2016 <-|           Novinky v roce 2015           |-> 2014     


21.prosince 2015

Šťastný Nový rok 2016 Vám přeje Vaše JOB-centrum Ostrava! Dovolujeme si Vás informovat o novoročním provozu. Od čtvrtku 24.12.2015 do pátku 1.ledna 2016 je naše kancelář pro veřejnost uzavřena. V těchto dnech bude probíhat mj.úklid a stěhování po rekonstrukci v budově, kde sídlíme, překlopení databází, HW a SW zabezpečení. Těšíme se na Vás opět v pondělí 4.ledna 2016. První novoroční výplatní termín je ve středu 13.ledna 2016. Docházkové lístky nutno odevzdat opět klasicky do pondělní půlnoci.

PF 2016
10. července 2015 - (původně 20.září) prosinec 2015

Stavební práce v objektech sídla JOB-centrum Ostrava zasáhnou i naše kanceláře a přinesou tříměsíční nepohodlí našim zákazníkům.

BOHUŽEL, STAVBAŘI MAJÍ DÍKY ŠPATNÉMU PROJEKTU A KORDINACI PRACÍ KLASICKY SKLUZ A PRACUJE SE I PO 30.LISTOPADU 2015, NEJMÉNĚ DO 31.12.2015.


Omlouváme se všem našim zákazníkům za diskomfort, hluk a prach na příchodu k areálu Kolejí a menz Vysoké školy báňské - Technické Univerzity Ostrava, kde už 25 let sídlíme. Na sousední budově B, která je postavena podél chodníku na příchodu od zastávek MHD, má probíhat postupně od 15.června do 20.září 2015 výměna oken, zateplení obvodového pláště a střechy. Podobná té, která na "naší" budově A proběhla v létě roku 2013. Přístupové cesty do areálu jsou tak zčásti blokovány oplocením a přechodně stavební technikou, navážející a odvážející stavební materiál. V okolí budovy bude stát lešení a při demontáži obvodových zdí mohou do okolí padat odletující kusy omítek a další materiál. Doporučujeme proto chodcům striktně používat vyznačené přístupové cesty a automobilistům jiné parkoviště v areálu, než mezi budovami A, B. Stojan JOB-centra na jízdní kola u společného vchodu do obou budov sice zůstal zachován, ale má jen poloviční kapacitu. AKTUALITA - ANI 9.12.2015 NENÍ HOTOVO.

Na poslední chvíli došlo k ohlášení prázdninových stavebních prací i na budově A Kolejí a menz Vysoké školy báňské - Technické Univerzity Ostrava, tedy u našich kanceláří. Probíhat má postupně dle plánu od 1.července do 20.září 2015. Z původně nenápadné zprávy o možné rekonstrukci nákladního výtahu se stala velká stavební akce. Cílem je zlepšení vnitřní požárně-technické ochrany ve 40 let starém objektu. Na přístupovém schodišti, v nástupištích všech 4 výtahů, v našich kancelářích i přilehlých chodbách s pokoji studentů, bude vybudováno několik nových protipožárních stěn a požárních dveří, oddělujících od sebe jednotlivé požární úseky výškové budovy A. AKTUALITA - ANI 9.12.2015 NENÍ HOTOVO.

Pro naše zákazníky to znamená neustálý hluk, prach a vibrace při bourání stávajících příček na přístupových schodištích, před výtahy a vchodů do chodeb. Dále nepořádek při mokrém vyzdívání, omítání a malbě nových stěn, včetně osazování dveří. Podle zkušeností z vyšších pater budovy se bude jednat o vytloukání kovových rámů, rozbrušování zebetonovaných pacek, odřezání radiátorů, drážkování v omítce a betonu pro novou kabeláž, řezání překladů a příček hydraulickou pilou, probíjení podlah v různých částech budovy pro nové stupačky sbíjecími kladivy, zarovnávání otvorů sbíjecími kladivy, mokré zdění, montáž dveřních rámů, pěnování, základní omítky, štukování, malbu, nastřelování nových podhledů. To všechno přinese hluk, prach, vibrace a kluzkou špínu na příchodech ke kanceláři JOB-centra. Může být i důvodem, proč dispečerky špatně slyší telefonické hovory a osobní jednání také bývá pro hluk složité.

