2022 <-|           Novinky v roce 2021           |-> 2020     


06. prosince 2021

Zklidnění v době adventu, příjemné prožití svátků vánočních a šťastný Nový rok 2022 Vám přeje Vaše JOB-centrum Ostrava!

Dovolujeme si Vás informovat o vánočním a novoročním provozu. Od úterý 21.prosince 2021 do neděle 02.ledna 2022 je naše kancelář pro veřejnost uzavřena.
Naposledy otevřeno budeme mít v pondělí 20. prosince 2021 9-15 hodin
Těšíme se na Vás opět v pondělí 03.ledna 2022 9-15 hodin.
První pravidelný novoroční výplatní termín je v pondělí 10.ledna 2022 9-15 hodin. Individuální výplatní termíny u některých firem platí nadále dle domluvy.

PF 2022


29. listopadu 2021

ONLINE - AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ od A do Z (problémy, chyby, obcházení zákona, správný postup) - SEMINÁŘ SE KONÁ POUZE ONLINE VE STEJNÉM TERMÍNU PONDĚLÍ 13.12.2021 9-14,30 HODIN.

V návaznosti na zpřísněná opatření vlády od 22.10.2021, vyhlášení Nouzového stavu a vzhledem k drtivé většině přihlášených na online formu hybridního semináře, jsme se po poradě spolupořadatelů akce rozhodli seminář Agenturní zaměstnávání od A do T v pondělí 13.12.2021 9-14,30 hodin konat jen v online formě jako webinář.

Dosavadní přihlášky a uhrazené účastnické poplatky zůstávají v platnosti. Dosavadní přihlášení, kteří chtěli uhradit účastnický poplatek na místě konání, tak musí učinit převodem nejpozději do 09.12.2021, jinak jejich přihláška zaniká. Závazně se lze přihlásit nejpozději do 05.11.2020 na e-mailové adrese: seminare@akvpracpravo.cz. Účastnický poplatek činí za osobu 2400 Kč, u členů AKV pouze 1300 Kč za účastníka. Platbu poukažte na číslo účtu 249804848/0300 , variabilní symbol: 2002, do zprávy pro příjemce napište jméno účastníka. Cena webináře zahrnuje kurzovné a elektronicky zaslané podkladové materiály. IČ AKV 45770689, AKV není plátcem DPH.

Před datem konání webináře obdrží všichni přihlášení s uhrazeným účastnickým poplatkem do svého emailu podkladové materiály a přihlašovácí adresu pro online vstup na webinář v prostředí MS Teams. Na tu se 13.12.2021 mezi 8,30-9,00 hodinou v rámci prezence přihlásí a ověří si, že na svých zařízení vidí dobře obraz, slyší zvuk, funguje jim chat. Od 9 hodiny se webinář rozběhne, bude pamatováno na hygienické a občerstvovací přestávky.

S díky za pochopení situace za spolupořadatele Ing. Radovan Burkovič, jednatel JOB-centrum Ostrava, s.r.o., 1.místopředseda AKV a prezident APA


Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů, Asociace pracovních agentur a Státní úřad inspekce práce Vás zvou na
ONLINE webinář AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ od A do Z (problémy, chyby, obcházení zákona, správný postup). Místo a čas konání ONLINE v pondělí 13. prosince 2021 od 9.00 do 14.30 hodiny.


Webinář je určen vedoucím pracovníkům agentur práce a soukromým podnikatelům provozujícím tyto agentury, zájemcům o podnikání v agenturním zaměstnávání, personalistům a vedoucím pracovníkům firem, odborovým funkcionářům, podnikovým právníkům a ekonomům, osobám odpovědným za prevenci rizik, pracovníkům mzdových útvarů a mzdovým účetním, pracovníkům inspekce práce i dalším zájemcům, zabývajícím se problematikou zprostředkování zaměstnání jak z pohledu agentury práce, tak objednávající firmy-uživatele jejich služeb.

PROGRAM WEBINÁŘE - V praxi firem i agentur práce se vyskytují stále nejasnosti při posuzování i běžných situací spojených se zprostředkováním zaměstnání, které je u nás rozsáhle regulováno zákonem o zaměstnanosti a zákoníkem práce. Přestože je česká právní úprava na světě už 18 let, prošla mnohými novelizacemi. Připomeňme poslední (a velmi „tvrdou“) s účinností v průběhu července 2017, kdy přišlo o povolení k zprostředkování zaměstnání během pouhých 3 měsíců 544 agentur práce, tj. 40% legálního agenturního trhu. A s ní se ocitli v problému nelegálního zprostředkování a nelegálního zaměstnávání i jejich klienti z řady firem a agenturních zaměstnanců. Seminář provede problematikou od založení agentury práce, přes běžný provoz, styk s klienty z řad firem i uchazečů o práci až po plnění všech povinností. Zejména ukáže správnou praxi při sjednávání obvyklých smluvních dokumentů a řešení trojstranného vztahu firma/uživatel – agentura práce – agenturní/zprostředkovaný zaměstnanec. A to i ve světle nejnovější soudní judikatury, přestupků na poli agenturního zaměstnávání a hrozících postihů. Kromě toho se výklad zaměří i na základní rozlišení praktik zastřeného agenturního zaměstnávání a jak poznat legální hráče na trhu. Včetně nejnovější legislativy postihující za zastřeného agenturního zaměstnávání i uživatele.

