 02:00 šlo o pokus o vniknutí, zaznamenaný alarmem a vrátnými objektu KaM. V 03:42 po rozbití skleněné stěny k vniknutí do kanceláře na 4.patro. Vedení JOB-centra upozorňuje lupiče nebo vandala, že případ je ve vyšetřování Policie ČR a na místě proběhlo odebrání případných stop po pachateli.

19. října 2005
Odeslali jsme zdarma poslancům, senátorům, zaměstnavatelským svazům, odborům, agenturám práce a médiím z naší iniciativy vypracované Připomínky k novému Zákoníku práce - seriál - 3.díl - § 101 až § 226 (sněmovní tisk 1153).

17. října 2005
Odeslali jsme zdarma poslancům, senátorům, zaměstnavatelským svazům, odborům, agenturám práce a médiím z naší iniciativy vypracované Připomínky k novému Zákoníku práce - seriál - 2.díl - § 50 až § 100 (sněmovní tisk 1153).

12. října 2005
Odeslali jsme zdarma poslancům, senátorům, zaměstnavatelským svazům, odborům, agenturám práce a médiím z naší iniciativy vypracované Připomínky k novému Zákoníku práce - seriál - 1.díl - § 1 až § 49 (sněmovní tisk 1153).

26. září 2005
Absolventi evidovaní na ÚP definitivně přišli o odborné praxe. Září 2005 se stalo posledním měsícem, kdy u pracovní agentury JOB-centrum Ostrava, s.r.o., mohli ještě pracovat absolventi středních a vysokých škol dle Metodického pokynu MPSV ČR č. 3/2000 a č.4/2000 na základě "starého znění Zákoníku práce a Zákona o zaměstnanosti". Novely Zákoníku práce a Zákona o zaměstnanosti z října 2004 tento program zrušily. Přes snahu agentur práce i místních Uřadů práce ani rok nestačil úřeníkům MPSV ČR k tomu, aby navrhli změnu zákonů nebo vymysleli program jiný.

12. července 2005
Reagovali jsme na podnět v odpovědi Ministerstva práce a sociálních věcí ČR z 9. května 2005 na náš znepokojivý dopis a zaslali jsme ministerským úředníkům naše návrhy paragrafovaných změn Zákona o zaměstnanosti a Zákoníku práce, které měly napravit jejich největší omyly. Ty, které komplikují život všem pracovníkům a zaměstnavatelům, obzvláště pak studentům. Odpověď MPSV ČR byla tentokráte rychlá a nekompromisní. Všechny naše návrhy jsou údajně v rozporu se záměrem zákona a komunitárním právem Evropské unie. Přeloženo do češtiny v rozporu se snahou maximálně zdanit studentskou práci sociálním a zdravotním pojištění, zkomplikovat studentům přístup k brigádám, znepříjmenit a zdražit firmám i agenturám krátkodobé zaměstnávání osob (hlavně studentů-brigádníků) a tím nadále přispět ke katastrofální míře nezaměstanosti u nás. Tak, abychom brzy dosáhli také v ČR nelichotivého průměru nezaměstnanosti v zemích EU, který je vyšší než naše stávající nezaměstnanost. Text odpovědi MPSV ČR vidíte zde :

Odpověď MPSV ČR strana 1 Odpověď MPSV ČR strana 2


7. června 2005
V červnu 2005 se na JOB-centru uskutečnila avizovaná kontrola z Okresní správy sociálního zabezpečení, zaměřená na odvody sociálního pojištění. Podle závěrečné zprávy je vše v pořádku.

9. května 2005
Až 9. května 2005 nám zaslalo MPSV ČR odpověď na náš znepokojivý dopis Analýzu dopadů novel Zákona o DPH, Zákoníku práce a Zákona o zaměstnanosti na pracovní trh a studentské brigády", který jsme na úřad vlády zaslali již 9.12.2004..... :
Odpověď MPSV ČR strana 1 Odpověď MPSV ČR strana 223. dubna 2005
V dubnu 2005 jsme za přítomnosti většiny bývalých a stávajících zaměstnanců a společníků oslavili 15 let existence JOB-centra v Ostravě na VŠB. Stalo se tak v areálu Pohoda u Ferdy v Ostravě-Krásném Poli, kde mj. shlédli přítomní promítanou prezentaci života společnosti v uplynulých 15-ti letech. Společné setkání generací bylo skromnou odměnou všem pracovníkům za to, že společnost i po tolika letech stále existuje a prosperuje.

