2001   

Leden 2001
Zvýšení minimální mzdy, ohlášené vládou ČR na 1.1.2001 se odrazilo i ve mzdách studentů. Bylo by ostudou pro pracovní agenturu nabízet lidem práci za platy pohybující se na hranici minimální mzdy 5.000,- Kč hrubého / měsíc (cca 4.293,- Kč čistého, průměrná čistá hodinová mzda 25,55 Kč) nebo jen těsně nad ní. JOB-centrum Ostrava, s.r.o. proto zvyšuje s platností od 1.1.2001 u 90% svých brigád minimální čistou hodinovou z 30,- na 33,- Kč. Díky velkému počtu věrných brigádníků, kteří využívají bohaté nabídky brigád a pracují i několikrát týdně prakticky v každém svém volnu, jsme administrativním opatřením uvnitř společnosti zvýšili rozsah našich pracovních smluv a umožnili jim tak bez jakýchkoliv byrokratických omezení naplno vydělávat. Rekordní nabídka brigád nepolevuje ! V lednu 2001 pokračoval rekordní růst počtu míst pro brigádníky nabízený v roce 2000. Tak jako jsme v prosinci nabídli o 53% míst více než za srovnatelné období roku 1999, tak jsme v lednu 2001 nabídli o 47% míst více než v lednu 2000. V průběhu prosince 2000 a ledna 2001 se nám podařilo po ukončení využití služeb providera CesnetCZ s mnoha komplikacemi přejít na nový typ internetového připojení - z dial up linky na mikrovlnné připojení vzduchem providera Contactel. Pro naše zákazníky to znamená zrychlené poskytování všech informací na našich internetových stránkách včetně denní i průběžné aktualizace nabídek brigád a přímých nabídek firem.

Leden 2001
24. ledna 2001 proběhlo na JOB-centru na základě hodnocení minulého roku 2000 opětovné vyhlášení Nejbohatších brigádníků JOB-centrum Ostrava 2000 . 3 dívky a 3 chlapci s nejlepší pracovní morálkou, spoluprací s JOB-centrem i jeho partnery, vysokými výdělky i odpracovanými hodinami obdrželi nejen speciálně pro tuto příležitost vyrobené dorty, ale též upomínkové předměty a finanční odměnu. Nejlepší studentky roku 2000 v celkovém pořadí : Lucie Bartečková, Martina Huťková a Gabriela Dvořáková. Nejlepší studenti roku 2000 v celkovém pořadí : František Jůzl, David Gamba a Vojtěch Reš. Vojtěch se umístil také v loňském roce. Všem výše jmenovaným osobně poblahopřáli a poděkovali za spolupráci pracovníci JOB-centra Ostrava.

Lucie Bartečková František Jůzl¨
Martina Huťková David Gamba
Gabriela Dvořáková Vojtěch Reš