Jako lektoři na webináři vystoupí přední odborníci:
JUDr. Bořivoj Šubrt, předseda AKV, člen Kolegia expertů AKV, který bude seminář i moderovat a zaměří se na úpravu agenturního zaměstnávání vyplývající ze Zákoníku práce
Ing. Radovan Burkovič, prezident Asociace pracovních agentur, 1.místopředseda AKV, člen Kolegia expertů AKV, spolumajitel a jednatel agentury práce JOB-centrum Ostrava s 31 letou tradicí, který probere zejména praktickou stránku založení a fungování agentury práce dle zákona o zaměstnanosti
Ing. Jiří Macíček, náměstek generálního inspektora Státního úřadu inspekce práce a ředitel odboru inspekčních činností, který probere nejčastější pochybení v agenturním zaměstnávání ze strany firem i agentur práce a příklady z inspekční činnosti včetně hrozících postihů.

Lektoři se zaměří zejména na tyto otázky:
• postavení agenturního zaměstnance v zákoníku práce, jeho práva a povinnosti, zásada rovného odměňování a ostatních pracovních podmínek s „kmenovými“ zaměstnanci
• vztah agentur práce a firem-uživatelů jejich služeb podle zákoníku práce, povinnosti těchto subjektů
• pracovnělékařské prohlídky a pracovnělékařské služby pro agenturní zaměstnance
• povinná smluvní dokumentace a její náležitosti vyplývající ze zákoníku práce
• podmínky ke splnění nutné pro založení agentury práce v případě zprostředkování a poradenství, vyplývající ze zákona o zaměstnanosti
• podmínky ke splnění nutné pro založení agentury práce v případě dočasného přidělování, vyplývající ze zákona o zaměstnanosti,
• osoba odpovědného zástupce, požadavky, nároky, práva a povinnosti, hrozby
• proces vydání povolení agentuře práce, působnost GŘ ÚP, MV ČR, vzorové povolení, metodika, nejčastější chyby
• plnění povinností agenturou práce a hrozby odejmutí povolení
• zastřené agenturní zaměstnávání, nejčastější příklady obcházení či porušování zákonné úpravy
• činnost a působnost Státního úřadu inspekce práce a dalších orgánů na poli agenturního zaměstnávání (Úřady práce, Policie ČR, Finanční úřady, ČSSZ a další)
• příklady postihů a správné praxe při řešení běžných situací v agenturním zaměstnávání.
Účastníci obdrží podkladový materiál, a to včetně vzorové žádosti o povolení, vzoru Dohody o dočasném přidělení, Pracovní smlouvy, Dohody o pracovní činnosti, Pokynu k dočasnému přidělení či osnovy BOZP. Lektoři odpoví na dotazy účastníků.

Účastnický poplatek činí za osobu 2400 Kč, u členů AKV pouze 1300 Kč za účastníka. Platbu poukažte na číslo účtu: 249804848 /0300 , variabilní symbol: 2002. Do zprávy uveďte název přihlášeného. JINÝ ZPŮSOB PLATBY NENÍ MOŽNÝ.
IČ AKV: 45770689 AKV není plátcem DPH
• Cena webináře zahrnuje: kurzovné a elektronický podkladový materiál.
• Závazně se lze přihlásit a UHRADIT POPLATEK nejpozději do 09.12.2021 na e-mailové adrese: seminare@akvpracpravo.cz.
• Pro vystavení daňového dokladu uveďte na přihlášce fakturační údaje (adresu, IČ a DIČ).

22. listopadu 2021

Je opětovné zvýšení minimální mzdy pro agenturní zaměstnance k něčemu dobré?
Levicová ČSSD, ovládající ve vládě v demisi Andreje Babiše (ANO) ministerstvo práce a sociálních věcí, prosadila s podporou odborů od 1.1.2022 další, již deváté zvýšení minimální mzdy za posledních 8 let. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) prosadila úplně nominální zvýšení minimální mzdy navzdory vládním opatřením v souvislosti s koronavirem, likvidujícími ekonomiku země, o neskutečných 1.000,- Kč. Za 8 let se minimální mzda z původních 8.000,- Kč zvýšila na 8.500,- Kč, pak na 9.200,- Kč, následně na 9.900,- Kč, dále na 11.000,- Kč, pak na 12.200,- Kč, dále na 13.350,- Kč, předloni na 14.600,- Kč, loni na 15.200,- Kč a od 1.1.2022 je minimální mzda 16.200,- Kč za měsíc. Zvýšila se tak i základní hodinová sazba minimální mzdy. Nejprve na 50,60 Kč/hod., pak na 55,- Kč/hod., 58,70 Kč/hod., 66,- Kč/hod., 73,20 Kč/hod., 79,80 Kč/hod., 87,30 Kč/hod., 90,50 Kč/hod. a od 1.1.2022 je 96,40 Kč/hod..

