2012 <-|           Novinky v roce 2011           |-> 2010     

22.prosince 2011
Mnoho štěstí v Novém roce 2012 Vám přeje JOB-centrum Ostrava, s.r.o.. Naše kancelář bude v čase vánočním a novoročním od soboty 24.12.2011 do neděle 1.1.2011 uzavřena. Těšíme se na Vás opět v pondělí 2.1.2011. Poslední mimořádný vánoční výplatní termín byl 21.12.2011. První novoroční výplatní termín je ve středu 11.1.2012. Docházkové lístky nutno odevzdat klasicky do pondělní půlnoci.

PF 2012

24.října 2011
Jsme Zelená firma. JOB-centrum Ostrava, s.r.o. se se zapojilo do projektu Zelená firma a umožňuje svým zaměstnancům zbavit se ekologickým způsobem vysloužilých drobných elektrospotřebičů a baterií, čímž rozšiřuje svoje aktivity v oblasti ochrany životního prostředí.
Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie mohou zaměstnanci jednoduše odkládat do sběrného boxu, který je umístěn v administrativní budově. Projekt naší společnosti také umožňuje ekologickou likvidaci objemného firemního elektroodpadu.
Krabice na bezplatný sběr tonerů je umístěna v kanceláři JOB-centra a je veřejně přístupná. Odevzdávat tonery k recyklaci tak mohou nejen příchozí zákazníci JOB-centra, ale i v areálu kolejí VŠB-TUO bydlící studenti.
Cílem projektu Zelená firma je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení. Ta obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je například rtuť, olovo, kadmium či brómované zpomalovače hoření, ale také velké množství recyklovatelných a znovu využitelných materiálů.
Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a.s., která zajišťuje organizaci sběru, třídění, recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České republice.


6. října 2011
JOB-centrum Ostrava se letos již potřetí stalo finalistou soutěže Firma roku v Moravskoslezském kraji. Odbornou porotou soutěže Firma roku 2011 bylo JOB-centrum Ostrava, s.r.o. vybráno ze skoro 6 tisíc přihlášených firem a živnostníků jako jeden z 10 finalistů v Moravskoslezském kraji. JOB-centrum Ostrava se letos stalo finalistou soutěže Firma roku v Moravskoslezském kraji již potřetí, což svědčí o vynikajících výkonech zaměstnanců společnosti.
O účast v soutěžích byl letos rekordní zájem. V loňském roce se v Moravskoslezském kraji přihlásilo 184 firem, letos v mimořádně silné konkurenci 296 společností. Počet soutěžících tedy meziročně narostl o 61 procent. V celostátním měřítku se přihlásilo celkem 5.857 podnikatelů, firem i živnostníků, což je oproti loňskému roku nárůst o 42 procent. To je důkazem toho, že se pro podnikatele jedná o prestižní titul, který je oceněním jejich tvrdé práce.
"Je to velká čest, být v první desítce firem v kraji spolu s velikány jako Arcelor Mittal nebo ČSAD Havířov, které se stalo vítězem krajského kola a bude nás reprezentovat na celostátní úrovní. Jsme potěšeni i tím, že na druhém místě v kraji je jeden z našich zákazníků, ostravská stavební společnost Omlux. A také že vítězem v kategorii Web roku 2011 se stal další náš zákazník, havířovská pekárna a cukrárna Semag." řekl jednatel společnosti JOB-centrum Ostrava Ing.Radovan Burkovič. I mnozí z dalších přihlášených jsou dlouholetými zákazníky JOB-centra.

Certifikát finalisty krajského kola Firma roku 2011

Vyhlášení výsledků regionálního kola se konalo jako slavnostní odpoledne zakončené firemním klubovým večerem za přítomnosti účastníků a vzácných hostů v Mamaison Imperial Hotelu Ostrava. V jeho průběhu se konala na pódiu živě Všechnopárty uváděná Karlem Šípem, při níž zpovídal vítěze kategorií Firma roku a Živnostník roku.
Více o soutěži v Moravskoslezském kraji zde, celostátně pak na www.firmaroku.cz.