Postupně dojde k zazdění otvorů na schodištích, zazdění příchodu a osazení nových dveří u výtahů, posunu stěny na podestě včetně nových dveří (zvětšení plochy kanceláří na úkor podesty) a nakonec dojde k vybourání stávající skleněné příčky kanceláře, osazené informačními nástěnkami. To všechno bude částečně omezovat provoz našich kanceláří. Děláme vše proto, aby se to Vás, našich zákazníků, dotklo co nejméně. A následně obrátilo na podzim v dobré zvýšením Vašeho komfortu na větší kancelářské ploše.

Bohužel nám nebyly práce ohlášeny ani co do rozsahu, ani v dostatečném předstihu. Musíme proto zůstat na místě a veškeré následky strpět. A to včetně situací, kdy byly překopnuty kabely a vypadla nám několikráte elektřina na obou kancelářích, kdy přes prach na schodišti nebylo vidět, kdy se otřásají zdi, kdy dopoledne vysátá a vytřená kancelář je v poledne opět pokryta vrstvou prachu atd. atd.. Z průběhu rekonstrukce zde umísťujeme fotografie, ať víte, do čeho jdete. Datumy pod fotkami ukazují (ne)postup prací. AKTUALITA - ANI 9.12.2015 NENÍ HOTOVO. Děkujeme Vám za pochopení.

30. června 2014

Dvě dlouholeté pracovnice JOB-centra získaly zasloužený inženýrský titul.

Zvyšování kvalifikace a udržování si povědomí o oboru patří k nezastupitelným důvodům toho, proč JOB-centrum Ostrava je na trhu už 25 let. Chceme touto cestou popřát dvěma dlouholetým pracovnicí JOB-centra k získání léty studií zaslouženého inženýrského titulu. První z nich tak plynule navázala na střední školu a bakalářský titul, druhá si doplnila vzdělání studiem při zaměstnání. Gratulujeme Ing. Markétě Golichové a Ing. Andrei Karpytové.

19. června 2014

Ekonomika nabírá na dechu i na Moravě a ve Slezsku, všude začínají chybět brigádníci.

Ekonomika nabírá na dechu i na Moravě a ve Slezsku, začínají chybět brigádníci. Po oživení a nedostatku brigádníků na veškeré činnosti v Čechách na podzim 2014 se oživení na jaře 2015 přesunulo i na Moravu a do Slezska. Nejprve začalo být problémem sehnat více lidí na jednu akci, později rychlé nástupy zde dne na den a dnes už je problém takřka vše. Nacházíme se právě v období, kdy na trhu brigád se pohybují demograficky nejslabší ročníky. Tak, jak chybí studenti a učni středním školám a učilištím, tak, jak chybějí vysokoškoláci univerzitám, tak chybějí i brigádníci firmám. Vzhledem k oživení průmyslu a snižující se nezaměstnanosti již nelze spoléhat ani na nezaměstnané, kteří nacházejí čím dál častěji kýženou práci na plný pracovní úvazek. A důchodci? Ti patří mezi brigádníky již několik let, takže ani odtud lidé nepřijdou.

Začal cenový boj o lidi zvyšováním mezd. Avšak v praxi to vidíme bohužel jen tak, že silnější firmy s vyšší nabídkou přetahují brigádníky firmám s nižší nabídkou hrubé mzdy. Nových brigádníků, nalákaných zvyšujícími se mzdami k práci, je poskrovnu. Přestože denně je v nabídce 10 a více různých brigád a kategorie "Lukrativní z různých oborů" už zahrnuje jen mzdy 75,- Kč/hod a vyšší. Nepomáhají reklamní a náborové kampaně, dokonce ani v prostředcích městské hromadné dopravy a na úřadech práce. Budeme se muset adaptovat a zhruba 6letým údobím nedostatku projít. Než do škol dorazí opět ročníky silnější.

6. června 2015

JOB-centrum Ostrava podpořilo etapovou zastávku Elektromarathonu 2015 Lvov - Monte Carlo.

JOB-centrum Ostrava již od roku 2013 využívá pro dopravu na území Ostravy a okolí elektrokolo a elektromobil. Jejich nejčastější řidič a jednatel Ing. Radovan Burkovič je zároveň členem Asociace pro elektromobilitu ČR (APEL ČR).