K čemu je opětovné zvýšení minimální mzdy pro agenturní pracovníky dobré? Posuďte sami:

V legálním agenturním zaměstnávání se mzdy a odměny z dohod řídí trhem práce a tzv. srovnatelnými podmínkami, které naši klienti musí plnit a také je řádně plní. Proto také v nabídce od naší agentury prakticky nenajdete díky obrovské poptávce po zaměstnancích mzdu nižší než 130,- Kč/hod., průměr se pohybuje na 150,- Kč. Zvýšení minimální mzdy na 96,40 Kč/hod je tedy opravdu "úžasná věc".

Mnoho lidí, kteří krátkodobě pracují prostřednictvím pracovních agentur, si ale musí platit zdravotní pojištění do tzv. minima. A zde je největší kámen úrazu - toto minnimum se vypočítává jako 13,5 % z minimální mzdy. Vzrostlo tedy v roce 2017 z 1.242,- Kč na 1.485,- Kč měsíčně. Pro rok 2018 už musel každý platit minimálně 1.647,- Kč měsíčně. Pro rok 2019 minimálně 1.803,- Kč měsíčně, v roce 2020 minimálně 1.971,- Kč měsíčně a v roce 2021 minimálně 2.052,- Kč měsíčně. V roce 2022 už budeme každý platit minimálně 2.187,- Kč měsíčně. Tedy závratných 26.244,- Kč ročně, i když si nevydělají ani korunu. De facto se jim tím zvýšily minimální zdravotní daně ze mzdy, jen tomu u nás politici říkají povinné minimální zdravotní pojištění.

Pro zaměstnávání načerno nebo prostřednictvím pseudoagentur žádná pravidla neplatí. A tak jsou opět vládou mafiáni systémově podporováni. Legální zaměstnavatelé musí zvedat mzdy a zdražit, nelegálním je to jedno.

Růst minimální mzdy je v roce 2022, stejně jako v letech minulých opět vysoký. Babišova vláda se zase rozhodla uplácet voliče. Paradoxně autor zvýšení, ČSSD, ve říjnových sněmovních volbách zcela propadla a do Sněmovny Parlamentu ČR se poprvé v novodobé historii vůbec nedostala. Stejně jako komunisté, kteří zvýšení rovněý podporovali a drželi celé 4 roky menšinovou vládu ANO + ČSSD svými hlasy u moci. ČSSD, přestože jen dosluhuje ve vládě v demisi, vydává další a další nařízení, která budou ovlivňovat hospdoářský život země i v příštím roce 2022.
Přitom minimální mzdu pobírají jen 2 % všech pracujících, což je zhruba 150.000 lidí. Ale zbylých 4,5 milionu ovlivňují sazby zaručené mzdy dle náročnosti profese, které se zvýšením minimální mzdy rovněž zvýší a budou minimálně 16-31 tis. Kč měsíčně. A aby toho nebylo málo, zvýší se i zdravotní pojistné tzv. samoplátcům. Vypočítává se totiž z minimální mzdy, jak jsme výše uvedli.

12. října 2021

Už nás zase najdete v rekonstruovaných prostorách naší kanceláře na budově A 3.patro, dveře č. A318

Před rokem jsme vyklidili kvůli rozsáhlé rekonstrukci interiérů a všech rozvodů naši kancelář na Kolejích VŠB-Technické univerzity Ostrava, budově A, 3.patře a uchýlili se do azylu malé kanceláře na spojovací chodbě v přízemí J107. Nábytek a vše ostatní pak skončilo na rok provizorně ve skladu. K 01.09.2021 nám byla kancelář předána zpět a my ji začali opět zařizovat. Od nuly, protože se měnily podlahy, natahovaly sítě do zdí a kompletní proměnou prošel i strop, svítidla požární a kouřová signalizace. Přeložením internetu a dodáním žaluzií jsme nyní opustili provizorní kancelář.

Už nás najdete zase na budově A kolejí VŠB-TU ve 3.patře naproti schodišti, kancelář č. A318. Pro veřejnost je otevřeno každé pondělí 9-15 hodin, jindy dle domluvy.

22. září 2021

JOB-centrum Ostrava uspělo ve výběrovém řízení projektu "Pracovníci pro Plzeň II".

V březnu 2008, po úspěšném absolvování místního ověřovacího šetření prováděného IQ Roma servis, o.s., se JOB-centrum Ostrava, s.r.o. se stalo teprve devátým nositelem značky Ethnic Friendly zaměstnavatel v České republice a prvním v Moravskoslezském kraji. Dodnes pokračujeme v naší letité praxi rovného přístupu k zákazníkům z řad firem i brigádníků, což samozřejmě zahrnuje i rovný přístup v otázce etnik a skupin různě znevýhodněných na trhu práce.

ethnic friendly

Důsledkem toho je i výhra ve výběrovém řízení na dodavatele služeb agentury práce v projektu hledání práce pro několik desítek osob s kumulací hendikepů na trhu práce v projektu Pracovníci pro Plzeň II reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0015012, financovaného v rámci Operačního programu zaměstnanost z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu Nositelem projektu v pozici uživatele zprostředkovacích služeb agentury práce je Komunikujeme o.p.s..