Zprava vítězný Živnostník roku Moravskoslezského kraje 2011 a zástupce Firmy roku Moravskoslezského kraje 2011 Salonek hotelu Mamaison Imperial Ostrava byl při slavnostním vyhlašování zaplněn do posledního místečka, personál musel dokonce donášet další židle Stupně vítězů, první až třetí v pořadí soutěže Firma roku Moravskoslezského kraje 2011 pózují fotografům, vpravo kategorie Živnostník roku Moravskoslezského kraje 2011, vlevo zástupci Firmy roku Moravskoslezského kraje 2011 Vítězové Firma roku a Živnostník roku Moravskoslezského kraje 2011 v rozhovoru s moderátorem Karlem Šípem na Všechnopárty

Červenec 2011
JOB-centrum Ostrava, s.r.o. se zapojilo do akce SBÍREJ-TONER.CZ. Jde o ekologicko – charitativní projekt, organizovaný firmou OTTO Office (CZ) s.r.o.. Sbíráním prázdných tiskových kazet určených k renovaci zajišťuje peníze pro ústav mentálně postižených v Moravskoslezském kraji. Krabice na bezplatný sběr tonerů je umístěna v kanceláři JOB-centra a je veřejně přístupná. Odevzdávat tonery k recyklaci tak mohou nejen příchozí zákazníci JOB-centra, ale i v areálu kolejí VŠB-TUO bydlící studenti.


Březen 2011
JOB-centrum Ostrava, s.r.o. bojuje v čele Asociace pracovních agentur s Ministerstvem práce o nesmyslné diskriminační povinné pojištění agentur práce
JOB-centrum plně stojí za názory APA v boji s MPSV o nesmyslnou povinnost diskriminačního pojištění agentur práce a ztotožňuje se s jejími prohlášeními na webu www.apa.cz. Vzhledem k právním rozborům, kdy by ignorací nesmyslné a nesplnitelné diskriminační povinnosti, zavedené do zákona z popudu MPSV, mohlo dojít až ke kriminalizaci podnikání JOB-centra Ostrava, si pojištění vyhovující alespoň části §58a Zákona o zaměstnanosti naše společnost vyřídí. Tento zákon požaduje diskriminačně pouze po agenturách práce, jako jedinému zaměstnavateli ze všech v ČR, pojištění pro případ úpadku svého nebo úpadku uživatele ve výši trojnásobku vyplaceným mezd dočasně přidělených zaměstnanců.
MPSV sice na svém webu uvádí k 30.3.2011 jen 2 pojišťovny, které takové pojištění z celkem 30 v ČR nabízí, ale současně v tiskovém prohlášení z 29.3.2011 už říká "V současné době je možné pojištění sjednat minimálně u dvou pojišťoven.". Čímž nevylučuje ostatní. Také píše, že "v důsledku úpadku uživatele dochází nejčastěji k úpadku agentury práce." Proto JOB-centrum Ostrava s.r.o. zvolila pojištění Atradius pojišťovny na pohledávky za uživateli, která zmíněné riziko vykrývá a je od 31.3.2011 pojištěna. Stejného dne odeslala Certifikát o pojištění datovou schránkou na MPSV ČR.
Podle právních rozborů však může agentura práce zkrachovat jen když:
a) agenturu majitel "vytuneluje" - žádná pojišťovna pak ale plnit nebude, jde o kriminální čin ve výluce z pojištění
b) zkrachuje z nedostatku zakázek - pak ale nemá zaměstnance a není tedy komu co hradit. Její zaměstnanci jsou přesto už dnes díky sociálnímu pojištění chránění a mzdy dostanou od ÚP (jak agenturní zaměstnanci tak naši "kancelářští" kmenoví zaměstnanci)
c) agentuře nezaplatí uživatel a dostane ji do druhotné platební neschopnosti - tohle právě řeší pojištění pohledávek Atradius pojišťovny.