Zakladatelé a bývalí i současní zaměstnanci JOB-centra Zakladatelé a bývalí i současní zaměstnanci JOB-centra
Audiovizuální prezentace 15 let historie JOB-centrum Ostrava Graf růstu tržeb JOB-centrum Ostrava v letech 1996-2004

Srovnání po 15-ti letech Rok 1990 Rok 2005
Počet obsloužených firem ročně cca 25 214 (statistika 2004)
Počet zaměstnaných brigádníků ročně 1.573 3.132 (statistika 2004)
Počet nástupů na brigády 2.100 13.118 (statistika 2004)
Obrat společnosti v milionech Kčs v desítkách milionů Kč (statistika 2004)
Počet zaměstnanců 15 dobrovolných 8 na plný pracovní poměr
Vzdělání zaměstnanců 15 středoškoláků 3 vysokoškoláci a 5 středoškoláků
Pracovníci dispečinku 1 z dobrovolných, střídají se 3 s pevnou pracovní dobou
Vedení agendy ruční na papíře 99% počítačově
Rychlost nástupu na brigády do firem 1-2 týdny nejpozději do 3 dní, někdy ihned
Kanceláře společnosti 1 malá 2 velkoprostorové, kuchyňka, sklad
Komunikační kanály elektronické 0 vlastní doména www.jobcentrum.cz, internetový databázový, SMS a email komunikační systém
Zveřejňování nabídky brigád osobně, telefonicky, nástěnky na osobní, emailový a telefonický dotaz včetně mobilu, denně aktualizovaná nabídka na www.jobcentrum.cz, zdarma emailem i SMS, vlastní nástěnky na školách
Reklama do okolí 0 systém naváděcích cedulí u silnic, prostředky MHD, rozhlas, tisk, TV, direct mailing
Telefoní linky pevné 2 5
Telefony pro pevné linky 2 telefony s otáčecím číselníkem 10 tlačítkových s displejem plus vlastní telefonní ústředna s GSM moduly
Mobilní linky a GSM telefony 0 8
Faxy 0 1
Modemy a faxmodemy 0 13
Počítače 1, typ XT (od 6/1990) počítačová síť, 3 servery, 13 počítačů, 2 notebooky
Tiskárny 1, jehličková (od 6/1990) 8 laserových, část propojených v síti
Scanery 0 1
Kopírky 1 stolní formát A4 (od 8/1990) 2 velkokapacitní formát A3, z toho 1 digitální v počítačové síti
Software (databáze, účetní, bankovní) 0 5 pracujících síťově, 3 vzájemně přímo propojené
Automobily občas 1 z půjčovny (od 7/1990) 4 vlastní
Ochranné známky 0 1
Licence k zaměstnávání MPSV ČR 0 1
Další aktivity v průběhu let 1990 - 2005 Taxi centrum, V klub ve vlastní režii i v rámci konsorcia, až 3 posilovny, faxové služby, kopírovací služby, spolupořadatelství sportovních akcí………

10. dubna 2005
V únoru až dubnu 2005 se na JOB-centru uskutečnila avizovaná hloubková kontrola z Úřadu práce zaměřená na zneužívání podpory v nezaměstnanosti a sociálních dávek. Přestože náš dispečink upozorňoval už léta každého z příchozích zájemců o práci, že není dle zákona možné mít brigádu a současně být v evidenci ÚP či brát dávky a brigádu nepřiznat, bylo to asi k ničemu (stav do 30.9.2004). I písemné informace předávané zdarma byly zbytečné. Stejně jako dispečink po 1.10.2004 upozorňuje, že maximální doba práce pro evidované na ÚP je dle zákona méně než 20 hodin týdně a maximální výdělek méně než polovina minimální mzdy a předává tuto informaci písemně zdarma. Kontroloři z ÚP porovnáním databází našli více než stovku osob z celkově 3.132 brigádníků, které zákon v roce 2004 porušily.