01. září 2021

Připravujeme pro Vás rekonstruované prostory naší kancelář na budově A 3.patro

Před rokem jsme vyklidili kvůli rozsáhlé rekonstrukci interiérů a všech rozvodů naši kancelář na Kolejích VŠB-Technické univerzity Ostrava, budově A, 3.patře a uchýlili se do azylu malé kanceláře na spojovací chodbě v přízemí J107. Nábytek a vše ostatní pak skončilo na rok provizorně ve skladu. K 1.9.2021 nám byla kancelář předána zpět a my ji začínáme opět zařizovat. Od nuly, protože se měnily podlahy, natahovaly sítě do zdí a kompletní proměnou prošel i strop, svítidla požární a kouřová signalizace. Prozatím jsme jen věci ze skladu přestěhovali do prostor kanceláře.Fungujeme stále v přízemí ve spojovací chodbě na kanceláři na J107. Pro veřejnost je otevřeno každé pondělí 9-15 hodin, jindy dle domluvy. Ještě nás čeká na A 3.patro hodně práce, než se definitivně přesuneme zpět. A bohužel jsme závislí i na dodavatelích.

vyvěsní cedule


09. srpna 2021

Ve středu 18.08.2021 budeme od 7 do 14 hodin bez elektřiny.

Občas se k nám v srpnu nedovoláte, nedomeilujete, ani na webovky se nemrknete. Proč?
Probíhá každoroční test elektrických rozvodů a zařízení všech budov v areálu Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava i areálu Kolejí a menz VŠB-TUO, kde sídlíme. Příprava na nový školní rok.
I ve středu 18.08.2021 budeme od 7 do 14 hodin bez elektřiny, tudíž telefonicky i elektronicky nedostupní. Stejně jako 24.08. a 30.08.2021, kdy bude kancelář mimořádně v pondělním termínu pro veřejnost uzavřena. Naše záložní zdroje elektřiny sice pár hodin vydrží, ale celou směnu ne. A bylo by zbytečné je kvůli doslova pár dnům v roce držet tak robustní.
Děkujeme Vám za pochopení.

UPS APC


05. srpna 2021

V pondělí 30.08.2021 budeme mít z technických důvodů mimořádně zavřeno.

Z důvodu pravidelné údržby elektrorozvoden jednotlivých budov v areálu Ubytovacích služeb VŠB-TUO bude docházet k postupným, přerušením dodávky elektrické energie. Děkujeme Vám za pochopení.

peníze na ruku


02. srpna 2021

V úterý 24.08.2021 budeme od 7 do 14 hodin bez elektřiny.

Občas se k nám v srpnu nedovoláte, nedomeilujete, ani na webovky se nemrknete. Proč?
Probíhá každoroční test elektrických rozvodů a zařízení všech budov v areálu Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava i areálu Kolejí a menz VŠB-TUO, kde sídlíme. Příprava na nový školní rok.
V úterý 24.08.2021 budeme od 7 do 14 hodin bez elektřiny, tudíž telefonicky i elektronicky nedostupní. Naše záložní zdroje elektřiny sice pár hodin vydrží, ale celou směnu ne. A bylo by zbytečné je kvůli doslova pár dnům v roce držet tak robustní.
Děkujeme Vám za pochopení.

UPS APC


28. července 2021

Hotovostní výplaty za červenec jsou díky rychlosti zpracování již v pondělí 02.srpna 2021

I v srpnu jsme pro Vás uspíšili hotovostní výplatní termín. Proběhně už v pondělí 02. srpna 2021 9-15 hodin.
V září bude dle rozpisu 06.09.2021 9-15 hodin.

peníze na ruku


12. července 2021

Odstranění reklamních stojanů na kola JOB-centrum k 14.07.2021

Tento týden dojde k odstranění obou reklamních stojanů na kola JOB-centrum. Šedého od vchodu do budov kolejí A+B i žlutého od budovy C. Jak bylo před týdnem na nich cedulemi oznámeno. Prosíme, neparkujte v nich svoje bicykly. Využijte prozatím nového stojanu VŠB-TUO na prostranství mezi budovou A a C. Pokud na reklamních stojanech budou zamčená kola i ve středu 14.07.2021 ráno, údržba kolejí VŠB-TU je odstřihne a umístí k vyzvednutí do kolárny. Stojany budou demontovány.

stojan na kola AB


Důvodem je snaha univerzity sjednotit vizuální stránku školy a osadit místa svými vlastními stojany. Ostatně děje se tak už nějaký čas, nejviditelnější je to na nástěnkách a posezení. Protože jsme v prostorách kolejí VŠB-TU už 31 let v nájmu, tuto snahu vítáme a rádi budeme využívat nové možnosti. Koleje mj. nabízí i uzamčenou vnitřní kolárnu, kde lze na obyčejné zásuvce nabíjet Vaše elektrokolo.