Únor 2001
Očekávání mírného hospodářského růstu v ČR se na JOB-centru nejen naplňuje, ale předčilo všechny dosavadní prognózy. Tradičně slabé měsíce počátku každého kalendářního roku letos vypadají úplně jinak V únoru 2001 jsme nabídli našim brigádníků o 41% míst více než v únoru roku 2000. Dosavadní osobní a dávkový počítačový kontakt s naší bankou přestal stačit a proto jsme využili nové nabídky a zavedli inteligentní dálkovou správu našeho konta interaktivně přímo z kanceláře. Pro naše klienty to znamená zrychlení výplat mezd a plateb faktur, pro naše zákazníky jednodušší platební vazby, pro naše dlužníky konec tvrzení typu "....včera jsem vám to posílal a mám stejnou banku, musíte to už mít na kontě". Na přání mnoha našich zákazníků z řad podniků a firem jsme zavedli v rámci tzv. leasingu pracovních sil možnost zaměstnat i brigádníka nestudenta , prostě pracovníka dle přání podniku (důchodce, ženu na mateřské dovolené, propuštěného pracovníka, dosavadní vlastní brigádníky, děti zaměstnanců nebo příbuzných apod.). Dosavadní zkušenosti s touto službou v rámci ověřovacího provozu u vybraných firem v roce 1999 a 2000 dopadly na výbornou. Od září roku 2000 jsme ve spolupráci s Úřadem práce v Ostravě zaváděli do života Metodický pokyn vlády ČR č.4/2000. Po delších průtazích na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR a zapracování některých našich připomínek k prováděcím přepisům a jejich vydání se na přelomu roku 2000 a 2001 uskutečnily první konkursy na tzv. absolventská místa a praxe . Jejich vítězové nastoupili v tomto měsíci poprvé jako dočasně zapůjčení zaměstnanci do několika institucí řízených vládou. Řečeno lékařskou terminologií "porod císařským řezem se i přes komplikované těhotenství zdařil a dítě se má po pobytu v inkubátoru docela k světu". Novela Zákoníku práce, upravující maximální počet hodin na jedné směně na 12, naše studenty - brigádníky vůbec nepotěšila. Jejich nejčastější názor po měsíci nového režimu zní - vláda sociální demokracie nám zakázala pracovat. Je to normální ? Doposud totiž mohli ve dne svého volna pracovat maximálně 16 hodin. Mnozí to tak dělali, aby využili svého volna k nejvyššímu výdělku, když po zbylé dny měli školu. Tak si mohli vydělat na JOB-centru minimálně 528,- Kč čistého, nyní jen 396,- Kč. Rozhodnutí vlády a parlamentu tak okradlo každého studenta denně o minimálně 132,- Kč a paradoxně stát o 23,50 Kč na daních. Opravdu vynikající novela ZP.

Březen 2001
Rekordní nabídka brigád pokračuje. I březen 2001 byl na JOB-centru ve znamení bohaté nabídky brigád, o 56% vyšší než v březnu roku minulého. Na serveru Pandora.cz jsme v březnu 2001 rozjeli po měsíci zkušebního provozu naostro emailovou konferenci s nabídkou aktuálních brigád . Každý zájemce, který do ní zadá svůj email, tak bude dostávat každý pracovní den na svůj email ihned v okamžiku rozesílání seznam volných míst, prací, místa práce a platu.

Duben 2001
I přes varovné články v tisku a vystoupení čelných ekonomů v médiích se zprávami o zpomalování světové ekonomiky a jejím vlivu na ČR je první polovina roku 2001 pro brigádníky JOB-centra pestrá a rozmanitá. Dokazuje to i v březnu 2001 o 53% vyšší počet nabízených pracovních míst pro brigádníky než ve stejném období minulého roku . Nejen nabídka brigád, ale i nabídka dalších pracovních míst na našich www stránkách v sekci Přímé nabídky firem se zvýšila. Museli jsme proto pro větší přehlednost a rychlost přístupu rozdělit stránky přímé nabídky firem nejen na pololetí jako v roce minulém, ale na jednotlivá čtvrtletí roku 2001. Vzhledem ke zvýšené nabídce brigád a lepší motivaci studentů - brigádníků jsme kromě velkého ročního vyhlašování nejlepších brigádníků zavedli i průběžné čtvrtletní hodnocení brigádníků . Prvních 20 nejlepších brigádníků za uplynulé čtvrtletí si tak může na základě zaslaného dekretu u nás vyzvednout reklamní tričko JOB-centrum. Další bude pravidelně v červenci (duben až červen), říjnu (červenec až září) a lednu (říjen až prosinec). V druhé polovině ledna 2002 pak proběhne tradiční vyhodnocení celkově Nejlepších brigádníků roku 2001.

Květen 2001
Poprvé po letech jsme v první polovině roku využili nejen reklamy v MHD, ale i na plakátovacích místech v rámci Ostravy, Opavy, Karviné, Havířova, Orlové a Frýdku Místku. Obvykle to děláme až koncem letních prázdnin. Poptávka po studentech - brigádnících byla tak obrovská, že dosavadní informační kanály přestaly kapacitně stačit .