28. února 2005
V lednu 2005 dostalo JOB-centrum Ostrava s.r.o. k posouzení nové znění Zákoníku práce, které MPSV ČR odeslalo k připomínkování např. krajům. Návrh jsme pozorně pročetli a můžeme s klidem prohlásit, že nezaměstnanosti nepomůže, spíše naopak. Celý dokument je zde - Připomínky k novému Zákoníku práce leden 2005.

8. února 2005
JOB-centrum Ostrava, s.r.o. letos nevyhlásí šestici svých nejlepších a nejbohatších brigádníků-studentů za rok 2004 (3 muže a 3 ženy). Toto vyhlášení by bylo již deváté v celkové 15-ti leté historii JOB-centra. Díky nárůstu počtu brigádníků z řad důchodců, přivydělávajících si osob, nezaměstnaných neevidovaných na ÚP a nově od října 2004 i nezaměstnaných evidovaných na ÚP, by bylo velmi neobjektivní odměňovat jen studenty. Rozdíly výdělků mezi skupinami jsou v desítkách tisíc a není férové je vzhledem k nerovným startovním podmínkám srovnávat. Nehledě na fakt, že rovněž stát novelami Zákona o zaměstnanosti a Zákoníku práce změnil v průběhu "soutěže" 1.10.2004 pravidla hry.

12. ledna 2005
JOB-centrum dnešního dne poprvé za 15 let své existence vyplácelo v hrubých mzdách. Donutily nás k tomu novely Zákoníku práce a Zákona o zaměstnanosti s jejich ustanoveními o "mzdách srovnatelných pracovníků" a opatřeními proti diskriminaci, beroucími v potaz hrubé mzdy. Poprvé po 15-ti letech tak nemůžeme brigádníkům s jistotou říci, že nabízených 50,- Kč na 8-mi hodinové směně pro ně znamená čistého 400,- Kč. Může, ale také nemusí. V nejkrutějším případě se všemi odvody a daněmi při vyšším měsíčním výdělku si brigádník odnese z 50,- Kč hrubého jen 35,- Kč čistého / hodina, tedy 280,- Kč za směnu. Prohlédně si principy zdanění nebo vzorové příklady zdanění.

4. ledna 2005
Připravili jsme pro Vás stejně jako loni v říjnu Stručného průvodce novinkami v zaměstnávání platnými od 1.1.2005.

1. Možnost práce současně se zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání na ÚP

Každý uchazeč o zaměstnání na Úřadu práce si může u JOB-centra vydělat brigádně max. 3.592,- Kč hrubého měsíčně (tj. méně než polovinu minimální mzdy) a zároveň nesmí odpracovat týdně více než 19,9 hodiny (tj. méně než polovinu týdenní pracovní doby). Jen tak může být současně evidován na ÚP a pobírat podporu v nezaměstnanosti. Výdělky dosažené u několika zaměstnavatelů v průběhu 1 měsíce se sčítají a překročení si musí hlídat pracovník sám. Stejně tak odpracované hodiny za týden. Uchazeč o zaměstnání je povinen Úřadu práce ohlásit a doložit výkon práce, její rozsah a výši odměny.

2. Evidence odpracované doby pro účely poskytování podpory v nezaměstnanosti

Nárok na podporu v nezaměstnanosti má osoba, která v posledních 3 letech před zařazením do evidence ÚP vykonávala zaměstnání alespoň po dobu 12 měsíců. Za výkon zaměstnání se považuje pouze takové zaměstnání, ze kterého bylo odváděno sociální pojištění a některé náhradní doby (péče o děti do 4 let ap.). Za výkon zaměstnání se nepovažuje zejména doba studia a práce na krátkodobých brigádách, které mají všichni pracovníci na JOB-centru.

3. Sociální dávky a dávky státní sociální podpory

Příjem získaný od JOB-centra ovlivňuje nárok na dávky státní sociální podpory (přídavky na dítě, příspěvek na bydlení) a je Vaše povinnost tento příjem přiznat. Jediná výjimka je příjem studenta v období července a srpna. Pokud pobíráte sociální dávky od sociálního odboru obecního úřadu, např. doplatek do životního minima, je zde povinnost přiznat veškeré příjmy, a to i včetně července a srpna. Ženy na mateřské a rodičovské dovolené si mohou vydělávat neomezeně, aniž ztratí nárok na výplatu mateřské či rodičovského příspěvku.