21. června 2021

JOB-centrum plně podporuje stanoviska APA a HK ČR, kde je členem, i AMSP ČR, k nesmyslnému požadavku MPSV na zavedení 10% kvót agenturních zaměstnanců v podnicích.

JOB-centrum plně podporuje stanoviska Asociace pracovních agentur a Hospodářské komory České republiky, kde je členem, i Asociace malého a středního podnikání a živnostníků ČR, k nesmyslnému požadavku Ministerstva práce a sociálních věcí na zavedení 10% kvót agenturních zaměstnanců v podnicích.

Společná iniciativa APPS a APA ohledně článku na IDnes.cz 14.6.2021 „Zaměstnanci agentur nemají podle ČSSD konkurovat neférově českým zaměstnancům“

Je to nesmysl, který se ČSSD na postu ministra práce pokoušela proti vůli tripartity neúspěšně prosadit už v letech 2013-2017 a opět s ním populisticky ve snaze vzbudit nenávist mezi zaměstnanci a zaměstnavateli přichází v roce 2021, těsně před volbami do Poslanecké sněmovny. Jako vždy tím pouze nahrává mafiím a obchodníkům s lidmi, protože potřeba firem nezmizí, jen budou nuceny využívat služeb nelegálních černých agentur práce.

Na pracovním trhu je současně k dispozici na ÚP jen 210 tisíc občanů ČR, kteří by mohli ihned nastoupit do firem, z celkových 280 tisíc. Podniky poptávají 340 tisíc volných míst a oficiálně zde pracuje 410 tisíc cizinců ze zemí EU a mimo EU. To jsou oficiální čísla z MPSV, které tak jasně lže o přebírání práce cizinci. Kdyby tu nepracovali a současně všichni čeští nezaměstnaní šli do práce místo nich, stále by nám chybělo 340+410-210=540 tisíc zaměstnanců. Taková je realita kterou zvláště ČSSD na postu ministryně práce (Maláčová) a ministra vnitra (Hamáček) už roky ignoruje a neustále torpéduje snahu o jednoduché legální zaměstnávání cizinců z nám kulturně blízkých zemí, kteří by zde mohli odvádět daně a pojistné a žít stabilně s celými rodinami.

07. června 2021

Hotovostní výplaty za červen jsou díky státním svátkům přesunuty na středu 07.07.2021

Hotovostní výplatní termín se u nás konal obvykle druhé pondělí v měsíci. Protože se nám díky elektronické evidenci daří zpracovávat mzdy dříve, hotovostní výplatní termíny se nám povedlo posunout na první pondělí v měsíci. V červenci 2021 tomu u mezd za červen 2021 tak nebude. Pondělí 05.06. i úterý 06.06.2021 jsou státním svátkem. Hotovostní výplatní termín je tak přesunut na středu 07.07.2021 v čase 9-15 hodin.

peníze na ruku


30. dubna 2021

JOB-centrum Ostrava slaví neuvěřitelných 31 let!

JOB-centrum Ostrava slaví neuvěřitelných 31 let!

Nedožili jsme se jich, díky 17 let trvajícímu státnímu ideologickému "honu na čarodějnice" agentury práce, v plném počtu a velikosti, nicméně své místo na trhu práce jsme si udrželi a našli činnosti nové.
Před dvěma lety jsme po 29 letech ukončili jednu z našich stěžejních služeb, nabídku brigád a brigádníků. Byla díky likvidační legislativě druhý rok prodělečná a nechtěli jsme ji dále dotovat.
Služby dlouhodobého zaměstnávání (outsorcing na Pracovní smlouvy i Dohody o pracovní činnosti), zprostředkování, inzerce, poradenství a speciální personální projekty se nám ale daří.
I přes rok řádící vládu s nesmyslnými opatřeními proti koronaviru, hlava nehlava, ničící ekonomiku, životy a živobytí lidí. Díky tomu se loni nekonala společná oslava se všemi, kdo JOB-centrem za 30 let prošli. A ani letos jsme se ještě sejít nesměli.
V září 2021 bychom se z náhradních prostor na budově J107 kolejí VŠB-TU Ostrava měli opět vrátit do nově zrekonstruované budovy A na 3.patro.

Děkujeme Vám všem za desítky let trvající důvěru a přízeň.
31 let


06. dubna 2021

Hotovostní výplaty za duben budou dříve

Dnešní hotovostní výplatní termín se konal a proběhl na jedničku. Protože se nám díky elektronické evidenci daří zpracovávat mzdy dříve, hotovostní výplatní termín za duben 2021 bude už v pondělí 03.05.2021, ne až desátého.

peníze na ruku


29. března 2021

COVID-19! - Plošná opatření nejsou cesta a lockdown není řešení. Vláda ČSSD, ANO a KSČM prodloužila nesmyslný Nouzový stav i všechna omezující opatření do 11.04.2021. Kancelář JOB-centra se otevře po Velikonocích v úterý 06.04.2021, výplatní termín platí. - COVID-19!