Červen 2001
Nejen naše reklamní kampaň, ale především s probíhajícími maturitami související obrovská poptávka středoškoláků doslova zahltila pracovní agentury na Ostravsku . Na jedno místo se hlásilo koncem měsíce přes 20 uchazečů. Bohužel stejně jako v letech minulých nabídka ze strany firem tak vysoká nebyla a JOB-centrum zájemce pouze registrovalo a odkazovalo na srpen, kdy je tradičně zájem studentů menší a míst dostatek. Díky vzrůstající administrativní agendě došlo i na poslední pozici zastávané doposud na JOB-centru studentem na poloviční pracovní úvazek v rámci základního kádru naší společnosti k posílení a nastoupila k nám nová mzdová účetní na plný pracovník úvazek.

Červenec 2001
Zpočátku mnoho zmatených studentů bloudících areálem kolejí VŠB-TUO v Ostravě Porubě, sídle JOB-centra, přinesla překotná rekonstrukce vstupu do budovy A, opravy na chodbách, malování a nátěry oken. Díky rychlé reakci vedení společnosti však na druhý den již visely všude navigační cedule a plakátky a bylo po problémech. Jen prach, hluk, zápach z opalovaných oken a 200 metrů obchůzky navíc zůstaly.

Srpen 2001
Konec srpna 2001 opět potvrdil předpovědi a skoro dvanáctileté zkušenosti pracovníků JOB-centra. Nedostatek brigádníků a bohatá a rozmanitá nabídka brigád hlavně pro kluky starší 18-ti let byla sice očekávána, ale ne v takové síle. Ani deštivé počasí na náladě pracovat brigádníkům nepřidalo. Kromě reklamní akce podobné té květnové jsme tentokráte mobilizovali i rádia a tisk. A jak jsme později zjistili, činila tak i konkurence. Dokonce nebyl zájem jet ani na tradiční chmel. Díky velkému rozšíření mobilů mezi studenty, hlavně po příchodu třetího operátora na trh a prudkému zlevnění poplatků, zavedlo JOB-centrum Ostrava, s.r.o. od srpna 2001 kromě stávajícího čísla 0603 / 451 105 i další mobilní telefon dispečinku. Jeho číslo je neveřejné . Takže pokud Vám dispečerky volají, nezobrazí se Vám na displeji. Je to opatření v zájmu všech našich zákazníků. Dosavadní číslo 0603 / 451 105 je tak plně k dispozici pro jejich volání. Když někomu potřebuje volat dispečink, používá prvotně nový mobil a neblokuje tak možnost se k nám dovolat.

Září 2001
V souvislosti s teroristickým útokem na USA zavádí i VŠB-TUO některá bezpečnostní opatření, spočívající například ve zpřísnění kontrol vstupujících osob do výškových budov . Mezi ně koleje, sídlo JOB-centrum Ostrava, s.r.o., určitě patří a tak po dostavbě nového vstupního vestibulu se určitě taková opatření dotknou i našich zákazníků. Budeme se snažit, aby co nejméně, nicméně pro bezpečnost nás všech před šílenými sebevrahy budeme muset přinést také nějakou obět. V průběhu září 2001 jsme se několikráte, stejně jako v průměru dvakrát měsíčně za poslední dva roky, omlouvali našim zákazníkům, kteří se k nám nemohli dovolat. Telefon vyzváněl a nikdo ho nebral. Na naší straně byla linka hluchá. Potíže s telefonními linkami Českého Telecomu a.s. vyvrcholily v tomto měsíci, kdy jedna z linek nefungovala 4 dny a jeden den dokonce nefungovala žádná. Po písemné stížnosti na přetrvávající stav příslíbilo vedení telefonní společnosti nejpozději do konce roku 2001 výměnu telefonního kabelu mezi Porubou a areálem kolejí, mnohokráte opravovaném a přeseknutém při stavebních pracích. Doufejme že tak učiní a naši zákazníci nebudou odkázáni jen na mobily a email, jak se to opakovaně stávalo.