Díky tomu vozidlo JOB-centrum Ostrava podpořilo etapovou zastávku Elektromarathonu 2015 Lvov - Monte Carlo, závodu elektromobilů napříč Evropu. Letošní zastávka v Ostravě Přívoze na polygonu firmy Libros byla velkou šou, kterou zakončila spanilá jízda kolony elektromobilů a elektrobusu Ostravou a závěrečné focení na Prokešově náměstí před Novou radnicí za přítomnosti primátora statutárního města Ostravy pana Ing. Macury. Předání cen výhercům etapy pak proběhlo v areálu Librosu, hlavním sponzorem byla - prozatím jen spalovací - automobilka Tatra. V celodenním programu nechyběly praktické atrakce pro návštěvníky, svezení elektromobily i jejich řízení zájemci na uzavřeném okruhu.5. dubna 2015

Přelom března a dubna 2015 - SLAVÍME 25 LET !

Na přelomu března a dubna 2015 jsme oslavili 25 let existence JOB-centra v Ostravě na VŠB-Technické univerzitě Ostrava. Srovnání začátků JOB-centra, jako mládežnické organizace v roce 1990, a reality jako podnikatelského subjektu po 25 letech, můžete vidět níže v tabulce. Byť k naší nelibosti ovlivněné nedávno proběhlou finanční a ekonomickou krizí a od roku 2004 neustálým zpřísňováním legislativy a vyšší finanční náročností podnikání agentur práce. Což přineslo jen nárůst černého trhu, nelegálních agentur práce a nelegálního zamětsnávání vůbec. Ke škodě nás všech.

Vyplacené mzdy 1996-2014


Srovnání po 25-ti letech Rok 1990 Rok 2015
Počet obsloužených firem ročně cca 25 97 (statistika 2014, jinak až 250)
Počet zaměstnaných brigádníků ročně 1.573 1.338 (statistika 2014, jinak až 3.600)
Počet nástupů na brigády 2.100 53.380 (statistika 2014 jinak až 100 tis.)
Obrat společnosti v milionech Kčs v desítkách milionů Kč (statistika 2014)
Počet zaměstnanců v kanceláři 15 dobrovolných 8 na plný pracovní poměr a 2 pomocníci
Vzdělání zaměstnanců 15 středoškoláků 6 vysokoškoláků a 4 středoškoláci, všichni s dlouholetou praxí
Pracovníci dispečinku denně 1 z 15 dobrovolných, střídají se 2 s pevnou pracovní dobou
Pracovníci mzdového oddělení nárazově 1 ze 2 dobrovolných, doplňují se 1 s pevnou pracovní dobou a 1 pomocník
Pracovníci vedení společnosti nárazově 1 z 5 dobrovolných, doplňují se 4 s pevnou pracovní dobou
Vedení agendy 100 % ruční na papíře 99% počítačově
Rychlost nástupu na brigády do firem 1-2 týdny nejpozději do 3 dní, někdy ihned
Kanceláře společnosti 1 malá 2 velkoprostorové, kuchyňka, sklad
Komunikační kanály elektronické 0 vlastní doména www.jobcentrum.cz, internetový databázový systém, SMS, email a RSS komunikační systém
Zveřejňování nabídky brigád osobně, telefonicky, nástěnky na osobní, emailový a telefonický dotaz včetně mobilu, denně aktualizovaná nabídka na www.jobcentrum.cz, zdarma emailem i SMS, RSS, vlastní nástěnky na školách
Reklama do okolí 0 systém naváděcích cedulí u silnic, prostředky MHD, direct mailing poštovní i elektronický, aktivity v médiích (rozhlas, tisk, TV)
Telefoní linky pevné 2 8
Telefony pro pevné linky 2 telefony s otáčecím číselníkem 8 tlačítkových s displejem plus vlastní telefonní ústředna s GSM moduly
Mobilní linky a GSM telefony 0 8
Faxy 0 1
Modemy a faxmodemy 0 13
Webová prezentace 0 vlastní obsáhlý interaktivní web na vlastním serveru
Počítače teprve od 6/1990 1 typ XT počítačová síť napojená na internet světlovodným kabelem, 3 servery, 14 počítačů, 4 notebooky
Tiskárny teprve od 6/1990 1 černobílá jehličková formát A4 9 laserových propojených v síti, z toho 1 barevná, až do formátu A3
Scanery 0 1 barevný propojený síťově až do formátu A3
Kopírky teprve od 8/1990 1 stolní formát A4 1 velkokapacitní barevná digitální v počítačové síti formát A3
Software (databáze, účetní, bankovní) 0 5 pracujících síťově, 3 vzájemně přímo propojené
Automobily teprve od 7/1990 občas 1 z půjčovny 4, z toho 1 elektromobil
Jízdní kola teprve od 1991 4 v rámci provozované půjčovny 1 elektrokolo
Ochranné známky 0 1
Licence k zaměstnávání GŘ ÚP ČR 0 1
Udělená ocenění a tituly 0 Držitelé "Etického kodexu HK ČR", "Kodexu nediskriminujícího podnikatele", titulu "Ethnic Friendly zaměstnavatel", ocenění "Společnost přátelská rodině" a děkovného uznání "Za aktivity mající celkový vliv na hospodářský, ekonomický a společenský rozvoj Moravskoslezského kraje"
Členství v asociacích 0 Člen Krajské Hospodářské komory Moravskoslezského kraje, člena Hospodářské komory ČR, člen Asociace pracovních agentur
Další aktivity v průběhu let 1990 - 2015 studentské Taxi centrum, studenstký V-klub ve vlastní režii i v rámci konsorcia se Stavovskou unií VŠB Ostrava, postupně až 3 posilovny, faxové služby, kopírovací služby, spolupořadatelství sportovních akcí………