Když to nefunguje, tak to zopakujte. Když to nefunguje, tak to znásobte. Tak postupuje chaotická menšinová vláda Babiše (ANO) a Hamáčka (ČSSD), podporovaná a držená u moci komunisty (KSČM). Neustále jen opakuje zavírání lidí a ekonomiky.

Koronakonoce zajíc


Zavádí i tak jasné hlouposti, jako je nošení dvou roušek namísto jedné. Aby to za pár dní popřela a nařídila všem nosit násobně dražší respirátory i venku, kde policie nemilosrdně trestá lidi, kteří jsou bez nich na ulici zcela sami. O nasazení 26 tisíc policistů a 5 tisíc vojáků, ne do přetížených nemocnic, jak by bylo logické, ale na hranice krajů, aby zadržovali lidi v pohybu mezi nimi při jízdě do práce, nemluvě.

Zmínění zopakovali svou 12 měsíční šarádu opět v pátek 26.03.2021 a s poslanci ČSSD, ANO a KSČM prodloužili nesmyslný Nouzový stav i všechna omezující opatření do 11.04.2021. Kancelář JOB-centra se otevře po Velikonocích v úterý 06.04.2021, hotovostní výplatní termín 9-15 hodin platí. Jinak jsme Vám k dispozici online elektronicky i telefonicky. V naší kanceláři osobně bez předchozí domluvy nikoho nezastihnete. A není to ani nutné, vše případně potřebné Vám zašleme elektronicky nebo poštou.

Děkujeme za pochopení, Ing. Radovan Burkovič, jednatel JOB-centrum Ostrava, s.r.o..

01. března 2021

COVID-19! - Vláda ČR vyhlásila svými pátečními nařízeními fakticky lockdown České republiky. JOB-centrum je k dispozici svým klientům opět online elektronicky a telefonicky - COVID-19!

V pátek 26.02.2021, na svém večerním zasedání, vyhlásila nepoučitelná vláda ČR 20 nových Krizových opatření, počínaje x-tým Nouzovým stavem, fakticky lockdown České republiky. Tím od ranních hodin soboty 27.02.2021 a následně jako přes kopírovací papír na období od pondělí 01.03. do neděle 28.03.2021 kompletně uzavřela i to málo, co bylo doposud omezeně otevřeno.

Nová vlajka


Kanceláře agentur práce sice uzavřením přímo dotčeny nebyly, ale vztahují se na nás další omezení provozu a nutnost přijetí různých opatření. Například uzavření kanceláří a práce z domu všude tam, kde je to možné. Nebo zákaz pohybu mezi okresy, kdy se komplikují cesty zaměstnanců zejména v aglomeracích a okresech sousedících s těmi více průmyslovými.

Přecházíme proto jako v březnu 2020 na home office a jsme Vám k dispozici opět online elektronicky i telefonicky. V naší kanceláři osobně bez předchozí domluvy nikoho nezastihnete. A není to ani nutné, vše případně potřebné Vám zašleme elektronicky nebo poštou. Děkujeme za pochopení, Ing. Radovan Burkovič, jednatel JOB-centrum Ostrava, s.r.o..

26. února 2021

Rekonstrukce hlavní vrátnice A, B kolejí VŠB-TUO, změna přístupu do kanceláře JOB-centrum Ostrava v průběhu měsíce března 2021.

Od 11.08.2020 začala komplexní rekonstrukce vnitřních prostor, rozvodů elektřiny, vody, vzduchotechniky a požárního zabezpečení výškové budovy A kolejí Vysoké školy báňské-Technické univerzity, kde sídlí JOB-centrum Ostrava. Předpoklad ukončení prací je září 2021. Proto je kancelář JOB-centrum Ostrava po tu dobu ve spojovací chodbě J, dveře č.107.

Od 01.03.2021 začíná také rekonstrukce hlavní vrátnice A, B kolejí VŠB-TUO. Dojde po tu dobu také ke změně přístupu do kanceláře JOB-centrum Ostrava. Z hlavního parkoviště a konečné autobusů MHD Studentské koleje pokračujte dále šikmo vpravo k oranžovobílé budově C. Projdete průchodem a rovně k vrátnici C kolejí VŠB-TUO. V budové C hned odbočíte doprava na prosklenou spojovací chodbu J a po cca 100 metrech se nade dveřmi nachází orientační vývěsní štít.

15. února 2021

COVID-19! JOB-centrum Ostrava nebude činit žádná opatření kvůli vládou nově nelegálně nařízenému Nouzovému stavu. COVID-19!

JOB-centrum Ostrava nebude činit žádná opatření kvůli vládou nově nelegálně nařízenému Nouzovému stavu na 15.2.-28.02.2021. Sněmovna Parlamentu ČR rozhodla ve čtvrtek platně o neprodloužení NS. Vyhlášení nového NS vládou ČR na žádost hejtmanů je nelegální, protože byl vyhlášen kvůli stejným věcem jako ten, co platil do 14.02.2021. Čili nejde o nový NS, ale o prodloužení starého. Právem v této zemi vláda pohrdá od jara 2020. Část jarních vládních opatření zrušily soudy už v létě 2020 a další nelegální vládní postupy projednávají a ruší.