Říjen 2001
Konec srpna 2001 potvrdil předpovědi a skoro dvanáctileté zkušenosti pracovníků JOB-centra - nedostatek brigádníků a bohatá a rozmanitá nabídka brigád hlavně pro kluky starší 18-ti let v obrovské síle, dokonce nebyl zájem jet ani na tradiční chmel. Černý týden nastal 1.-14.10.2001, kdy došlo k totálnímu kolapsu a nezájmu o brigády. Nic nepomohlo zvýšení mezd, reklamní akce, rozhlasové relace. Prostě když tři vysoké školy v kraji začnou výuku s rozdílem jednoho týdne a ta nejsilnější z nich právě v říjnu, je prvotním zájmem studenta "co bude ve škole", "jaký rozvrh bude" a "jaké podmínky k získání zápočtu nebo zkoušky budou předepsány". Vše ostatní jde stranou. Pro ilustraci toto řešilo např. na početně nejsilnější Ekonomické fakultě VŠB-TUO naráz přes 4 tisíce lidí. Situace, kdy nikdo na brigádu nechce je dále komplikována stavem, kdy dochází v prvním měsíci cemestru k častým změnám rozvrhů a studenti vypovídají již domluvená místa i pár hodin poté, co podepsali pracovní smlouvu. Prostě chaos. Na práci JOB-centra Ostrava se to odrazilo rekordní nabídkou 104 volných míst ve Čt 4.10.2001. Jejich seznam následuje :
3 x stěhování, muži st. 18-ti let (Ostrava-Poruba) (36,- Kč / hod)
8 x separace odpadu, muži st. 18-ti let (Ostrava Kunčice) (36,- Kč / hod)
6 x stavební a bourací práce, muži st.18-ti let (Frýdek Místek) (34,- Kč / hod)
2 x natěračské práce, muži st.18-ti let (Ostrava centrum) (33,- Kč / hod)
3 x pokládka trubek a kabelů do výkopu, muži st.18-ti let (Jičín - odvoz z Ostravy) (35,- Kč / hod)
6 x pomocné stavební práce, muži st.18-ti let (Ostrava-centrum) (34,- Kč / hod)
5 x manipulace s izolačními deskami u řezacího stroje, muži st.18-ti let (Ostrava Kunčičky) (34,- Kč / hod)
1 x pomocné záměčnické a úklidové práce, muži st.18-ti let (Ostrava Radvanice) (35,- Kč / hod)
2 x pomocné záměčnické práce - broušení, muži st.18-ti let (Ostrava centrum) (33,- Kč / hod)
1 x drcení a manipulace s polystyrénem, muž st.18-ti let (Ostrava Hrabová) (35,- Kč / hod)
7 x broušení plechů, muži st.18-ti let (Ostrava Vítkovice) (35,- Kč / hod)
9 x pomocné práce na lince, muži i ženy st.18-ti let, ZP nutný (Ostrava-Martinov) (33,- Kč / hod)
9 x štítkování výrobků na export, muži i ženy st.16-ti let, (Opava) (34,- Kč / hod)
35 x pomocné práce na lince v pekárně, muži i ženy st.16-ti let, ZP nutný (Havířov) (33,- Kč / hod)
2 x třídění oděvů pro SECOND HAND, muži i ženy st.18-ti let (Mošnov s odvozem z Ostravy) (33,- Kč / hod)
3 x terénní úpravy, muži st.17-ti let (Hlučín Bobrovníky) (33,- Kč / hod)
2 x stěhování nábytku, muži st.18-ti let (Ostrava) (33,- Kč / hod)

Listopad-Prosinec 2001
Naprosto nepochopitelná situace pro odběratele studentských brigád nastala na přelomu obou měsíců v závěru roku 2001. Přestože se předháněli v požadavcích na počty studentů, nabízeli rozmanité a mnohdy zajímavé práce za vysoký výdělek, studenti jevili o brigády naprostý nezájem. Dokonce odběratelé volali i jiným pracovním agenturám, než s nimiž měli dlouhodobé smlouvy a snažili se sehnat lidi alespoň u konkurence, ale nepochodili ani zde. V obou měsících pracovní agentury hojně inzerovaly ve všech druzích médií, předháněly se v nabídce výšky platů, ale moc jim to nepomáhalo. Ukázalo se, že kde není, ani čert nebere. Nebude to v regionu s tou statistickou nezaměstnaností tak horké, jak se říká a píše.