15. března 2011
Zaměstnanost pro všechny (kdo chtějí)
JOB-centrum Ostrava, s.r.o. se už v listopadu 2011 zapojila do ustavujícího se Moravskoslezského paktu zaměstnanosti. Moravskoslezský pakt zaměstnanosti (dále jen MSPakt) je strategické partnerství desítek podnikatelských subjektů, škol a dalších institucí v Moravskoslezském kraji, které postupně vznikalo v průběhu roku 2010 a bylo završeno oficiálním podpisem dokumentu o uzavření paktu 24. února 2011 v Ostravě mezi Moravskoslezským krajem, Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje, Krajskou hospodářskou komorou MSK a Regionální radou Regionu soudržnosti Moravskoslezsko.
MSPakt si klade za cíl významně přispět ke změně dlouhé roky trvající nepříznivé situace na zdejším trhu práce. Jeho nástrojem pro uskutečnění změn je Integrovaný program rozvoje zaměstnanosti. Nositelem Moravskoslezského paktu zaměstnanosti je Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje.
MSPakt chce přispívat k realizaci vize Moravskoslezského kraje „Konkurenceschopný region úspěšných a spokojených lidí“ tím, že bude podporovat vytváření více a lepších pracovních příležitostí a připravovat kompetentní lidi pro ekonomický rozvoj kraje. V Moravskoslezském kraji je kvalitní infrastruktura institucí a nabídka služeb pro trh práce, s úřady práce jako hlavními nositeli aktivit pro nezaměstnané. Moravskoslezský Pakt Zaměstnanosti ve spolupráci s partnery připraví projekty, které rozšíří stávající možnosti získat pracovní uplatnění. Do nich se v rámci části projektu s názvem "Zaměstnanost pro všechny (kdo chtějí)" zapojilo i JOB-centrum Ostrava, s.r.o..

Pátek 25. února 2011
Spoluzakladatel, spolumajitel a jednatel JOB-centrum Ostrava, s.r.o. Ing.Radovan Burkovič byl zvolen prezidentem a členem výboru profesního sdružení Asociace Pracovních Agentur, o.s..

Členy APA přesvědčily dosavadní kroky JOB-centrum Ostrava, s.r.o. na poli legislativy i hájení zájmů agentur práce. Souhlasili i s předloženými tezemi a vizí dalšího fungování APA pod vedením nového prezidenta APA Ing.Radovana Burkoviče:
1) změnit dokumenty APA (Stanovy a Etický kodex) tak, aby APA byla "akčnější" a jednodušeji řiditelná
2) změnami Stanov přispět k výrazném šetření a jednoduchosti hospodaření APA
3) oživit činnost APA a kontaktovat s nabídkou členství v APA aktivní agentury práce, které se v průběhu minulých 3 let zapojily do aktivit ohledně změn legislativy. Orientovat se na soukromé české subjekty s majiteli, kteří v nich sami pracují a mají zájem věci měnit
4) APA se bude vyjadřovat k otázkám, které se dotýkají podnikatelského života jejích členů (změny zákonů, záměry ministerstev, kauzy v jejím oboru podnikání) na svém webu, informováním médií a odpovědných činitelů (poslanci, senátoři, vláda atp.)
5) APA bude poskytovat základní servis svým členům z hlediska změn legislativy (ať už přímé změny nebo poradenství, případně odkázáním na příslušné instituce či orgány, kde mají členové možnost domoci se svých práv)
6) APA umožní členům sdílení zkušeností s agenturními pracovníky, uživateli a orgány státní správy a samosprávy
7) APA bude koordinovat své kroky s profesními podnikatelskými sdruženími v ČR i zahraničí (např. APPS, HK ČR, SPD atd.).
Dalšími členy výboru APA se stali zakladatel APA a její první prezident Kamil Grund ze SODAT s.r.o. Brno a dlouholetý člen Ing.René Kuchár z Agentury STUDENT s.r.o. Praha.