Korona ignorace ústavy


Naše kancelář je otevřena pro veřejnost každé pondělí 9-15 hodin, jindy je možné setkání po předchozí telefonické nebo elektronické domluvě, naši zaměstnanci pracují převážně na home office nebo zajíždějí k uživatelům. Kontaktujte nás prosím tak, jak jste zvyklí. Osobně v pondělky 9-15 hodin, emailem (info@jobcentrum.cz), na Facebooku (facebook.com/jobcentrumostrava) nebo telefonicky (603 451 105, mimo pondělí záznamník).

Děkujeme a věříme, že zdraví každého z nás je jeho osobní věc. Ochrání si je nejlépe sám, svou vlastní imunitou, zdravým životním stylem a pozitivním myšlením. Ing. Radovan Burkovič, jednatel JOB-centrum Ostrava, s.r.o.

10. února 2021

Už jedeme digitálně a dále probíhá v zákonných termínech skartace a likvidace archivních písemností. Takže máme na prodej věci z archivu - šanony, krabice na ně, krabice A5, A6......

Činnost pracovní agentury je doslova a do písmene papírově hodně náročná. tedy i náročná na archivační kapascity, šanony a všemožné krabice. Část věcí prošla roční skartací dle zákona, část jsme digitalizovali. Takže máme na prodej za příjemné ceny domů, do kanclu, do zájmových sdružení, do firem, prostě pro kohokoliv Šanony pořadače A4, pákové i závěsné, různé barvy a Archivační krabice Pressel Store Box a na šanony Noname.

šanony


Podrobnosti ve zmíněných inzerátech. Neváhejte, je o ně docela zájem.

06. ledna 2021

Stručný průvodce novinkami v zaměstnávání platnými od 01.01.2021

Činnost pracovní agentury je složitým křížením paragrafů Zákona o zaměstnanosti, Zákoníku práce, Zákona o dani z příjmu, Zákona o DPH a celé řady zákonů upravujících oblast zdravotního, sociálního a úrazového pojištění. Ty se obvykle mění k 1.lednu.

Pravidla pro uchazeče o brigády i brigádníky v roce 2021 stručně v bodech.

Máte další otázky, na které jste nenašli odpověď ? Zkuste FAQ Otázky a odpovědi.

Máte další otázky, na které jste nenašli odpověď tady ani v části FAQ pro brigádníky? Napište nám ji.

05. ledna 2021

JOB-centrum vypisuje výplatní termíny v hotovosti na rok 2021

Přestože většina zaměstnanců a brigádníků JOB-centrum Ostrava, s.r.o. dává přednost bezhotovostní výplatě mzdy na konto, stále se najdou zájemci o hotovost. Zejména pro ně vypisujeme termíny výplat v hotovosti. Budou to klasicky pondělky od 9 do 15 hodin v uvedených dnech.

hotovost


04. ledna 2021

COVID-19! JOB-centrum Ostrava nebude činit žádná opatření kvůli vládou ANO+ČSSD opakovaně nařizovanému a ve Sněmovně opakovaně poslanci ANO+ČSSD+KSČM prodlužovanému Nouzovému stavu. COVID-19!

V návaznosti na Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření v souvislosti s koronavirem z 15.3.2020 č. 215, článku III., doporučení zaměstnavatelům (využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele), JOB-centrum na jarní vládní Nouzový stav reagovalo přechodným uzavřením kanceláří, home office, online setkáními a v případě potřeby výjezdy na recepce a vrátnice uživatelů. Tam operativně řešilo se zástupci uživatelů a svými agenturními zamětsnanci jejich požadavky. Od 18.5.2020 fungujeme v normálním režimu. Kancelář je otevřena pro veřejnost každé pondělí 9-15 hodin, jindy je možné setkání po předchozí telefonické nebo elektronické domluvě, naši zaměstnanci pracují převážně na home office nebo zajíždějí k uživatelům.

JOB-centrum Ostrava nečinilo v podzimním Nouzovém stavu a nebude činit ani v jeho trapných reprízách žádná restriktivní opatření, nebude podporovat každodenní nesmyslnou vládní a mediální koronavirovou hysterii.


Korona konspirace


Kontaktujte nás prosím tak, jak jste zvyklí. Osobně v pondělky 9-15 hodin, emailem (info@jobcentrum.cz), na Facebooku (facebook.com/jobcentrumostrava) nebo telefonicky (603 451 105, mimo pondělí záznamník).

Děkujeme a věříme, že zdraví každého z nás je jeho osobní věc. Ochrání si je nejlépe sám, svou vlastní imunitou, zdravým životním stylem a pozitivním myšlením. Ing. Radovan Burkovič, jednatel JOB-centrum Ostrava, s.r.o.

