Jak získat brigádníky - podbrobnosti   


Mnoho firem neustále řeší mimo jiné i následující problémy :

Jak zabezpečit pro získanou zakázku kratšího charakteru dostatek pracovníků tak, abychom kvůli tomu nemuseli zaměstnávat nové pracovníky ?

Jak vyřešit krátkodobý nedostatek pracovníků v období nemocenských, dovolených, absencí nebo mimořádných situací (rozvoj firmy, stěhování firmy, reklamní akce apod.) ?

Jak zajistit vyřešení potřebných pracovněprávních vztahů (práce brigádníka nad 100 hodin ročně), odvodů daní a pojištění, vyplácení mezd ?

Jak vyplatit brigádníkovi mzdu a zároveň si ji dát legálně do nákladů firmy ?

Jak říci svým kvalifikovaným pracovníkům, že musejí momentálně vykonávat i nekvalifikované a pomocné práce ..... a navíc ještě jako drahý přesčas ?

Jak postupovat při možném pracovním úrazu brigádníka, jak ho pojistit ?

Jak získat dočasně inteligentní pracovní sílu a nebýt odkázán jen na Úřad práce ?

Jak se vůbec provádí nábor brigádníků ? Kde je shánět ? A kolik jim máme nabídnout peněz ?

A jak to všechno stihnout do 3 pracovních dnů ?

Mnohé tyto problémy Vám pomůžeme s úspěchem vyřešit !

Celý systém naší spolupráce je jednoduchý.

Naše dodavatelská služba
Po uzavření rámcové Dohody agentury práce s uživatelem o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce dle §308 Zákoníku práce č.262/2006 Sb. (může to být záležitost několika málo minut, ale ideální je uzavřít ji na celý rok a brigádníky Vám dodáme až je budete skutečně potřebovat) dále na Váš konkrétní požadavek (např. telefonický) nastupují naši brigádníci (většinou studenti středních a vysokých škol) na předem sjednanou práci.

Druhy prací, směny, jejich délka, roční období a počty osob jsou omezeny jen zákonem. Za vykonané a Vámi potvrzené práce zaplatíte předem sjednanou cenu, většinou bankovním převodem na základě faktury. Faktura za provedené práce je plně režijním nákladem Vaší firmy.

Fakturační cena zahrnuje mzdu brigádníka, povinné odvody a pojištění (včetně úrazového) a administrativní i právní úkony spojené s jeho zaměstnáváním a zajištěním. Její výše je hodinově určena a závisí především na druhu prací a rychlosti zajištění (cenu sdělíme na Váš konkrétní dotaz k dané práci). Musí samozřejmě respektovat aktuální Nařízení vlády o minimální mzdě, odpovídající tarifní zařazení prací a mzdy srovnatelných pracovníků Vaší firmy (pokud je máte). Fakturační cenu garantujeme po celý kalendářní rok.

Ročně uspokojíme požadavky několika stovek firem a zaměstnáme přes 3.000 brigádníků !


Naše leasingová služba
V případě, že si brigádnickou výpomoc zajišťujete sami vlastními brigádníky (např.dětmi zaměstnanců, důchodci, lidmi na vedlejší pracovní poměr apod.), dovolujeme si Vám nabídnout výhodný zúčtovací (finanční) vztah pro jejich zaměstnávání , kdy Vám můžeme dodávat Vámi vybrané brigádníky obdobným způsobem jako v případě dodavatelské služby (odpadnou Vám veškeré právní, daňové a administrativní problémy, brigádník nefiguruje mezi zaměstnanci Vašeho podniku, jeho zaměstnávání je pro Vás levnější).

Zde činí celková fakturační cena nízký procentuální násobek Vámi určených hrubých mezd brigádníků s tím, že každý brigádník u Vás může odpracovat libovolný počet hodin za rok. Najděte levnější variantu zaměstnání nad 150 hodin ročně !

U tohoto pracovního vztahu je možno zaměstnat jakéhokoliv občana ČR nebo EU (např. ze Slovenska) a na omezenou dobu i občany zemí mimo EU, studující naše školy. Zavolejte si či napište o podrobnější informace !

Ročně uspokojíme požadavky několika desítek firem a zaměstnáme několik stovek pracovníků, nejen studentů !


Naše inzertní služba
Pokud po nás požadujete pracovníky, které Vám nejsme schopni sami zajistit, poradíme Vám na koho se nejlépe obrátit a zveřejníme Váš požadavek zcela zdarma na našich internetových stránkách v sekci "Přímé nabídky firem" a také na inzertní nástěnce před naší kanceláři (obojí zhlédne cca 200 osob denně).

Po dosavadních zkušenostech víme, že si potřebného člověka s naší pomocí takto jistě zajistíte. Svůj inzerát nám můžete rovnou odtud ihned zaslat. My zkontrolujeme jeho formální i obsahovou správnost. Pokud se bude jednat o standartní pracovní nabídku (např. ne erotického charakteru), nejpozději do 1 pracovního dne ji zveřejníme až na dobu 3 měsíců.

Ročně takto bezplatně vyvěsíme několik stovek inzerátů !