Pátek 25. února 2011
JOB-centrum Ostrava, s.r.o. se stalo členem profesního sdružení Asociace Pracovních Agentur, o.s. (APA).


Již před 3 lety jsme projednávali na zasedání shromáždění APA v Praze na Strahově možnost vstupu do APA. Avšak tehdejší situace nepřesvědčila společníky JOB-centrum Ostrava, s.r.o., že by jejich členství bylo přínosem i pro JOB-centrum samé. Vzhledem ke změnám na trhu práce a legislativnímu vývoji jsme dospěli k názoru, že se budeme muset zapojit do profesních sdružení a naše dosavadní firemní aktivity na tomto poli pozvednout na vyšší úroveň společných, koordinovaných aktivit více agentur práce.

Středa 16. února 2011
Ve finále soutěže Podnikatel roku 2010 České republiky bylo i JOB-centrum Ostrava, respektive spoluzakladatel a spolumajitel Ing.Radovan Burkovič, jednatel společnosti. 21 let podílu na budování firmy, zaměřené na brigády pro studenty, ale nejen pro ně, odměnila odborná porota jeho účastí mezi finalisty v Moravskoslezském kraji i mezi semifinalisty v České republice.
Vyhodnocení celostátního kola soutěže se konalo jako slavnostní galavečer za přítomnosti vzácných hostů v Paláci Žofín v Praze 16.února 2011. Kromě mnoha dosavadních vítězů z historie soutěže i ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberka, který je sám podnikatelem v lesnictví a dalších oblastech na v restituci navrácených bývalých panstvích knížecího rodu. Konkurence byla velká, byť největší naději měli podnikatelé právě z Moravskoslezského kraje - viz článek Bude Podnikatel roku 2010 z Moravy? .
Celým večerem provázel výborný Marek Eben a atmosféra byla srdečná i napínavá zároveň. Před slavnostní večeří byli známi alespoň Finalisté soutěže Podnikatel roku 2010. Na vyhlášení celkového vítěze jsme si museli počkat až k dezertu.
Vítězi celostátního kola triumfovali podruhé. Jak v Moravskoslezském kraji, tak i v České republice vyhráli soutěž Podnikatel roku 2010 bratři Adam Walach, Valdemar Walach a Mariusz Walach z firmy Walmark a.s., výrobce doplňků stravy a OTC léků z Třince - tisková zpráva. Všichni tři budou reprezentovat podnikatelský stav České republiky na mezinárodním finále Entrepreneur Of The Year® v Monte Carlu v červnu 2011. Více na www.podnikatelroku.cz.

Pódium v hlavním sále Paláce Žofín s vítězi jednotlivých části soutěže Podnikatel roku 2010 České republiky. Bratři Adam Walach, Valdemar Walach a Mariusz Walach z firmy Walmark a.s., vítězové soutěže Podnikatel roku 2010 ČR

15. února 2011
Ve finále soutěže Podnikatel roku 2010 v Moravskoslezském kraji bylo i JOB-centrum Ostrava, respektive spoluzakladatel a spolumajitel Ing.Radovan Burkovič, jednatel společnosti. 21 let podílu na budování firmy, zaměřené na brigády pro studenty, ale nejen pro ně, odměnila odborná porota jeho účastí mezi finalisty v Moravskoslezském kraji.
Vyhodnocení krajského kola se konalo v úterý 15.2.2011 v předsálí zasedací síně sídla Moravskoslezského kraje za účasti náměstka hejtmana pro regionální rozvoj Mariana Lebiedzika, zástupců pořádající auditorské firmy Ernst & Young a médií. Jako nejlepší byla vyhodnocena trojice bratři Walachových, zakladatelů a majitelů Walmark a.s., výrobce doplňků stravy a OTC léků z Třince - tisková zpráva. Regionální kolo soutěže Podnikatel roku se v Moravskoslezském kraji konalo již po šesté.

