Jak získat brigádníky   

Jste v situaci, o níž si myslíte, že půjde vyřešit zaměstnáním brigádníků nebo to nevíte jistě a potřebujete se poradit? Následující informace Vám mají pomoci jednoduše a rychle si u nás objednat brigádníky.

Kontaktujte náš dispečink :

1) Telefonicky
Každý pracovní den od 8:00 do 16:00 hodin z pevné telefonní linky na čísle 596 914 178.

2) Mobilním telefonem
Každý pracovní den od 8:00 do 16:00 hodin na čísle 603 451 105.

3) Faxem
kdykoliv na čísle 596 911 856

4) Prostřednictvím internetu
Kdykoliv nám můžete zaslat pomocí internetového formuláře Vaši předběžnou poptávku po brigádnících. Následně Vás budeme obratem kontaktovat a po vzájemné domluvě můžeme uzavřít potřebnou písemnou dohodu. Informace nám můžete samozřejmě také zaslat na e-mailovou adresu info@jobcentrum.cz

5) Osobně
Každý pracovní den od 8:00 do 16:00 hodin v naší kanceláři koleje VŠB-TUO, budova A 3. patro, Ostrava Poruba, Studentská 1770/1 (mapka areálu VŠB-TU Ostrava), parkoviště je před budovou. Při použití MHD přijedete autobusy MHD (20,37,40) přímo k naší budově nebo tramvají k restauraci Slovan (jízdní řád DPMO) a pak pěšky přes areál školy VŠB-TU Ostrava. Přijíždíte-li vlakem, pak na nádraží Ostrava Svinov (jízdní řád ČD) a odsud nejlépe tramvají. Vyptáme se Vás podrobně, zvážíme aktuální situaci a nabídneme Vám optimální řešení Vaší zakázky.


Další postup :

Vyptáme se Vás podrobně, zvážíme aktuální situaci a nabídneme Vám optimální řešení Vaší zakázky formou naší dodavatelské, leasingové nebo inzertní služby.

Sepíšeme s Vámi na místě nebo u Vás ihned celoroční rámcovou Dohodu agentury práce s uživatelem o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce dle §§ 307a-309 Zákoníku práce č.262/2006 Sb., na jejímž základě bude probíhat další spolupráce.

Nástup našich brigádníků probíhá nejčastěji do 3 pracovních dnů, dle specifického období roku jsme schopni Vám je zajistit po dohodě i dříve.

V průběhu roku pak již dílčí objednávky provádíte telefonicky bez zbytečného zdržování se. Můžete použít i fax, mobil či email.

Brigádníky Vám zajistíme a vyšleme na pracoviště v pracovním oděvu a obuvi seznámené s podmínkami a obsahem práce na Vámi určené místo v daný den a hodinu.

S brigádníky vyřídíme veškeré potřebné formality (pracovní smlouvy, pokyny k dočasnému přidělení, zúčtování mzdy, odvody daní a pojištění, vyplacení mzdy, případné pracovní úrazy apod.).

Brigádník na místě pracuje podle Vašich pokynů, Vy mu zadáváte práci dle znění Dohody o dočasném přidělení mezi Vámi a JOB-centrum Ostrava, s.r.o.

Brigádníka musíte dle novely Zákoníku práce a Zákona o zaměstnanosti před začátkem práce proškolit v BOZP a PO, k čemuž Vám můžeme poskytnout návody a formuláře

Kvalitu a kvantitu práce máte možnost ohodnotit tím, že po ukončení práce vypisujete každému brigádníkovi počet odpracovaných hodin v jeho osobním docházkovém lístku (zde je možno případně hodiny přidat či ubrat dle výkonu v souladu se zákonem).

Práce potvrzené na docházkových lístcích fakturujeme vždy po 14 dnech, nebo po ukončení měsíce na Vámi udanou adresu. Jsme plátci DPH, daň činí 21%.

Podívejte se ještě na podrobnější informace o naší celkové nabídce pro Vás.