Ostatní služby   

Kromě své nosné činnosti, kterou je beze sporu zajišťovaní krátkodobých pracovních sil firmám a institucím na Ostravsku, nabízí JOB-centrum Ostrava v areálu kolejí a menz VŠB TU Ostrava ještě i tyto doplňkové služby, které slouží především studentům místní univezity.

Faxové služby :

 • Studenti (i firmy) mají možnost nechat si na naše faxové číslo posílat faxy na své jméno z celého světa, faxové číslo je mezinárodně : 00420 59 691 1856, z ČR pak : 596 911 856
 • Cena jedné přijaté strany se rovná 6,- Kč
 • Fax Vám vytiskneme na běžný kancelářský papír z našeho faxmodemu
 • Přijaté faxy Vám však neavizujeme. Musíte vědět, že Vám něco přijde a přijít si pro ně, či si zavolat a zeptat se. Dispečerky Vám vše ochotně sdělí.

Inzertní služby (nástěnky a internet)

 • Na našich prosklených nástěnkách před kanceláří JOB-centra a na internetu (přímé nabídky firem) si firmy a instituce mohou nechat zdarma vyvěšovat své specifické požadavky na svá volná pracovní místa, a to až na dobu 3 měsíců
 • Většinou se jedná o kvalifikovanější práce (PC, jazyky, administrativa ap.), dále pak o provizní nabídky a práce v úkolu
 • Studenti mají možnost si tyto nabídky číst a sami pak případně kontaktovat podniky (domluvit si práci a mzdu)
 • Za serióznost těchto nabídek nenese JOB-centrum Ostrava, s.r.o. jakoukoliv zodpovědnost, vše je na domluvě mezi inzerentem a studentem

Publikace "Jak přežít vysokou školu" aneb Bible pro prváky

 • Již několik let společně s poradenským centrem VŠB-TU Ostrava (paní Svobodová tel. 596 991 254), připravujeme pro studenty 1. ročníků účelovou publikaci, kde vysvětlujeme nejdůležitější pojmy, se kterými se student na VŠ může při studiu setkat
 • V roce 1998/99 navíc nově přibyl i seznam všech učeben VŠB-TU Ostrava, ubytovacích zařízení (kolejí), bufetů apod.
 • Studenti tuto publikaci mohou získat zdarma vždy u imatrikulace či zápisu nebo někdy také ještě i na studijních odděleních 1. ročníků. Publikaci můžete získat také v naší kanceláři, nebo si ji můžete v aktuální verzi stahnou také zde ve formátu PDF.

Jízdní řády a kalendáře

 • Pravidelně při aktualizacích MHD Ostrava tiskneme pro studenty aktualizované jízdní řády autobusů, které jezdí od kolejí VŠB-TU do centra (20,37,40). Kopie jízdních řádů visí na všech vrátnicích kolejí a jsou u nás též studentům k dispozi zdarma
 • Každoročně vydávámé v nákladu 4-6.000 ks aktuální kalendáře na nový rok, které jsou u nás studentům k dispozici do rozebrání zdarma

Pracovní poradenství pro studenty

 • V rámci svých schopností a zkušeností (od roku 1990) jsme ochotni a schopni zdarma poradit studentům v problematice pracovního práva a legálního zaměstnávání
 • Bližší informace každý pracovní den do 9:00 do 16:00 hodin v naší kanceláři

Napište nám, co by se Vám líbilo a co by jste navrhovali.“