20.března 2015

Tisková zpráva: Stát stále zadržuje brigádníkům daně, nic se nezměnilo. Perou se s tím i agentury práce.

Už tradicí se staly březnové výplaty přeplatků na dani z příjmu brigádníkům u JOB-centrum Ostrava, největší ostravské agentury práce na poli brigád. Díky nepružnému systému daňových slev, musí brigádníci platit daně po celý rok. Stačí, aby v měsíci dělali u dvou firem, lhostejno zda přímo nebo jako agenturní zaměstnanci. Málokdy si vydělají za měsíc v součtu přes 13 tisíc. Všechny jejich výdělky by tak podléhaly daňovým slevám. Ovšem uplatnit daňovou slevu si mohou v 1 měsíci jen u 1 zaměstnavatele. U dalšího už ne, tam daň odvedou státu. Pořádat o její vrácení mohou až následující rok. Takový je zákon o dani z příjmu. Přestože se už roky ví, že brigádník vystřídá za měsíc hned několik firem.

Proto musí každoročně brigádníci žádat JOB-centrum o zúčtování daní a vrácení přeplatků za rok předchozí. Pravidelně tak JOB-centrum na přelomu ledna a února zbytečně vynakládá spoustu de facto zbytečné práce na vyřizování slev a vydáváním potvrzení o příjmech pro tisíce svých brigádníků. Loni mělo práce o něco méně, Nečasova vláda vzala slevy pracujícím starobním důchodcům. A ti tvoří i třetinu brigádníků, aby si vylepšili nízké, málo valorizované důchody. Letos se díky rozhodnutí Ústavního soudu situace vrátila do normálu a důchodcům se slevy vrátily. V březnu 2015 JOB-centrum vyplatilo na vratkách daní necelým čtyřem stovkám brigádníků přes 2,5 milionu Kč. Ostatní si většinou odnesli jen potvrzení o příjmech a žádají u jiných firem, které byly v prosinci 2014 jejich posledními zaměstnavateli. Vyplacená částka se tak přiblížila předloňským vratkám. Čtyři pětiny odešly na bankovní konta, jelikož konto má dnes už prakticky každý. Největší vratka pro jednotlivce byla 65 tisíc korun. To je samozřejmě extrém. Šlo o matku tří dětí, která kromě své roční slevy na dani, uplatila i roční slevu na každé ze svých tří dětí a dostala k tomu ještě tzv.daňové bonusy. Běžné vratky daní se pohybovaly do 26 tisíc korun.

Počty brigád kopírovaly v roce 2014 léta 2012 a 2013. Kupodivu se zde nepromítlo loňské oživení v průmyslu. Z hlediska objemu vyplacených mezd brigádníkům byl rok 2014 lepší než předchozí, ale velký vliv zde mělo zvýšení minimální mzdy v srpnu 2013. Brigádnické mzdy patří na trhu práce k těm nízkým. Málokdy jsou výrazně nad hranicí minimální nebo zaručené mzdy. Zaručená mzda platí pro složitější druhy prací. Podle odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací existuje v Zákoníku práce 8 skupin prací. “Pro nejnižší platí letos minimální mzda 9.200,- Kč měsíčně, pro nejvyšší 18.400,- Kč měsíčně. Tedy od 55,- do 110,- Kč hrubé mzdy za hodinu práce.“ konstatoval Radovan Burkovič, jednatel JOB-centrum Ostrava.