Adam Walach a Mariusz Walach, zakladatelé a majitelé firmy Walmark a.s. získali titul Podnikatel roku 2010 Moravskoslezského kraje (třetí bratr Waldemar byl služebně mimo).

Celostátní kolo soutěže Podnikatel roku 2010, jejímž je Ing.Burkovič jedním ze semifinalistů, proběhne jako slavnostní galavečer za přítomnosti vzácných hostů v Paláci Žofín v Praze 16.února 2011. Vítěz celostátního kola bude reprezentovat podnikatelský stav České republiky na mezinárodním finále Entrepreneur Of The Year® v Monte Carlu v červnu 2011.
Více na www.podnikatelroku.cz.

14. ledna 2011
Byli jste u nás v roce 2010 na brigádě?
Je čas vyžádat si zaplacené daně zpět! Neváhejte, zákonný termín je od 17.ledna do 15.února 2011.

A nejde o malé peníze. Kdo si v průběhu roku 2010 vydělal 10 tis. Kč hrubého, může dostat zpět až 1.800,- Kč, záleží na individuální situaci. Souhrnné informace naleznete i zde. V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat. Jak o vrácení daní požádat :

 1. O roční zúčtování daně si může požádat každý, kdo měl u nás v roce 2010 příjmy pouze ze zaměstnání, a to buď od jednoho zaměstnavatele, nebo od více zaměstnavatelů postupně za sebou, přičemž JOB-centrum bylo v roce 2010 jeho posledním zaměstnavatelem .


 2. Požádat o roční zúčtování si u nás můžete osobně v termínu od pondělí 17.ledna 2011, nejpozději však do úterý 15.února 2011 . Žádosti DORUČENÉ na JOB-centrum po 15.2.2011 již není možno ze zákona námi zpracovat.


 3. Roční zúčtování daně NELZE provést v případě, že existuje povinnost poplatníka podat daňové přiznání sám (platí zejména při souběhu příjmů ze zaměstnání, příjmů z podnikání, příjmů z pronájmu, příjmu ze zahraničí a také pokud je brigádník cizinec).


 4. Formulář žádosti Vám bude na požádání :
  • Předán osobně v naší kanceláři na adrese JOB-centrum Ostrava, s.r.o., koleje VŠB-TU Ostrava, budova A 3. patro, Studentská 1770/1, Ostrava-Poruba, v pracovní době od 8 do 16-ti hodin, navíc v pondělí a ve středu až do 18-ti hodin. Zde Vám taky pomůžeme s vyplněním formuláře.

  • Zaslán na Vámi uvedenou poštovní adresu.

  • Zaslán emailem na Vámi uvedenou emailovou adresu.

 5. Jestliže roční hrubá mzda za rok 2010 u všech zaměstnavatelů nepřesáhne částku cca 150 000,- Kč, není nutno k žádosti přikládat další doklady – potvrzení o studiu, potvrzení o platbě životního a penzijního pojištění, potvrzení o darování krve, apod., jelikož uplatněním těchto daňových úlev již nedojde ke zvýšení přeplatku.


 6. Daňové zvýhodnění na vyživované dítě (děti) je možno uplatnit v případě, že hrubá mzda za rok 2010 u všech zaměstnavatelů je vyšší než 48.000 Kč. K tomuto je nutno předložit doklad u existenci dětí (rodný list, zápis v občanském průkaze), u zletilých dětí navíc potvrzení o studiu.


 7. Pokud existují příjmy i od ostatních zaměstnavatelů, je nutné od nich vyžádat Potvrzení o zdanitelných příjmech a přiložit jej k Žádosti o roční zúčtování daně. Toto se nevztahuje na příjmy zdaněné tzv. srážkovou daní.