4. Zdravotní pojištění, nemocenská, důchody

Při krátkodobých brigádách se dle zákona neplatí sociální a zdravotní pojištění. Pokud nejste zdravotně pojištěni jinak (v jiném zaměstnání, student, žena na mateřské, důchodce ap.) musíte se přihlásit na své zdravotní pojišťovně jako samoplátce a platit si zdravotní pojištění sami (970,- Kč měsíčně). Při krátkodobých brigádách dle zákona není nárok na nemocenskou ani dovolenou, odpracovaná doba se Vám nezapočítává do nároku na starobní důchod. Jde jen o brigádu, ne o trvalý pracovní poměr.

5. Prohlášení k uplatnění nezdanitelných částek ze základu daně (daňové prohlášení)

Každý zaměstnanec v České republice si může měsíčně vydělat minimálně 3.170,- Kč, přičemž nemusí z této částky zaplatit daň z příjmu. Prakticky se tento princip uplatňuje prostřednictvím podpisu Daňového prohlášení u zaměstnavatele. Daňové prohlášení lze v rámci 1 měsíce podepsat pouze u 1 zaměstnavatele. U JOB-centra Daňové prohlášení podepisujete jen na ty kalendářní měsíce, ve kterých odpracujete u JOB-centra alespoň 1 den. V ostatních měsících si můžete Daňové prohlášení podepsat i jinde. Zde je Princip zdanění v roce 2005 a některé vzorové Příklady zdanění v roce 2005 .
Po skončení kalendářního roku můžete u svého posledního zaměstnavatele požádat o tzv. roční zúčtování daně, byla-li v průběhu roku nějaká daň odvedena. K žádosti je nutno doložit Potvrzení o příjmech od všech zaměstnavatelů v roce. JOB-centrum Vám díky novelám zákonů bude nyní garantovat jen hrubou mzdu. Čistá mzda bude záviset na její výšce a Vašich odpočtech (podepsané Daňové prohlášení, Potvrzení o studiu, odpočty na dítě atp.). Daň ze mzdy se tak pohybuje od 0 do 32%.

3. ledna 2005
JOB-centrum Ostrava, s.r.o. se dne 29.11.2004 stalo podle § 6 odst. 1 písmeno k) zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti držitelem povolení ke zprostředkování zaměstnání, tedy legální licencovanou agenturou práce.
Licence agentury práce od MPSV ČR strana 1 Licence agentury práce od MPSV ČR strana 2


Poznámka : Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, které je autorem nejen námi kritizovaných novel Zákoníku práce a Zákona o zaměstnanosti, ani není schopno samo zákony dodržovat. Dle novel zmíněných zákonů, jsme jako pracovní agentura s platnou licencí od MPSV ČR až do roku 2006, museli opět zažádat o novou licenci. Samozřejmě za další poplatek a s příslušnými papíry kolem.
Rekapitulace - Zákon začal platit 1.10.2004. Teprve v průběhu října vydalo MPSV ČR prováděcí pokyny, tedy již za doby platnosti zákona (a povinností pro firmy i občany se jím řídit). Takže jsme zase museli čekat. Např. 14 dní na Výpis z rejstříku trestů jednatele společnosti, aby žádost byla kompletní. Odevzdali jsme ji k vyjádření místnímu Úřadu práce 2.11.2004, ten ji promptně předal na MPSV ČR 4.11.2004. Správní zákon ukládá ministerstvu vyjádřit se do 30-ti dní. Dne 22.12.2004, po skoro 50-ti dnech, jsme urgovali odpověď. Nikdo zodpovědný již na MPSV nebyl. Byly Vánoce, že. Dne 3.1.2005 jsme poštou obdrželi novou licenci. A světe div se - byť odeslána z MPSV ČR dne 30.12.2004 nesla datum rozhodnutí 29.11.2004 ! A povolovala nám činnost agentury práce již od data podání žádosti 4.11.2004 ! Zákon tedy MPSV ČR jako dodrželo. Nebuďme ale skeptiky, úředníci hodně přidali - v říjnu roku 1998 jim vydání stejného papíru za stejných zákonných podmínek trvalo plných 150 dní !
Že jsme s našimi partnery již dávno měli uzavírat dohody na rok 2005, protože potřebují pracovníky a ti také chtějí pracovat a vydělávat již od prvních dní nového roku asi vládě nedochází. Kdy asi tak máme uzavírat dohody s cca 230 firmami, v nichž zákon požaduje číslo licence, když ji nemáme a je nový rok? A jak máme poslat zaměstnance do práce, když dle zákona teprve na základě písemné dohody s firmou tak smíme učinit? Je naprosto nehorázné, jak se v této zemi vyrábějí legislativní zmetky, které ani státní správa není schopna dodržovat. Opravdu hezký dárek k 15 letům výročí listopadové sametové revoluce, díky níž jsme vůbec mohli jako agentura vzniknout.