Na JOB-centru pracovalo v roce 2014 1.338 brigádníků. Jejich počet mírně poklesl, přestože průměrný roční výdělek se jim zvýšil na 21 tisíc korun. Bylo to dáno zejména zvýšením počtu odpracovaných dní za rok o skoro 20%. Firmy – a byla jich loni skoro rovná stovka - preferují co nejmenší střídání brigádníků. Brigádníci se proto snaží chodit do práce co nejvíce a hlídat si ji. Dobrých brigád je na trhu práce stále relativně málo. Za rok 2014 odpracoval 1 brigádník v průměru 40 pracovních dní. Tedy z hlediska studenta skoro celé letní prázdniny. Tento trend pozorujeme už 10 let, v roce 2005 to bylo jen 20 dní.

Počátek roku 2015 se lišil od jiných let na Ostravsku vysokými požadavky na brigádníky. Ač tradičně bývají leden a únor v nabídce brigád nejchudší. Zřejmě na Moravu dorazilo oživení, pociťované v Čechách už od letních prázdnin 2014. Několik desítek firem obnovilo bezprostředně smlouvy a objednávky z loňského roku. “S příchodem jarního počasí a sezónních prací jsme očekávali pokračování nastoupeného trendu, ale k našemu překvapení se březen 2015 zatím jeví jako podprůměrný“ doplnil Radovan Burkovič, jednatel JOB-centrum Ostrava. Vedou brigády v lehkém průmyslu a potravinářství, méně práce je ve službách. Prakticky vymizely dříve početné stavební firmy. A i těch pár v letech 2013 a 2014 po sobě zanechalo na JOB-centru dluhy a JOB-centrum muselo brigádníky vyplatit ze svého. S dlužníky se nyní soudí. I to je rub práce agenturního zaměstnávání, které úřady a politici obvykle nevidí. A mají neustále snahu legálním agenturám práce nakládat další byrokratické a finanční povinnosti. Přestože je roky jasné, že průšvihy dělají prakticky jen pseudoagentury bez licence anebo rovnou nelegálně načerno zaměstnávající osoby.

15. ledna 2015

Byli jste u nás v roce 2014 na brigádě? Je čas vyžádat si zaplacené daně zpět!

Neváhejte, zákonný termín je pouze od 15. ledna 2015 do 16. února 2015!


A nejde o malé peníze. Kdo si v průběhu roku 2014 vydělal 10 tis. Kč hrubého, může dostat zpět až 1.800,- Kč, záleží na individuální situaci. Souhrnné informace naleznete zde. V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat. Jak o vrácení daní požádat? Jednoduše:

 1. O roční zúčtování daně si u nás může požádat každý, kdo měl u nás v roce 2014 příjmy pouze ze zaměstnání. A to buď od jednoho zaměstnavatele, nebo od více zaměstnavatelů postupně za sebou, přičemž JOB-centrum bylo v roce 2014 jeho posledním zaměstnavatelem a u všech zaměstnavatelů podepsal tzv. Prohlášení poplatníka k dani.


 2. Požádat o roční zúčtování si u nás můžete osobně nebo e-mailem (mzdy@jobcentrum.cz) v termínu od čtvrtku 15.ledna 2015, nejpozději však do pondělí 16.února 2015.

  Žádosti DORUČENÉ na JOB-centrum po 16.2.2015 již není možno ze zákona námi zpracovat.


 3. Roční zúčtování daně NELZE provést v případě, že existuje povinnost poplatníka podat daňové přiznání sám (platí zejména při souběhu příjmů ze zaměstnání, příjmů z podnikání, příjmů z pronájmu, příjmu ze zahraničí atp.).


 4. Formulář žádosti Vám bude na požádání :

  • Předán osobně v naší kanceláři na adrese JOB-centrum Ostrava, s.r.o., koleje VŠB-TU Ostrava, budova A 3. patro, Studentská 1770/1, Ostrava-Poruba, v pracovní době od 8 do 16-ti hodin. Zde Vám také pomůžeme s vyplněním formuláře.

  • Zaslán poštou na Vámi uvedenou poštovní adresu.

  • Zaslán emailem na Vámi uvedenou emailovou adresu.

 5. Jestliže Vaše roční hrubá mzda za rok 2014 u všech zaměstnavatelů nepřesáhne částku cca 165.000,- Kč, není nutno k žádosti přikládat další doklady (např. potvrzení o studiu, potvrzení o platbě životního a penzijního pojištění, potvrzení o darování krve, apod.), jelikož uplatněním těchto daňových úlev již nedojde ke zvýšení přeplatku.