 8. Přeplatky budou vypláceny :

  • Převodem na konto v úterý 22.března 2011, máte-li podanou žádost o zasílání mezd na konto. Doporučujeme Vám využít tento způsob vrácení přeplatků.

  • Hotově ve středu 23.března 2011 v době od 9 do 17-ti hodin.

  • Poštovní poukázkou ve čtvrtek 24.března 2011, pokud si přeplatky nevyzvednete ve výplatním termínu.

3. ledna 2011
Výplatní termín v lednu 2011 za práci z roku 2010 je středa 12.1.2011 klasicky 10-16 hodin. V dalších termínech nelze mzdy kvůli novým zákonným termínům odvodu daní za rok 2010 vyplatit. Musí být už nejpozději 20.1.2011 zúčtované včetně odvodu daní a pojistného na konta státu. Docházkové lístky nutno odevzdat klasicky do pondělní půlnoci.
První mzdy za práci v lednu 2011 obdržíte ve středu 12.ledna 2011. Výplatní termíny 26.1.2011 a 9.2.2011 už budou určeny pouze pro výplatu mezd za práce v roce 2011.

3. ledna 2011
Připravili jsme pro Vás Stručného průvodce novinkami v zaměstnávání platnými od 1.1.2011. Činnost pracovní agentury je složitým křížením paragrafů Zákona o zaměstnanosti, Zákoníku práce, Zákona o dani z příjmu, Zákona o DPH a celé řady zákonů upravujících oblast zdravotního, sociálního a úrazového pojištění. Překotné změny mnoha zákonů navržené novou vládou na podzim 2010 a schválené parlamentem v "legislativní nouzi" v zimě 2010, přinášejí také novinky pro brigádníky. Stručně v bodech :

1. Omezení zaměstnávat cizince - občany mimo zemí EU

Nařízení vlády z 5.3.2009 zakazuje agenturám práce zaměstnávat (a tím i dovážet) nekvalifikované zaměstnance ze ZAHRANIČÍ, konkrétně ze TŘETÍCH ZEMÍ mimo EU. To sice JOB-centrum nedělalo a nedělá, ale nařízení mimoděk postihlo i studenty ze zemí mimo EU, studující v ČR, kteří si doposud mohli alespoň 30 dní v roce přivydělávat na brigádě bez složité procedury pracovního povolení.

2. Věkové omezení dle Zákoníku práce pro mladší 18-ti let (mladiství)

Novela Zákoník práce § 79 stanovuje, že délka stanovené týdenní pracovní doby nesmí překročit u zaměstnanců mladších 18 let (typicky středoškoláci a učni) u všech zaměstnavatelů celkem 40 hodin týdně s tím, že délka směny v jednom dni nesmí přesáhnout 8 hodin. Mladiství také nesmí dělat přesčasy a nesmí na noční práce. Podmínkou nástupu do práce je věk min. 15 let a ukončení školní docházky, což je bohužel dle školského zákona školní rok včetně letních prázdnin (do 31.8.).

3. Možnost práce současně se zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání na ÚP

Každý uchazeč o zaměstnání na Úřadu práce si může u JOB-centra vydělat brigádně max. 4.000,- Kč hrubého měsíčně, tj. max. polovinu minimální mzdy. Jen tak může být současně evidován na ÚP a tím mít hrazeno povinné zdravotní pojištění státem. Výdělky dosažené u několika zaměstnavatelů v průběhu 1 měsíce se sčítají a překročení si musí hlídat pracovník sám.
Nejpozději v den nástupu na brigádu je povinen Úřadu práce doložit Dohodu o pracovní činnosti, po skončení měsíce také výši výdělku.
Na dobu, kdy uchazeč dostává mzdu v rámci přivýdělku, se mu pozastavuje výplata podpory v nezaměstnanosti.
Uchazeči zaevidovaní na ÚP do 31.12.2010 mají souběh mzdy a pobírání podpory umožněn i nadále.