03. ledna 2021

Je opětovné zvýšení minimální mzdy pro agenturní zaměstnance k něčemu dobré?
Levicová ČSSD, ovládající ve vládě Andreje Babiše (ANO) ministerstvo práce a sociálních věcí, prosadila s podporou odborů od 1.1.2021 další, již osmé zvýšení minimální mzdy za posledních 7 let. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) prosadila úplně nominální zvýšení minimální mzdy navzdory vládním opatřením v souvislosti s koronavirem, likvidujícími ekonomiku země, o 600,- Kč. Za 7 let se minimální mzda z původních 8.000,- Kč zvýšila na 8.500,- Kč, pak na 9.200,- Kč, následně na 9.900,- Kč, dále na 11.000,- Kč, pak na 12.200,- Kč, předloni na 13.350,- Kč, loni na 14.600,- Kč a od 1.1.2021 je minimální mzda 15.200,- Kč za měsíc. Zvýšila se tak i základní hodinová sazba minimální mzdy. Nejprve na 50,60 Kč/hod., pak na 55,- Kč/hod., 58,70 Kč/hod., 66,- Kč/hod., 73,20 Kč/hod., 79,80 Kč/hod., 87,30 Kč/hod. a od 1.1.2021 je 90,50 Kč/hod..

K čemu je opětovné zvýšení minimální mzdy pro agenturní pracovníky dobré? Posuďte sami:

V legálním agenturním zaměstnávání se mzdy a odměny z dohod řídí trhem práce a tzv. srovnatelnými podmínkami, které naši klienti musí plnit a také je řádně plní. Proto také v nabídce od naší agentury prakticky nenajdete díky obrovské poptávce po zaměstnancích mzdu nižší než 120,- Kč/hod., průměr se pohybuje na 150,- Kč. Zvýšení minimální mzdy na 90,50 Kč/hod je tedy opravdu "úžasná věc".

Mnoho lidí, kteří krátkodobě pracují prostřednictvím pracovních agentur, si ale musí platit zdravotní pojištění do tzv. minima. A zde je největší kámen úrazu - toto minnimum se vypočítává jako 13,5 % z minimální mzdy. Vzrostlo tedy v roce 2017 z 1.242,- Kč na 1.485,- Kč měsíčně. Pro rok 2018 už musel každý platit minimálně 1.647,- Kč měsíčně. Pro rok 2019 minimálně 1.803,- Kč měsíčně a v roc 2020 minimálně 1.971,- Kč měsíčně. V roce 2021 už budeme každý platit minimálně 2.052,- Kč měsíčně. Tedy závratných 24.624,- Kč ročně, i když si nevydělají ani korunu. De facto se jim tím zvýšily minimální zdravotní daně ze mzdy, jen tomu u nás politici říkají povinné minimální zdravotní pojištění.

Pro zaměstnávání načerno nebo prostřednictvím pseudoagentur žádná pravidla neplatí. A tak jsou opět vládou mafiáni systémově podporováni. Legální zaměstnavatelé musí zvedat mzdy a zdražit, nelegálním je to jedno.

Růst minimální mzdy je v roce 2021, stejně jako v letech minulých opět vysoký. Babišova vláda se zase rozhodla uplácet voliče. Paradoxně autor zvýšení ČSSD, ve volbách propadla, jak parlamentních 2018, tak komunálních 2019, tak krajských a senátních 2020. Její koaliční partner hnutí ANO naopak volby drtivě vyhrálo v obou letech i roce posledním, tedy minimálně ty krajské. Přesto se uplácení nepostavilo na odpor a souhlasilo. Muselo, u moci se drží s tichou podporou KSČM, která by klidně dala i vyšší minimální mzdu.
Přitom minimální mzdu pobírají jen 2 % všech pracujících, což je zhruba 150.000 lidí. Ale zbylých 4,5 milionu ovlivňují sazby zaručené mzdy dle náročnosti profese, které se zvýšením minimální mzdy rovněž zvýší a budou minimálně 15-30 tis. Kč měsíčně. A aby toho nebylo málo, zvýší se i zdravotní pojistné tzv. samoplátcům. Vypočítává se totiž z minimální mzdy, jak jsme výše uvedli.

02. ledna 2021

Lepší orientace - vývěsní cedule

Protože chodba J, v níž máme přechodně po dobu rekonstrukce budovy A kancelář, je dlouhá 100 metrů, vyvěsili jsme pro Vás nade dveřmi - jako za starých dobrých časů před krám v řadě domů - orientační vývěsní ceduli. Ať tedy půjdete k nám od vrátnice A-B nebo od vrátnice C, na spojovací chodbě J107 nás objevíte ihned.

vyvěsní cedule


01. ledna 2021

Od úterý 22.prosince 2020 do neděle 03.ledna 2021 je naše kancelář pro veřejnost uzavřena. Těšíme se na Vás opět v pondělí 04.ledna 2021 9-15 hodin.
První novoroční výplatní termín je v pondělí 11.ledna 2021 9-15 hodin.

PF 2021