 6. Daňové zvýhodnění na vyživované dítě (děti) si můžete uplatnit jen v případě, že Vaše hrubá mzda za rok 2014 u všech zaměstnavatelů je vyšší než 51.000,- Kč. K tomuto je nutno u nás předložit doklad o existenci dětí (rodný list, zápis v občanském průkaze), u zletilých dětí navíc potvrzení o studiu.


 7. Pokud máte příjmy v roce 2014 i od jiných zaměstnavatelů, musíte si od nich vyžádat Potvrzení o zdanitelných příjmech a přiložit jej u nás k Žádosti o roční zúčtování daně. Toto se nevztahuje na příjmy zdaněné tzv. srážkovou daní. I srážkovou daň lze v některých případech vrátit, ale pouze na základě daňového přiznání, které si musíte podat sami.


 8. Přeplatky na dani Vám budou vyplaceny :

  • Převodem na konto v úterý 17. března 2015, máte-li u nás podanou žádost o zasílání mezd na konto. Doporučujeme Vám využít tento způsob vrácení přeplatků.

  • Hotově při výplatním termínu ve středu 18. března 2015 v době od 10 do 16-ti hodin.

  • Poštovní poukázkou ve čtvrtek 19. března 2015, pokud si přeplatky nevyzvednete ve výplatním termínu. Česká pošta Vám ji obvykle doručí do 5 dní.
14. ledna 2015

Je zvýšení minimální mzdy pro brigádníky k něčemu dobré?Naše levicová ČSSD v čele s ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou prosadila od 1.1.2015 zvýšení minimální mzdy z původních 8 500 Kč na 9 200 korun za měsíc. Zvýšila se tak i základní hodinová sazba minimální mzdy z 50,60 Kč/hod na 55 Kč/hod.

K čemu je zvýšení minimální mzdy pro naše brigádníky dobré? Posuďte sami:

V legálním agenturním zaměstnávání se mzdy a odměny z dohod řídí trhem práce a tzv. srovnatelnými podmínkami, které naši klienti musí plnit a také je řádně plní. Proto také v nabídce brigád od naší agentury prakticky nenajdete mzdu nižší než 60 Kč/hod. Zvýšení minimální mzdy na 55 Kč/hod je tedy opravdu úžasná věc.

Mnoho brigádníků, kteří pracují prostřednictvím pracovních agentur, si musí platit zdravotní pojištění do tzv. minima. A zde je největší kámen úrazu - toto minnimum se vypočítává jako 13,5 % z minimální mzdy. Vzrostlo tedy z 1.080,- Kč na 1.242,- Kč měsíčně.

Pro zaměstnávání načerno nebo prostřednictvím pseudoagentur žádná pravidla neplatí.

(Zdroj:
www.student.cz)
10. ledna 2015

Stručný průvodce novinkami v zaměstnávání platnými od 1.1.2015

Činnost pracovní agentury je složitým křížením paragrafů Zákona o zaměstnanosti, Zákoníku práce, Zákona o dani z příjmu, Zákona o DPH a celé řady zákonů upravujících oblast zdravotního, sociálního a úrazového pojištění. Legislativní změnou velkého významu byl loni Nový Občanský zákoník. Změny mnoha zákonů schvaloval parlament na podzim a prezident je podepsal. Vyšly tak ve Sbírkách zákonů těsně před koncem roku a od 1.1.2015 začaly platit.

Pravidla pro uchazeče o brigády i brigádníky stručně v bodech.

Máte další otázky, na které jste nenašli odpověď ? Zkuste FAQ pro brigádníky.

Máte další otázky, na které jste nenašli odpověď tady ani v části FAQ pro brigádníky? Napište nám ji.

1.ledna 2015

Šťastný Nový rok 2015 Vám přeje Vaše JOB-centrum Ostrava! Dovolujeme si Vás informovat o novoročním provozu. Od pondělí 22.12.2014 do pátku 2.ledna 2015 je naše kancelář pro veřejnost uzavřena. V těchto dnech bude probíhat mj.fyzická rekonstrukce počítačových sítí s výměnami rozvodů, překlopení databází, HW a SW zabezpečení. Těšíme se na Vás opět v pondělí 5.ledna 2015. První novoroční výplatní termín je ve středu 7.ledna 2015. Docházkové lístky nutno odevzdat opět klasicky do pondělní půlnoci.

PF 2015