4. Evidence odpracované doby pro účely poskytování podpory v nezaměstnanosti

Nárok na podporu v nezaměstnanosti má osoba, která v posledních 3 letech před zařazením do evidence ÚP vykonávala zaměstnání alespoň po dobu 6 měsíců. Za výkon zaměstnání se považuje pouze takové zaměstnání, ze kterého bylo odváděno sociální pojištění a některé náhradní doby (péče o děti do 4 let ap.). Za výkon zaměstnání se nepovažuje zejména doba studia a práce na krátkodobých brigádách, které mají všichni pracovníci na JOB-centru.

5. Sociální dávky a dávky státní sociální podpory

Příjem získaný od JOB-centra ovlivňuje nárok na dávky státní sociální podpory (přídavky na dítě, příspěvek na bydlení) a je Vaše povinnost tento příjem přiznat. Jediná výjimka je příjem studenta v období července a srpna. Pokud pobíráte sociální dávky od sociálního odboru obecního úřadu, např. doplatek do životního minima, je zde povinnost přiznat veškeré příjmy, a to i včetně července a srpna.
Ženy na mateřské a rodičovské dovolené si mohou vydělávat neomezeně, aniž ztratí nárok na výplatu mateřské či rodičovského příspěvku.

6. Zdravotní pojištění, sociální pojištění, nemocenská, důchody

Zaměstnání u JOB-centra nepodléhá sociálnímu (nemocenskému) pojištění dle § 6 Zákona o nemocenském pojištění č.187/2006 Sb. a podle § 5 písm. a) bod 6 Zákona o veřejném zdravotním pojištění 48/1997 Sb. nepodléhá ani zdravotnímu pojištění. Nevzniká nárok na dávky nemocenského pojištění, dovolenou na zotavenou a odpracovaná doba se nezapočítává jako doba zaměstnání rozhodná pro stanovení nároku na podporu v nezaměstnanosti. Pokud nejste zdravotně pojištěni jinak (v jiném zaměstnání, student, žena na mateřské, důchodce atp.) musíte se přihlásit na své zdravotní pojišťovně jako samoplátce a platit si zdravotní pojištění sami (zdravotní pojištění činí 13,5% z minimální mzdy, minimální mzda je pro rok 2011 stále 8 tis. Kč, povinné zdravotní pojištění samoplátce tedy je 1.080,- / měsíc).

7. Daň z příjmu, zvýhodnění zdravotně postižených

Daň z příjmu činí 15% z hrubé mzdy. Pokud podepíšete Prohlášení k dani, bude Vám sražená daň po ukončení roku 2011 na základě Vaší žádosti v roce 2012 vrácena. Při brigádách u JOB-centra pro Vás není výhodné žádat o slevy na dani již v průběhu roku, protože byste neobdrželi maximální možnou částku vrácené daně. Příklad zdanění naleznete zde
Osoby se zdravotním postižením, poživatelé plně nebo částečně invalidních důchodů, mají díky slevám na dani možnost mít vratku daně ještě vyšší (nutno uvést v Prohlášení k dani a doložit).

8. Máte další otázky, na které jste tady nenašli odpověď ? Zkuste FAQ pro brigádníky.

9. Máte další otázky, na které jste nenašli odpověď tady ani v části FAQ pro brigádníky ? Napište nám ji.

1. ledna 2011
Mnoho štěstí v Novém roce 2011 Vám přeje JOB-centrum Ostrava, s.r.o.. Naše kancelář bude v čase vánočním a novoročním od pátku 24.12.2010 do neděle 2.1.2011 uzavřena. Těšíme se na Vás opět v pondělí 3.1.2011. První
výplatní termín je ve středu 12.1.2011. Docházkové lístky nutno odevzdat klasicky do pondělní půlnoci.

PF 2011