2. ledna 2005
JOB-centrum Ostrava, s.r.o. připravilo a obeslalo během konce minulého roku zákonodárce, vládu i média stručnou Analýzu katastrofických dopadů novel Zákona o DPH, Zákoníku práce a Zákona o zaměstnanosti na pracovní trh, jejíž Vyčíslení nákladů na rok 2005 můžete vidět zde. Konkrétnější odpověď vlády ČR, než je níže uvedený dopis z prosince 2004 o vzetí na vědomí, jsme zatím stále neobdrželi.
Odpověď Vlády ČR

1. ledna 2005
Dne 1.10.2004 vstoupila v platnost co do rozsáhlosti a hloubky změn doposud největší novela Zákona o zaměstnanosti a Zákoníku práce. Od února 2005 jsou všechny dosavadní pracovní agentury povinny se jí řídit, protože skončí zákonné přechodné období. JOB-centrum Ostrava, s.r.o. pro posílení jistoty svých klientů z řad zaměstnanců i firem, zavádí veškeré změny již od ledna 2005 tak, aby jim nekomplikovalo už tak dost novelami zákonů zkomplikovaný život. Vládní koalice se zde opětně vyznamenala. Zákon, který měl platit od našeho vstupu do EU 1.5.2004, schválila poslanecká sněmovna až 17.5.2004. Senát jej ovšem pozměněný v červnu 2004 vrátil sněmovně zpět. Aby vláda zachránila co šlo, koalice jej nezařadila ve lhůtě na program jednání sněmovny a tak mlčky doplňky senátu schválila. Prezident jej podepsal v srpnu a zákon vyšel veřejně s platností od 1.října 2004. Že platí a běží celoroční a leckdy i několikaleté smlouvy mezi agenturami a podniky nikoho nezajímalo. Že zaměstnanci mají uzavřeny celoroční smlouvy s agenturami také ne. Prostě opětně se musí občan přizpůsobit libovůli vlády prakticky ze dne na den a naprosto nekoncepčně. Celých 5 měsíců proto pracoval tým JOB-centra Ostrava, s.r.o. společně s právníky, daňovými poradci i programátory na tom, jak nově fungovat. Museli se potýkat s mnoha problémy. Zarýžejácá je už jen prvotní fakt, že není vůbec jasné, jaký vztah mají mezi sebou agentura práce a firma. To je něco unikátního. Doposud byly vztahy upravovány dle Obchodního zákoníku a vše bylo jasné. Nyní dodávku prací, respektive nově pojmenované "dočasné přidělení pracovníků", řeší ve dvou paragrafech Zákoník práce a zmínky o něm obsahuje i Zákon o zaměstnanosti. Tedy snad už tisíckrát novelizovaná norma z roku 1965 pro vztah zaměstnance a zaměstnavatele z hluboké totality socialismu a taktéž opakovaně upravovaná norma z roku 1991, kdy teprve pomalu končil socialismus a trhu dominovaly jen státní podniky. Podnikoví právníci i běžní advokáti jsou zděšeni a vůbec si nedokáží představit, jak se budou řešit případné problémy mezi agenturou a firmou či pracovníky a podle čeho budou postupovat soudy.
Kontakt :
JOB-centrum Ostrava, s.r.o.
koleje VŠB-TUO, přízemí spojovací chodba J kancelář č.107, Studentská 1770/1, Ostrava Poruba, 700 32
Mobil: +420 603 451 105 záznamník, Otevřeno Pondělí 09 - 15 hodin
E-mail: info@jobcentrum.cz
 
© 1990 - 2021 JOB-centrum Ostrava, s.r.o.