Personální poradenství, Odpovědný zástupce, Agentura práce na klíč   

Personální poradenství

Naši pracovníci mají za sebou desítky let zkušeností na trhu práce a trhu agenturního zaměstnávání, které jsou komplikovaným průnikem státní politiky zaměstnanosti, pracovního práva, mzdového účetnictví, daní a pojištění. Dále samotného průběhu zaměstnávání a mnoha rozličných životních situací, do nichž se mohou dostat zaměstnavatel i zaměstnanec. Dokážeme poradit od nastavení struktur firem, vztahů podřízenosti, nadřízenosti, pravomocí, odpovědnosti, systémů a způsobů odměňování, přes každodenní fungování firmy na poli zaměstnanosti, až po finanční a daňové otázky s tím spojené. Službu poskytujeme uchazečům o práci, zaměstnancům i zaměstnavatelům. Budoucím i současným. Fakturační cena je obvykle od 1 tis. Kč bez DPH za 1 hodinu poradenství výše, dle složitosti. Pokud to situace vyžaduje, neváháme a doporučíme Vám jiné příslušné odborníky. Úvodní sezení pro seznámení se s problémem je bezplatné.

Zajištění odpovědného zástupce pro agenturu práce

Pokud máte osobu statutárního orgánu Vaší firmy (např. jednatele, předsedu či člena představenstva atp.), která splňuje příslušné požadavky kladené na odpovědného zástupce agentury práce, doporučujeme tuto cestu. Jinak po celou dobu provozování agentury práce, včetně procesu získání licence k jejímu provozování, musíte odpovědného zástupce zaměstnávat. A to v pracovním poměru, kdy jeho pracovní úvazek musí činit alespoň 20 hodin týdně a platit ho minimálně v 6.třídě aktuálně platné zaručené mzdy podle Nařízení vlády o minimální a zaručené mzdě. Pokud takového zástupce nemáte, nebo potřebujete nového a nemůžete sami žádného sehnat, obraťte se na nás. Máme také k dispozici několik osob způsobilých ihned začít funkci vykovánat. Nároky, kladené na něj zákonem o zaměstnanosti, jsou nemalé, jak se dočtete zde. Cena za vyhledávání odpovědného zástupce a výkon jeho funkce je obvykle šestinásobek jeho hrubé mzdy, kdy dokážeme garantovat jeho setrvání v agentuře práce minimálně první 3 roky.

Agentura práce na klíč

Nejrychlejším, ale také nejnákladnějším způsobem, je mít ready made agenturu práce ze dne na den a moci ihned podnikat. Máme připraveny ready made agentury, stačí je pouze během 1 dne přepsat na nového majitele. Náš odpovědný zástupce může ve Vaší agentuře práce zůstat i po jejím přepsání jako zaměstnanec dle minimálních požadavků Zákona o zaměstnanosti. Jeho pracovní smlouva je pak součástí přepisu. Ready made agentury práce jsou založeny výhradně k prodeji, nikdy nevykonávaly podnikatelskou činnost, jsou zcela bezdlužné, bez závazků i pohledávek. Mají uzavřeno zákonem vyžadované pojištění proti úpadku. Můžete ihned začít podnikat.

- rychle a jednoduše založíme Vaší firmě vlastní agenturu práce. Přes 30 let zkušeností, členství v Asociaci pracovních agentur, přes tři desítky profesionálně založených agentur práce, odborně zdatní zaměstnanci na poli agenturního zaměstnávání, pracovního práva i dańového poradenství, to jsou naše kvality. Zajistíme Vám veškeré potřebné dokumenty a formality k Vašemu povolení. Provedeme Vás metodicky celým úředním postupem, přes jednotlivé správní kroky a kontroly, až po závěrečné vyřízení povinného pojištění. Probereme s Vámi finanční náročnost rozjezdu agentury práce a poradíme, jak na to. Včetně vzorových dokumentů. Vaši licenci agentury práce budete mít v zákonných lhůtách a bez chyb. To vše klidně pouze elektronickou cestou, není potřeba zbytečně cestovat a marnit čas. Záleží jen na Vašem přání.

- jsme schopni Vám zajistit i vznik zcela nové společnosti, ready made, přesně podle Vašich požadavků. A k ní teprve získat licenci agentury práce. Oddělíte tak rizika agenturního podnikání od Vaší nynější podnikatelské činnosti. Pomůžeme založit novou nebo - jak je uvedeno výše - na Vás přepíšeme stávající existující ready made společnost během 1 dne.

"Vyzkoušejte nás. Budete-li spokojeni, doporučte nás.
Pokud ne, řekněte to nám. Sjednáme nápravu."

Napište nám, co se Vám líbí, co ne a co by jste navrhovali.“